Какви точно изменения бяха направени с последното изменение на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България: Българските въоръжени сили да са под чуждо командване както извън страната, така и тук

Михаил Мирчев

Обяснение относно новият Закон за войната.
Вече е постановено, че български военни подразделения могат да участват
във война и фронтови операции ИЗВЪН България. Досега неможеше
Още, ВЪТРЕ в страната български военни части ще се командват
от НЕ от български генерали от НАТО или САЩ генерали.
А защо не и Турски генерали !!?
Долният ми пост е за красавеца Костадинов, който също
е гласувал ЗА този закон. Патриотично е гласувал ЗА.
И така, честичко си живеем на две крачки от Войната.
И парламент ще избираме. За какво ли ще гласуваме?

Румяна Ченалова

Какви точно изменения бяха направени с последното изменение на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, прието от 48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г.?

До изменението ЗОВС уреждаше в глава 3-та, раздел 2-ри изпращането и използването на въоръжени сили на Република България ИЗВЪН територията на страната.

С Правилникът за приложение на ЗОВС се уреждаше изпълнението на военна служба в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи НА ТЕРИТОРИЯТА на страната. Това участие обаче не включваше ВОЕННИ формирования.

С изм. на закона се уреди общо участието на българските въоръжени сили в операции и мисии самостоятелно или в състава на многонационални ВОЕННИ формирования както ИЗВЪН територията на страната , така и НА ТЕРИТОРИЯТА на страната. В този смисъл се измениха разпоредбите на чл. 56 т.4 и чл.61 от закона.

Така според старата редакция на чл. 61 българските въоръжени сили можеха да бъдат изпращани и използвани ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА на страната в състава на международни формирования, които не притежаваха качеството „ военни“. Според Правилника за приложение на закона български военослужещи можеха да участват в такива невоенни международни формирования и на територията на България.

Сега вече въоръжените ни сили могат да бъдат изпращани и използвани самостоятелно или в състава на многонационални ВОЕННИ формирования ИЗВЪН територията на страната И НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА.

Особено важно е изменението на чл.72 от закона.

Преди изменението оперативното ръководство на българските въоръжени сили, изпращани и използвани самостоятелно или в състава на многонационални формирования в операции и мисии ИЗВЪН територията на Република България, се осъществяваше в съответствие с решенията на международните организации или международните договори за мандата на конкретната операция или мисия.

Военослужещите, които участваха в международни формирования НА ТЕРИТОРИЯТА на страната съгласно чл. 71у ал.5 от Правилника също се намираха под ръководството на ръководителя на многонационалното формирование, международната организация или международната инициатива.

На пръв поглед няма промяна.

Само че, с изм. на чл. 72 парламентът замени думата „ ръководство „ с израза „ оперативно управление“. Според сегашната му редакция „ Оперативното УПРАВЛЕНИЕ на българските въоръжени сили в случаите по чл. 61 се осъществява в съответствие с решенията на международните организации или международните договори за мандата на конкретната операция, мисия или международна инициатива.“ Управлението предполага властнически правомощия и взаимоотношения на подчинение. Или казано ясно – и извън и на територията на страната българските въоръжени сили ще са подчинени на решенията на съответната международна организация относно мандата / съдържанието на властта/ при изпълнение на съответната мисия или операция.

Съгласно НОВИЯТ чл. 76а от закона „ редът и условията за ПРЕМИНАВАНЕТО през или ПРЕБИВАВАНЕТО на територията на Република България на съюзнически и/или ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ, МИСИИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА се уреждат в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.

Според този закон министърът на отбраната разрешава преминаването през и/или пребиваването на територията на Република България с НЕВОЕНЕН характер.

Народното събрание разрешава преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили с ПОЛИТИКО – ВОЕНЕН ХАРАКТЕР.

Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната разрешава:

1. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с НЕВОЕНЕН характер на съюзнически и/или на чужди въоръжени сили;

2. преминаването през или пребиваването на територията на Република България с ПОЛИТИКО – ВОЕНЕН характер на съюзнически въоръжени сили ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, с който се създава СЪЮЗ С ПОЛИТИКО – ВОЕНЕН ХАРАКТЕР.

Съвсем ясно е, че преминаването и престоят на чужди въоръжени сили в България е в ръцете на бъдещите парламент и министерски съвет – ТЕЗИ КОИТО ЩЕ ИЗБЕРЕМ НА 02.04.2023год.

Предходните НС сътвориха този закон – дали умишлено, дали защото изпълняват поръчки, дали защото не са го прочели или разбрали – няма значение. Еднакво непростимо е !

Не можем да променим закона сега, но можем да изберем в Народното събрание хора, които да го променят и които няма да допуснат българските въоръжени сили да са под чуждо командване както извън страната, така и тук.

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!