Битката в Пекин в резюме

 

  Истината за Джянг Земин 

1. Предателят Джянг

2. Продажбата на китайски земи от Джянг

3. Престъпленията на Джянг

4. Сексуалните скандали на Джянг

5. Потискане на студентските движения от Джянг

6. Корумпиране на армията от Джянг

7. Преследването на убеждения от Джянг

8. Съсипването на Китай от Джянг

9. Престъпленията на Джянг срещу ККП

10. Глобален публичен процес срущу Джянг

 

  Десетилетие на Твърдост  

Протестът променил Китай

 

Душата на една нация

 

Тайният Холокост

 

Смъртоносна реколта

<<<<<<<<<                           >>>>>>>>>