Акад. Петър Иванов: НЯМА ДА СТАНЕ С АЛА БАЛА! ТРЯБВАТ НАКАЗАНИЯ И КОНФИСКАЦИЯ!

НЯМА ДА СТАНЕ С АЛА БАЛА!

ТРЯБВАТ НАКАЗАНИЯ И КОНФИСКАЦИЯ!

Братя, единственото ни спасение от националната катастрофа и единствената възможност да си върнем откраднатото от далавераджиите гербаджии, комунисти, депесари и агенти на ДС е във въвеждане на извънредно положение.

Според мен, час по-скоро трябва да се обяви Временно Извънредно Положение, съгласно с чл. 84 и чл. 100, ал. 5 на Конституцията.

Извънредното положение не бива да се асоциира с мракобесие, полицейски час, терор и др. То е законен механизъм за справяне със заплахи за съществуването на нацията, и с успех се ползва при необходимост от редица европейски страни.

Само чрез извънредното положение в България, според чл. 15 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, могат да се отменят някои функции на правителството, да се ограничат някои права, търговски и бснкови тайни, неприкосновеност на частния имот, и т.н., което е необходимо за да предотвратим, ако въобще още е възможно, националната (и демографската) катастрофа.

Само при извънредно положение е възможно и отпадане на презумпцията за невиновност, която изисква доказването на престъплението, кражбата, измамата.

С отпадането на тази презумпция незаконно забогателите олигарси, политици, престъпници и измамници, всички поименно и поадресно ги знаем кои са, ще се наложи те да доказват законността на доходите си и законността на придобиването на имотите и на парите в семейния им кръг в България и извън нея.

Възможните случаи, които стават основание за предприемане на действия в рамките на института извънредното положение са:

а.) недоказване на законността на спечелените пари и на придобиването на имоти;

б.) несъответствие между законно спечелените пари и придобитите чрез тях активи;

в.) недоказване на съответствие между придобитото и притежаваното, от една страна, и платените данъци и такси 32 години назад във времето, от друга страна;

г.) несъответствие и разлика между цената на придобитото и по-високата му пазарна цена към момента на придобиването.

При тези четири случая по силата на съответно спешно приети по представителен начин от протестиращите норми ще се осъществи Наказването (затвор, глоби и др.) на крадците, на забогателите олигарси, политици, престъпници и измамници, откраднали от държавата и от гражданите през последните 32 години почти всичко, което може да се открадне, и разрушили всичко, което може да се разруши.

Ще се осъществи и необходимото и желано от народа експроприиране, основно конфискация, на откраднатото.

Експроприацията (от лат. ex proprius - лишаване от собственост), както е известно, бива два вида:

1.) конфискация - безвъзмездно отнемане на собственост, без заплащане в четирите случаи, представени по-горе;

2.) реквизиция - с пълно (при законност на придобиването) или частично заплащане по пазарни цени в момента, когато отнемането на активите (имоти и пари) се налага заради национална, социална, културна и друга целесъобразност в контекста на извънредното положение.

Четете моите текстове!

Купувайте и четете моите книги! Търсете ги в сайта:

www.tornadobg.com

Акад. Петър Иванов, Facebook

May be an image of one or more people, beard and body of water

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!