Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Мисловните способности на животните

Използвайки данните на теорията на еволюцията, генетиката, невропсихологията и експерименталната наука, много учени убедително доказват, че животните могат да мислят и да чувстват подобно на хората.

Г. Александройвскии, автор на статията "Имат ли интелект в нашите по-малки братя" (списание "Наука и изкуство"), пише: "Еволюцията се е развивала не по права линия, както се смяташе по-рано. Тя е вървяла по множество пътища, при това всеки от тях е съчетание от различни комбинации между условията на външната среда и интересите на този или онзи различен вид. Не е важно дали това ще бъде дали мравка, хиена или риба треска, всяко животно има условия, които са му предоставени като жизнено пространство. И не само във физически смисъл, но така също и в интелектуално отношение те са длъжни в оптимална степен да отговарят на потребностите за преживяване на вида в дадена екологическа ниша".

За да се определят интелектуалните способности на животните било проведено изследване на стремежа и способността на животните да се учат. Д.р К. Денхард от Германия обучавал морски лъв да различава нарисувани фигури от отраженията им в огледало. В началото на опита му показвали фигурите в реалното им изображение, а след това предлагали да избере от два варианта: огледално изображение на същите фигури и няколко обърнати от първоначалните фигури. С тази задача морският лъв се справил блестящо и доказал, че животните имат способност за разпознаване не само на абстрактни знаци в обърнато положение, но и огледалните образи. На база на проведените опити д-р Денхард заключил, че при необходимост морските лъвове извикват от паметта си изображения на вече видяни неща. По-рано се смяташе, че тази способност е присъща само на човека.

Смята се, че способността за обучение е присъща единствено на по-висшите животни. Но в последно време и биолозите стигат до извода, че простите същества на елементарно ниво притежават способност за обучение. "Изследователи от университетът в Пристън установили, че дори обикновен гол охлюв може да се научи на нещо. Те забелязали, че предпочитанията на охлюва към ядливите растения (картофи, моркови) намаляват след като опита храна, обработвана с хининов разтвор.

Опити с гълъби показали, че те разпознават по снимки познат човек. При това го разпознават дори в случаи, в които с помощта на козметика са изменени чертите на лицето му или е сниман в профил.

Подобни експерименти, целта на които е изучаване на интелектуалните възможности на животните, все още са не са много. Затова главните открития в тази област все още предстоят.

Източник:

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!