ЧУДО: Край с отровния завод на Румен Вълка!

РИОСВ-Велико Търново счита, че реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на завод за каменната вата и инсталация за изгаряне на отпадъци за производство на електроенергия ще доведе до дълготрайни, необратими и кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху околната среда и човешкото здраве“.

Това е крайното заключените на регионалната екоинспекция в областния град, с което се предлага на експертния екологичен съвет да отхвърли доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за проекта на „Петрургия“ на Румен Гайтански-Вълка, предаде „Капитал“.

Близкият до ДПС бизнесмен иска да строи завод за каменна вата и инсталация за изгаряне на внушително количество отпадъци (RDF) в землището на с. Върбовка, община Павликени, където дружеството му има 35-годишна концесия за добив на базалт, спечелена през 2013 г.

Решението на експертния съвет, в който освен представители на РИОСВ, влизат още представители на различни ведомства и кметовете на населените места, където ще се строи завода – Павликени и с. Върбовка, трябва да бъде взето в понеделник (24 април) и, ако отрицателното становище бъде подкрепено, това ще сложи край на проекта на „Петрургия“, срещу който от година и половина има масови протести от жителите на общината.

Евентуалното одобрение на доклада по ОВОС особено, на фона на констатациите за опасностите, които крие изграждането му, пък би било доста подозрително. Но дори и това да се случи, последната дума за съдбата на проекта ще има директорът на РИОСВ-Велико Търново Мая Радева, която вече веднъж не се съобрази с решението на експертния съвет за даването на зелена светлина на проекта.

Заключенията на екоинспекцията се базират на различни становища на министерства и други държавни ведомства чрез които се констатират редица пропуски и неверни данни в доклада за ОВОС, както и подвеждаща информация, предоставена от самата фирма-инвеститор. Като например, че:

•       В оценката за въздействие няма обстоен анализ на възможността за произвеждане на RDF, което може да доведе до това да се използват не отговарящи на стандарта отпадъци, чието изгаряне може да има последици за човешкото здраве и за околната среда

•       Инвеститорът е посочил, че водоснабдяването на площадката за производствени нужди ще се извършва от съществуващ сондаж на територията на инсталацията, но при проверката на компетентните органи е установено, че такъв сондаж в посочения от „Петрургия“ имот няма. Информация за подобно съоръжение нямат и в басейновата дирекция „Дунавски район“

•       В инвестиционното си намерение инвеститорът е посочил, че ако има проблем с доставките на необходимото количество отпадъци за производството на ток, заводът за каменна вата ще ползва електроенергия от мрежата, но в свое становище от „Електроенергийния системен оператор“ посочват, че не предвиждат нито изграждане на нова подстанция, нито разширяване на вече съществуващата

Защо протестират жителите на Павликени

Предложеното за гласуване отрицателно становище на експертния съвет на доклада за ОВОС за завода за каменна вата и инсталацията за изгаряне на отпадъци на практика потвърждава опасенията на жителите на Павликени, околните общини и неправителствените организации, че производството може да се окаже вредно и има опасност от замърсяване на въздуха, почвата и водата.

Те многократно протестираха и събираха подписки с искане проектът на „Петрургия“ да бъде спрян, особено след като в началото на миналата година се разбра, че всъщност изгарянето на битовите отпадъци ще е основната суровина за производството на електроенергия за завода за вата. Инвестиционното намерение предвижда токът да се произвежда основно от изгарянето на отпадъци (RDF) като предвиденото количество за изгаряне на ден е 580 тона.

Това и многото въпросителни около инвестиционното предложение на фирмата концесионер „Петрургия“ предизвика масови протести, а жителите на общината първо се обединиха срещу проекта, като създадоха инициативен комитет „За Павликени“, а впоследствие той прерасна в гражданско сдружение „Ти решаваш“. Подписка срещу построяването на инсталацията имаше и в съседната община Севлиево, която също може да бъде засегната от работата на инсинератора.

Сдружението „Ти решаваш“ организира протест и в понеделник, когато експертният екологичен съвет ще гласува дали да подкрепи отрицателното становище за ОВОС-а на проекта на „Петрургия“, или да го одобри.

Още констатации срещу проекта

В проекта за решението на експертния съвет се констатира, че посоченото в инвестиционното намерение пречиствателно оборудване не гарантира, че няма да бъдат изпускани във въздуха вредни емисии при изгарянето на отпадъците.

Става въпрос за по-големи количества серен диоксид и хлороводород. „Може да бъде направен извода, че няма да бъде спазено изискването 97% от средните половинчасови стойности, установени за година, да не надвишават нормите за допустими емисии по показатели серен диоксид, хлороводород и общ прах.“, се казва в проекта за решение на експертния съвет.

Разминаване между ОВОС-а на инвестиционното намерение на „Петрургия“ и реалността има и по отношение на намерението на фирмата за ползването на водоизточници за инсталацията за изгаряне на отпадъци. Освен посочения от фирмата несъществуващ сондаж като друг основен източник за ползване на вода за производствени нужди инвеститорът е посочил, че ще ползва основно дъждовна вода. Това намерение е определено от екоинспекцията като „заблуждаващо“.

В проекта за отхвърлянето на ОВОС-а на фирмата се цитират данни на НИМХ-БАН за валежите в района, според които през последните 10 г. намаляват. А според писмо от „ВиК Йовковци“ в населените места в община Павликени и община Сухиндол има сериозни проблеми с водоснабдяването за питейно-битови нужди, като капацитетът на местните водоизточници е изчерпан. „Село Върбовка е на режимно водоснабдяване и няма алтернатива за друг вид захранване с вода на населеното място.“, се казва в проекта за решение.

В него се изразяват и притеснения, че производството на завод за каменна вата не е осигурено алтернативно електричество, освен това от изгарянето на битови отпадъци. „Осигуряването на алтернативно електричество е от изключителна важност за правилното протичане на технологичните процеси, безопасността и гарантирането на оптимална работа на пречиствателните съоръжения и спазване на екологичните норми“, се посочва в проекта за решение.

В него има приложено и становище на РЗИ-Велико Търново, в което се прави заключението, че информацията в доклада по ОВОС е „непълна и неточна“ като в него „не се доказва по категоричен начин липсата на здравен риск за населението от реализирането на инвестиционното предложение“. Подобно е становището и на Министерството на здравеопазването, което също е отрицателно.

Край на проекта на Вълка?

След всички тези отрицателни становища на различни институции едва ли членовете на експертния екологичен съвет ще си позволят да одобрят доклада по ОВОС и така да разрешат реализацията на проекта на Гайтански.

Въпреки че веднъж те вече го одобриха. Това стана в края на януари миналата година, когато също имаше много отрицателни становища по оценката на въздействие върху околната среда, но решаващи тогава се оказаха гласовете на кметовете на община Павликени Емануил Манолов и на с. Върбовка Ивелин Розинов, който е от ДПС. Тогава обаче крайното решение беше спряно от директора на РИОСВ.

Това стана след като тогавашната директорка Цонка Христова беше сменена от бившия министър на екологията от правителството на Кирил Петков – Борислав Сандов. Новата директорка Мая Радева отложи вземането на решението с мотива, че е изискала допълнителни становища от ведомствата по доклада по ОВОС.

В края на ноември миналата година експертният екологичен съвет трябваше отново да се произнесе по оценката за въздействие върху околната среда, но заседанието беше отложено от Радева с аргумента, че „Петрургия“ трябва да се запознае с постъпилите допълнителни становища.

Фирмата на Вълка се опита по съдебен път да „принуди“ директорката на РИОСВ да се произнесе по решението на експертния съвет, който одобри доклада по ОВОС, но не постигна успех в Административния съд и сега делото е във ВАС.

Прокуратурата във Велико Търново пък започна проверка по сигнал на сдружението „Ти решаваш“ за продажбата на 7 общински терена с обща площ от 63 дка на концесионера „Петрургия“ през 2020 г., което според общинския съветник от Павликени Цанко Цонев е станало в нарушение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и закона за собствеността и ползването на земеделските земи, защото това са непотърсени земи на собственици, върху които има мораториум за продажба.

Сделките са станали по предложение на „Петрургия“ с аргумента, че производствената площадка на базалт от находище „Върбовка“ не удовлетворява капацитета на бъдещото разширяване на производството.

Интересно е, че земите първоначално са продадени на фирмата „Насипни материали“, чийто собственик е близката до Гайтански Ася Христова, която впоследствие ги препродава на „Петрургия“. Христова фигурира като собственик и в други фирми от кръга на бизнесмена като „Кристална вода“ и консорциума, който държи концесията на летището в Горна Оряховица.

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: ЧУДО: Край с отровния завод на Румен Вълка! - Narod.bg

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!