ЕК разреши ларви от бръмбари да се добавят в храните в ЕС (ДОКУМЕНТИ)

Регламент 2023/58, подписан от Урсула фон дер Лайен на 5 януари 2023 г., разрешава пускането на пазара на замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни форми на ларви на Alphitobius diaperinus (малък мрачник) като нова храна

Европейската комисия (ЕК) разреши ларви на бръмбари да бъдат добавяни в храната в ЕС. Това става ясно от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/58 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни форми на ларви на Alphitobius diaperinus (малък мрачник) като нова храна. Регламентър е публикуван в официалния вестник на ЕС.

Според документа на 7 януари 2018 г. дружеството Ynsect NL B.V. (преди известно като Proti-Farm Holding NV) („заявителят“) е подалo до Комисията заявление в съответствие за пускането на пазара на Съюза на замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни форми на ларви на Alphitobius diaperinus (малък мрачник) като нова храна. Заявителят е поискал ларвите на Alphitobius diaperinus в замразени, под формата на паста (смлени), сушени и прахообразни (смлени) форми да се използват като хранителна съставка в редица хранителни продукти за населението като цяло и в прахообразна форма в хранителни добавки.

На 17 юли 2018 г. Комисията е поискалa от Европейския орган за безопасност на храните да извърши оценка на замразените и изсушените чрез замразяване форми на ларвите на Alphitobius diaperinus като нова храна.

В научното си становище Европейският орган за безопасност на храните е стигнал до заключението, че замразените, под формата на паста, сушените и прахообразните форми на ларвите на Alphitobius diaperinus са безопасни при предложените условия на употреба при предложените нива на употреба. Поради това становището на Органа дава достатъчно основания да се приеме, че при оценените условия на употреба замразените, под формата на паста, сушените и прахообразните форми на ларвите на Alphitobius diaperinus отговарят на условията за пускането им на пазара.

В посоченото научно становище Европейският орган за безопасност на храните също така е стигнал до заключението, въз основа на ограничени публикувани доказателства за хранителни алергии, свързани с насекоми, че консумацията на новата храна може да предизвика първична сенсибилизация и алергични реакции към белтъците на малкия мрачник. Органът препоръчва да се проведат допълнителни изследвания относно алергенността на ларвите на Alphitobius diaperinus.

В отговор на препоръката  Европейската комисия понастоящем проучва начините за извършване на необходимите изследвания относно алергенността на ларвите на Alphitobius diaperinus. Докато Органът не е оценил данните, получени от изследването, и като се има предвид, че до момента доказателствата, пряко свързващи консумацията на ларвите на Alphitobius diaperinus със случаи на първична сенсибилизация и алергии, са неубедителни, Комисията счита, че в списъка на ЕС на разрешените нови храни не следва да се включват специфични изисквания за етикетиране по отношение на потенциала на ларвите на Alphitobius diaperinus да предизвикат първична сенсибилизация.

Хранителните добавки, съдържащи прахообразна форма на ларвите на Alphitobius diaperinus, не следва да се консумират от лица под 18-годишна възраст и поради това трябва да се предвиди изискване за етикетиране, за да се информират по подходящ начин потребителите за това.

ЕК разреши ларви от бръмбари да се добавят в храните в ЕС

ЕК разреши ларви от бръмбари да се добавят в храните в ЕС

ЕК разреши ларви от бръмбари да се добавят в храните

Списък на храните, в които е разрешено да се добавят замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни ларви от бръмбара малък мрачник. Източник: Официален вестник на ЕС

Комунизъм 2.1: Принудително преразпределение на собствеността под формата на “Голямото нулиране”

Голямото нулиране на личната собственост - план за завземане на земната природа от глобалния елит за да спрат производството на храни в името на борбата с изменението на климата

Подготовката на „пандемията“ и използването на борбата срещу нея като средство за „Голямото нулиране“ – Комунизъм за всички

ЗАД ЕКОЛОГИЗМА СТОИ КОМУНИЗМА

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД НА КОМУНИЗМА

Фотоархив на комунистическите зверства

СТРАТЕГИИТЕ НА ДЯВОЛА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

БУНТ ПРОТИВ БОГ

УНИЩОЖАВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО

САБОТАЖ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРЕВЗЕМАНЕ НА МЕДИИТЕ

МАСОВАТА КУЛТУРА КАТО СРЕДСТВО ЗА УПАДЪК

КОМУНИЗМЪТ Е В ОСНОВАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: ЕК разреши ларви от бръмбари да се добавят в храните в ЕС (ДОКУМЕНТИ) - Обективно

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!