Афера за милиони: Кадрова издънка на Кирил Петков! Съветът на директорите на ДКК уволни протежето му Ваня Караганева

Кадрова издънка на Кирил Петков! Съветът на директорите на ДКК уволни протежето му Ваня Караганева

Съветът на директорите се самопорицава за избора ѝ на поста изпълнителен директор

Ваня Караганева пуснала декларация с невярно съдържание

Назначената като втори изпълнителен директор на ДKК е освободена от длъжността заради злоупотреби

Подписала извънсъдебна спогодба за 50 млн. лв.

“Почтена дама”, назначена от Кирил Петков в ДКК,  ощетила държавата с милиони левове и бе освободена от длъжността изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания (ДКК) от Съвета на директорите, съобщават от дружеството. „За краткия период, в който заема този пост, Караганева е извършила редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК, съответно на държавата и уронват престижа на Министерство на икономиката в качеството му на едноличен собственик на капитала на ДКК”, пише в сайта на компанията.

Афера за милиони с човек на Кирчо - Труд

Огромна кадрова издънка на бъдещия премиер!

Назначената  по нареждане на Кирил Петков в нарушение на закона Ваня Караганева за шеф на ДКК днес е била буквално изгонена от Съвета на директорите на компанията заради куп нарушения, които е успяла да сътвори за краткия си престой като изпълнителен директор на ДКК.

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД  освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор, назначена на този пост в края на октомври, става ясно от съобщение на ДКК.

Тя влезе в борда на дружеството като назначение на бившия икономически министър Кирил Петков, който днес е кандидат за премиер в бъдещото коалиционно правителство, и който обещава да назначава само почтени и компетентни хора, доказали се експерти с нулева толерантност към корупцията и злоупотребите.

Ваня Караганева е била уволнена в понеделник на Общо събрание на Съвета на директорите на ДКК заради редица нарушения, които успяла да извърши за краткото време като втори шеф на компанията, под чиято шапка се намират редица държавни дружества от  ключово за икономиката значение.

В съобщение на сайта на държавния мастодонт се съобщава, че Караганева е освободена заради "редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК, съответно на държавата и уронват престижа на Министерство на икономиката в качеството му на едноличен собственик на капитала на ДКК".

Мотивите за освобождаването на Караганева са, че е направила редица нарушения, които е натрупала за краткия си едномесечен стаж.

На практика в момента единствен директор на ДКК е Рая Каназирева, съощават от дружеството.

Според решението на борда на дружеството, Караганева е била назначение в нарушение на Търговския закон, защото е имала трудови правоотношения с друг работодател, а е декларирала, че няма такива. Сключила е неправомерно договор с член на Съвета на директорите, тъй като не е имало негов представител.

За краткия период, в който заема този пост, Караганева е извършила редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК.

Общото събрание на ДКК е констатирало, че Караганева е взимала еднолични решения. Едно от тях е да освободи като процесуален адвокат Александър Краварски и да сключи договор за правна помощ на стойност близо 1,2 млн. лева с друго лице.

Освободеният адвокат обаче бил назначен еднолично от нея за председател на комисии по избор и членове в бордовете на дъщерните на ДКК дружества – ВМЗ, „Монтажи“, „Кинтекс“, като е дала пълен достъп на Краварски до сървъра на ДКК и цялата налична информация.

По решение на Караганева е било променено и вече одобрен от борда на ДКК проект за извънсъдебно споразумение с „Дунарит“ на стойност 50 милиона лева, като подписала различен текст.

Бившата шефка е направила и еднолични назначения във ВМЗ.

Отказала е да разглежда всякакви въпроси свързани с ремонт и реконструкция на язовири, прекратила е всякакви плащания към НАП, НОИ, ЧЕЗ и други контрагенти, като натрупаните дългове за месец са на стойност 90 000 лева.

Единственото обяснение от страна на назначената от Кирил Петков Караганева е, че всичките й действия са по нареждане на Министерството на икономиката.

Именно на Кирил Петков Ваня Караганева дължи назначението си, като влиза в борда на директорите на ДКК заедно с настоящия финансов министър Валери Белчев.

Списъкът с установените нередности на Ваня Караганева, без да е изчерпателен, включва:

  • Еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК по пет висящи търговски дела и назначаване на друг, въпреки резервите на финансовия контрольор. Новите договори за правна помощ задължават ДКК с парична сума в размер на 1 120 060 лв. с ДДС за услуга, която вече е платена.
  • Еднолично подписване извънсъдебна спогодба с материален интерес 50 милиона лева, с различен от одобрения вече от СД на ДКК текст, без последваща санкция или даже информиране на съвета на директорите на ДКК.
  • Според Закона за публичните предприятия директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари). Във връзка с това изискване Ваня Караганева е подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър.
  • Еднолично решение за смяна на обслужващата банка на ДКК, в противоречие на чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Новата банка не е покрила стрес теста на ЕЦБ, което би се отразило и на видовете риск към ББР във връзка с кредитната експозиция на ДКК от 147 млн. лева.
  • Отказ да изплаща в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.). Във връзка с провеждания тримесечен мониторинг от ББР на ДКК като кредитополучател, ДКК не може да предостави в срок необходимите удостоверения за липса на публични задължения. Това би променило в негативна посока риска на ДКК като кредитополучател (вкл. увеличаване на лихвата по кредита).
  • Издаване на заповеди за подписване на финансово-счетоводни документи, които са в нарушение на вътрешните правила на ДКК, ЗФУКПС, чл. 13, ал. 3, т.1 и Методическите указания на Министерство на финансите.
  • Еднолично назначаване на временни членове на СД на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) ЕАД без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК.
  • Еднолично разрешение ВМЗ да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност като даже не уведомява съвета на директорите на ДКК.
  • Отказ от разглеждане на всякакви въпроси, свързани с проекта за ремонт и реконструкция на язовири. Просрочени са нормативно определени срокове, което крие риск от бедствия и може да доведе до тежки финансови загуби за Дружеството.
  • Подписване на договор за правна помощ и консултантски услуги с адвокат, който впоследствие е назначен и за председател на комисиите за избор на членове на съвета на директорите на ВМЗ, „Монтажи“ и „Кинтекс“, както и всички комисии за избор на одитори на дъщерните дружества. Адвокатът има достъп до цялата информация на сървъра на ДКК, въпреки че самият той не е служител на Дружеството. Същият е иззел неформално функциите на изпълнителния директор пред екипа на ДКК.

В нарочното съобщение се казва още, че за по-малко от месец работа като изпълнителен директор Ваня Караганева блокира работата на ДКК в редица направления, включително "чрез неправомерни еднолични решения".

"Действията ѝ показват, че тя разбира управленската отговорност на тази позиция основно като функция за нови назначения в ДКК и дъщерните дружества. Караганева увеличава щата на ДКК с по-високоплатени, но не и оперативно работещи служители, без да e ясно от какви източници ще се осигурява финансирането на тези позиции, които ДКК не може да си позволи.

Като част от тази практика, Караганева е назначила свой технически сътрудник на два трудови договора, с общо възнаграждение по-голямо от това на началник отдел в ДКК, като в същото време е обективно невъзможно служителят да изпълни задълженията си по двата договора", пише още в съобщението.

И още - Съветът на директорите се самопорицава за избора ѝ на поста изпълнителен директор, като отчита, че не е посветил достатъчно време, за да установи дали тя притежава необходимите компетенции.

"Съветът на директорите на ДКК не приема за достоверни внушенията, правени от Караганева на заседания на СД, че всички нейни действия са по нареждане на Министерство на икономиката. ДКК се противопоставя на спекулации, че принципалът в лицето на министъра на икономиката може да носи отговорност за действия на Караганева, които са против интереса на дружеството. Във връзка с гореизложеното, ДКК е сезирала компетентните органи", пише още в писмото.

Караганева бе първо част от директорския борд на ДКК, после зае поста на втори изпълнителен директор.

Цялото решение на съвета на директорите на ДКК можете да видите тук

Припомняме, че докато беше министър на икономиката Кирил Петков поведе битка за овладяване на ръководството на ДКК. Под шапката на холдинговото дружество са военните заводи, строителни фирми, предприятия за производство на храни от национален характер. Петков обяви план за разформироване на държавната компания, която превърна в синоним на непрозрачно управление по времето на Борисов.

В нарушение на Закона за публичните предприятия тогавашният служебен министър на икономиката Кирил Петков, без провеждане на конкурс назначава Ваня Караганева и Валери Белчев (настоящ служебен финансов министър) за членове на Съвета на директорите на ДКК. Това пише в протокол от Съвет на директорите на ДКК от заседанието на 29.11.2021 г. В точка 20 от същия протокол се казва: „На 27.08.2021 г. на интернет страницата на Министерството на икономиката е публикувана публична покана за избор на двама представители на държавата за членове на Съвета на директорите на ДКК”, отново със заповед на Кирил Петков. „В поканата отпада изискването за наличие на определен брой години управленски опит. След приключване на процедурата служебният министър на икономиката вместо двама назначава трима членове, като представители на държавата - Ваня Караганева, Чавдар Христозов и Александър Михайлов, като „преизбира” Ваня Караганева”, се казва още в протокола от заседанието на ДКК. Така с протекцията на Петков "почтената" Ваня Караганева поема управлението на държавните предприятия под шапката на ДКК.

Преди товя тя е била в Агенцията по инвестиции главен секретар, била е  началник на кабинета на спортния министър в служебното правителство на Марин Райков, заемала е същата позиция и в кабинета на Георги Близнашки. Била е сътрудник в Комсията по вътрешна сигурност и обществен ред в 42-то и 43-то Народно събрание.

Източник/ци: Кадрова издънка на Кирил Петков! Съветът на директорите на ДКК уволни протежето му Ваня Караганева

Афера за милиони с човек на Кирчо - Труд

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!