Списание "Форбс": Ще научим ли истината за насилственото отнемане на органи в Китай?

насилствено отнемане на органи Китай

(Гети Имиджис)

На 24 март 2019 г. ООН отбеляза Международния ден на правото на истината във връзка с тежките нарушения на правата на човека и достойнството на жертвите. Това е ден, посветен на пострадалите от жестоки и системни нарушения на човешките права, и за насърчаване важността на правото на истината и справедливостта. През 2006 г., Службата на Върховния комисар за правата на човека заключи:

"Правото на истината за грубото нарушаване на човешките права и сериозните нарушения на закона за човешките права е неотменно и автономно право, свързано със задължението и отговорността на държавата да пази и гарантира човешките права, да провежда ефективни разследвания и да предоставя надеждна защита и обезщетение. Това право е тясно свързано с други права и има както индивидуално, така и обществено измерение. То трябва да се разглежда като право, което не подлежи на отмяна и ограничения."

Да научим истината е единственият начин да постигнем справедливост. Но понякога истината е трудно да се установи. Твърденията за насилствено отнемане на органи в Китай са пример за такава истина.

През последните години, активисти (включително адвокати и изследователи) повдигат въпроса за насилствено отнемане на органи в Китай, и по-специално за незаконна практика на отнемане на органи от недоброволни донори. Макар Китай да твърди, че провежда годишно около 10 000 законни трансплантации на органи, изследователи предполагат, че това не отговаря на истината. Те изчисляват, че броят трансплантации е между 60 000 и 100 000 годишно, много повече от тези в официалните китайски данни. Разследващите смятат, че разликата идва от незаконно насилствено извличане на органи от живи хора. Това са предимно затворници на съвестта, особено от религиозни малцинства, като Фалун Гонг, тибетски будисти, уйгурски мюсюлмани и християни от нерегистрирани домашни църкви.

Докато са в ареста, тези затворници на съвестта са подложени на насилие и изтезания, и изглежда, няма възможност за защита. Много от тях са обект на насилствено отнемане на органи, предполагат разследващите. Важно е да се подчертае, че проблемът не е просто, че отнемането на органи става без съгласие или без действително съгласие на донорите. Има доказателства, че затворниците на съвестта не оцеляват при насилственото извличане на органи, тъй като органите са жизненоважни. Следователно, би било по-правилно да говорим за убийства чрез насилствено отнемане на органи.

Проблемът с насилственото отнемане на органи от живи затворници на съвестта в Китай предизвиква все повече внимание, включително в Европейския парламент, САЩ, Канада, Великобритания и в много други държави. Но в същото време, едно от най-сериозните предизвикателства е отсъствието на конкретни доказателства. Жертвите на насилственото извличане на органи в Китай не могат да разкажат фактите. Няма трупове. Няма доказателство.

В отговор на това предизвикателство е сформиран Международен трибунал за насилственото отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай, известен още като Китайския трибунал: той е натоварен със задачата да оцени фактите, да класифицира зверствата и да препоръча бъдещи действия.

Китайският трибунал вече изслуша показанията на няколко свидетели, които, въпреки че не са били жертви на насилствено отнемане на органи (тъй като се предполага, че никоя от жертвите не е оцеляла при процедурата), посочиха важни елементи на тази практика.

Например, последователка на Фалун Гонг, държана в китайски затвор и изтезавана в продължение на няколко години, разказа пред Трибунала как медицински лица са провеждали прегледи изключително на последователи на Фалун Гонг. Жената имала заболяване на сърцето, което вероятно е спасило живота ѝ.

"Накрая, на всеки последовател на Фалун Гонг беше направен медицински преглед и му взеха кръв. Дори на онези, които развиха психични разстройства. Това направиха само с последователите на Фалун Гонг. Тогава разбрах, че медицинските прегледи не бяха с цел здравеопазване. Забелязах, че някои последователи изчезнаха... никога повече не чух нещо за тези, които бяха прехвърлени другаде. Причината за прегледите разбрах едва след като научих, че китайската комунистическа партия отнема органи от живи последователи на Фалун Гонг. Тогава проумях дълбочината на цялата измама", разказа последователката.

Това не е изолирано свидетелско показание. Други свидетели описват как подобни медицински изследвания (кръвни проби, рентген и ултразвук) са били извършвани на последователи на Фалун Гонг, преди последните да изчезнат безследно.

На въпроса защо избират именно последователи на Фалун Гонг, един от свидетелите поясни: "Последователите са здрави и в много по-добра физическа форма от други затворници."

Китайският трибунал продължава да получава свидетелски и документални доказателства, и ще представи окончателно заключение през юни 2019 г.

В отговор на дейността на Китайския трибунал, на 5 март 2019 г., британски депутати внесоха предложение за разглеждане на насилственото отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай и свързаното с него религиозно преследване. Те призоваха правителството на Великобритания да вземе по-решителни мерки по въпроса и да започне диалог с китайското правителство. На 26 март 2019 г. в парламента се проведе парламентарен дебат по темата.

Усилията на Китайския трибунал и на английските депутати могат да внесат повече яснота за положението, в което се намират затворниците на съвестта в Китай и по този начин да отдадат почит към жертвите. Но пътят към истината за тези нечовешки престъпления в Китай ще бъде дълъг, ако изобщо е възможно да стигнем до дъното на проблема. Но това в никакъв случай не означава, че не бива да действаме. Напротив: в името на загиналите и на потенциалните бъдещи жертви, сме длъжни да разследваме и да търсим истината, за да прекратим това грубо нарушение на човешките права.

Източник: https://www.forbes.com/sites/

Източник/ци: https://www.falun-bg.info/news/europe/988-forbes-istinata-nasilstveno-otnemane-organi-kitai.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!