Река Ефрат пресъхва, разкри се мистериозен тунел

Река Ефрат е най-дългата и една от най-важните в исторически план реки в Западна Азия. От тази река до голяма степен е зависел животът на древните хора.

Пресъхването на река Ефрат е пророчество, което днес се случва. Заедно с пресъхването на река Ефрат се разкриха неподозирани неща, които шокираха света.

Неотдавна във видеоклип мъж показа спадането на нивото на водата в река Ефрат. Само през последните няколко години  реката почти напълно пресъхна. Освен това мъжът показа и древен тунел с много съвършена структура и дори със стълби, които са непокътнати и до днес. Тунелът води надълбоко към земята.

Но това, което е изненадващо, е кой е построил всичко това?

Едно от предсказанията в последната книга на Библията Откровение на св. Иоан Богослов, при което се споменава река Ефрат, гласи:

И шестият Ангел затръби, и чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, що е пред Бога;

гласът говореше на шестия Ангел, у когото беше тръбата: освободи четирите Ангела, вързани при голямата река Ефрат.

И бидоха освободени четирите Ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият третината от човеците.

Шестият Ангел изля чашата си в голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце.

‭‭Откровение 9‬:‭13-15, 16:12

Източник: hearchaeologist.org

Източник/ци: Река Ефрат пресъхва, разкри се мистериозен тунел | Glasove.com

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!