Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице

Кои са най-големите данъкоплатци у нас за 2022 година

Пет енергийни компании влизат в топ 10 на най-големите данъкоплатци в България за 2022 година, а най-големият данъкоплатец на база внесен данък добавена стойност (ДДС) и внесен корпоративен данък (ЗКПО) е АЕЦ Козлодуй.

Това става ясно от данни на Националната агенция по приходите (НАП), предоставени след запитване на Money.bg*.

Според тях десетте най-големи данъкоплатци за 2022 г. на база внесен данък добавена стойност (ДДС) са:

  • АЕЦ Козлодуй ЕАД,
  • Булгаргаз ЕАД,
  • ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД,
  • Контур Глобал Марица Изток 3 АД,
  • Лукойл България ЕООД,
  • Ей и Ес-3С Марица Изток І ЕООД,
  • Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД,
  • Лидл България ЕООД енд КО,
  • Карелия България ЕООД и
  • Лукойл Нефтохим Бургас АД.

И десетте дружества са регистрирани в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите като „Големи данъкоплатци и осигурители“,

в която влизат всички дружества, плащащи над 3 милиона лева данъци или възстановяващи над 2 милиона лева годишно ДДС.

„Със сигурност инфлационните процеси имат много голям ефект върху резултатите на енергийните компании за периода 2022 година“, коментира данните дипломираният експерт - счетоводител и регистриран одитор Велин Филипов, председател на Контролния съвет и на Учебно-методичния съвет на ИДЕС. Според него по-високите цени на енергийните източници са основната причина за този резултат.

Най-големите данъкоплатци юридически лица по внесен ДДС (2022):

Сред най-големите данъкоплатци по внесено ДДС е и веригата за бързооборотни стоки Лидл България ЕООД енд КО, както и две компании, търговци на цигари (Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД и Карелия България ЕООД), пише още money.bg

Лукойл България е петият най-голям данъкоплатец по внесен ДДС,

а Лукойл Нефтохим Бургас - е 10-ят, но тези дружества не попадат сред най-големите данъкоплатци по внесен корпоративен данък. Същевременно Лукойл Бенелукс Б.В.- чуждестранно нефизическо лице и Лукойл Ейвиейшън България ЕООД са сред най-големите данъкоплатци по възстановен ДДС.

От години „Лукойл Нефтохим Бургас“ търпи критики, че на фона на приходи от милиарди левове за продължителни периоди от време работи на огромна загуба и не плаща корпоративен данък. През 2021 г. стана ясно, че има известно развитие на ситуацията, защото

в годишния си финансов отчет компанията обяви нов модел на работа, при който тя ще започне да работи на печалба.

През ноември 2022 г. вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев обяви, че с ръководството на "Лукойл" е постигната договореност от 1 януари 2023 г. компанията да прехвърли цялото си производство,

всички приходи и данъци в България - те да бъдат плащани тук, а не както беше досега - в Холандия или в Швейцария.

„Печалбата е резултативна величина - приходи минус разходи, затова дори облагането на „Лукойл“ да е преместено в България, много зависи на какъв марж се работи и какви са разходите, което обуславя и печалбата, която остава в страната ни“, обясни Велин Филипов. Той добави, че фактът, че „Лукойл“ е сред дружествата, които са получили най-голямо възстановено ДДС,

означава, че компанията реализира голям износ и извършва покупки/внос в България.

Важно е да отбележим, че възстановеният данък добавена стойност няма пряка корелация с печалбата, като например една компания може да е на загуба, но да реализира предимно за износ и съответно да възстановява голям обем ДДС.

Топ 10 на компаниите по възстановен ДДС

ДДС за възстановяване е част от механизма на ДДС, тъй като той освен, че е косвен данък е и многофазен. Логиката е, че всеки по веригата трябва да плаща данък върху добавената стойност, а за да работи този механизъм фирмите имат право на данъчен кредит. Това е сумата на данъка, която имат право да приспаднат от данъчните си задължения по ЗДДС за закупени стоки или получени услуги, както и за авансови плащания, свързани с тях.

„Това означава, че ако тези компании купуват и продават в България при равни условия имат повече продажби и винаги внасят данък, но когато търговецът работи за износ той купува суровини и доставките му се облагат с нулево ДДС, защото този данък облага потреблението там където то се случва“, разясни Велин Филипов. Той посочи, че това е причината юридическите лица с експортно ориентиран бизнес

постоянно да възстановяват ДДС и вероятно компаниите в челната десетка по възстановен ДДС са именно експортно-ориентирани.

Начело на изрядните дружества, които са получили обратно декларираното от тях ДДС през 2022 г. отново попада енергийно предприятие и по-конкретно това е платформата за търговия с електрическа енергия - Българска независима енергийна борса ЕАД.

Сред дружествата, възстановили най-много ДДС, е и най-големият преработвател на маслодайни култури в България Олива АД, както и производителят на растителни масла Астра Биоплант ЕООД.

В списъка откриваме също един от най-големите производители на велосипеди в България и Източна Европа - „Макском“ ЕООД. Продукцията на електически велосипеди на компанията е 100% ориентирана за големи европейски фирми.

Не е изненада, че във военно време сред най-големите данъкоплатци попада и компания, свързана с оръжейния бизнес и по-конкретно „Булкомерс КС“ ЕООД. Това дружество беше спрягано в медийното пространство като българската фирма, която смята да продава оръжие в Украйна.

В този списък попадат и две експортно-ориентирани компании за производство, преработка и търговия с продукти от метали (Аурубис България АД и София Мед АД).

На 10-та позиция по най-голям размер на възстановено ДДС попада фармацевтичната компания на Кирил Домусчиев Хювефарма ЕООД. 

Най-големите данъкоплатци с възстановено ДДС (2022):

Компаниите с най-големи печалби

Сред най-големите данъкоплатци по внесен корпоративен данък откриваме четири енергийни дружества (АЕЦ Козлодуй ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД и ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД), както и три добивни компании (Аурубис България АД, Елаците-Мед АД и Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД). 

На 4-то място сред най-големите данъкоплатци попада финансовата институция с най-голям брой клиенти - Банка ДСК. 

Големи печалба и съответно данъци през 2022 г. е реализирала и българската софтуерна компания, която разработва онлайн и игрални решения, а също и казино игри - Амюзнет Интерактив ЕООД.

На фона на кризата причинена от липсата на торове след избухването на войната в Украйна, сред най-големите данъкоплатци откриваме и лидера в България в сектора торово производство и търговия „Агрополихим“ АД.

Най-големите данъкоплатци по внесен корпоративен данък (2022):

Десетте най-големи данъкоплатци физически лица

са внесли общо над 21,283 милиона лева, като

най-големият данъкоплатец у нас е внесъл в държавната хазна над 7 милиона лева.

Условно можем да предположим, че общият им доход е 10 пъти повече, тъй като данъкът е в размер на 10%.

Няма как да изчислим каква е тяхната данъчна основа, тъй като не разполагаме с информация за това от какъв вид дейност е техният доход. Това е важно, защото, ако едно лице упражнява свободна професия, се полагат 25% нормативно признати разходи. Едноличните търговци дължат данък приходи минус разходи и се облагат на 15%, а ако физическо лице има авторски права ще получи 40% признати разходи.

И 10-те лица в списъка се водят на отчет към ТД на НАП в София.

* Информацията е взета чрез ЗДОИ, като от НАП саотказали да посочат внесените суми при юридическите лица, както и сферата на дейност на физическите лица.

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице - Lupa BG

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!