Чии сърца, черeн дроб и бели дробове се трансплантират в Китай?

Произходът трябва да бъде ясен в проучванията за човешките органи

От The Conversation

Ученият Хе Джианкуй твърди, че използването на генетичния метод CRISPR за редактиране на геномите на момичета близнаци е довело до международно осъждане . Неговите действия съсредоточават вниманието върху етика в научните изследвания и какви ще са последствията, когато учените „ се покварят “.

Китайската академия на науките първоначално забеляза поведението на Хе , а последващо вътрешно разследване от правителството реши, че има множество нарушения на държавните закони. Сега Хе е уволнен от университета, в който е работел .

Но освен този пример, какво се случва, когато учените не се съобразяват с глобално приетите насоки за етични медицински изследвания? Разгледахме този въпрос, като се съсредоточихме върху публикувани проучвания, включващи реципиенти на трансплантирани органи в Китайската народна република.

Международните професионални стандарти забраняват публикуването на проучвания, които:

  1. включват биологични материали от екзекутирани затворници
  2. нямат одобрение от комитета за етика при човешките проучвания
  3. липсва съгласието на донорите.

Но както беше описано в нашата нова статия , ние открихме, че научните изследвания, които не отговарят на тези стандарти, редовно се приемат за публикуване в международни рецензирани списания.

Трансплантации на човешки органи в Китай

Използвайки методология за категолизиране, ние изследвахме 445 проучвания, публикувани в рецензирани списания на английски език между януари 2000 и април 2017 г. Публикациите съобщават за изследвания, включващи получатели на човешки органи (сърца, черни дробове или бели дробове), които се провеждат в Китай. Данните включват 85,477 трансплантации.

Установихме, че 92,5% от публикациите не посочват дали трансплантираните органи са получени от екзекутирани затворници. Почти всички (99%) не съобщават дали донорите на органи са дали съгласието си. За разлика от тях, 73% от документите съобщават за одобрение от институционален комитет по етика за изследванията, докладвани в документа.

Широко разпространените етични опасения относно неспособността на осъдените затворници да дадат информирано съгласие за донорството на органи се изострят в Китайската народна република. Тук съдебната и полицейската система не разполагат с гаранции срещу процесуални злоупотреби . Неправилните присъди са обстойно документирани и изключително трудни за поправяне .

В допълнение, нарастващата маса от достоверни доказателства сочат, че събирането на органи не е ограничено само до осъдени затворници , но включва и затворници на съвестта . Следователно е възможно, макар и да не може да се провери във всеки конкретен случай, че публикациите, които се подлагат на преглед, могат да съдържат данни, получени от затворници за съвест, убити за придобиване на органи.

Кой е отговорен за това, че данни, базирани на изследвания с органи от затворници, са забранени за публикуване? В публикацията си ние твърдим, че рецензенти и редактори на списания трябва да поемат известна отговорност.

Откъде идват органите?

В 19 документа, включващи 2 688 трансплантирани органа преди 2010 г., източникът на органи е докладван като доброволни донори. Но както е широко известно в трансплантационната общност, в Китай не е имало програма за доброволни донори от починали преди 2010 г. Ето защо изглежда разумно да се предположи, че органите може да са получени от затворници, което прави твърденията за доброволни дарения ненадеждни.

Двете идентифицирани в нашето проучване списания, публикували най-много китайски статии за трансплантации, са Transplantation Proceedings, с 65 от общо 445 статии, и PLOS ONE, с 20 статии. Други такива списания включват American Journal of Transplantation и Transplantation (официалният вестник на най-големия международен орган, The Transplantation Society). И двете списания имат политики, които изрично забраняват публикуването на изследвания, основани на трансплантации на органи от хора, които не са се съгласили и / или са затворници.

Ниe смятаме, че ако не го правят, рецензентите и медицинските списания трябва да изискват информация за източника на органи в китайските изследвания за трансплантация, преди те да бъдат публикувани за широката общественост и научните общности. Ако изискват такава информация, отговорите трябва да бъдат публикувани. И ако не са доволни от отговорите, те трябва да откажат да публикуват изследването.

Когато документът е публикуван без идентифициране на източника на трансплантираните органи, той рискува разбирането, че етичните стандарти могат да бъдат пренебрегнати или нарушени. Това подкопава стимула за спазване на тези стандарти в бъдеще.

Всички ние сме отговорни

Нашите констатации повдигат важни и обезпокоителни въпроси относно етичния надзор от страна на всички участници в процеса на преглед и публикуване на изследвания за трансплантация.

В отговор на това ние предлагаме мащабно оттегляне на документите, идентифицирани от нашето изследване, които не са в съответствие с международните стандарти относно даряването на органи.

Предлагаме също мораториум върху всички клинични публикации за трансплантация от Китай в очакване на международна среща на върха. Срещата на върха на членовете на трансплантационната общност и други заинтересовани страни може да разработи подходящи регулации и процедури за справяне с бъдещите изследвания.

Нашите надежди за това обаче не са високи. Както установи един от нас (Роджърс), оттеглянето на статията може да бъде продължителен процес, дори когато има доказателства за явна лъжа в статията.

Загриженост относно източника на органи, използвани за даряване
Статия оттеглена поради опасения за източника на органи, използвани за даряване. (Екранна снимка / John Wiley & Sons Ltd / The Сonversation)

Списанията не са склонни да оттеглят статии, а дори и оттеглените статии продължават да бъдат широко цитирани .

Въпреки това нараства интересът да се поддържа авторитета на публикуваните изследвания , както и инициативите да се изисква публикуването на всички данни от клинични проучвания . Тези инициативи предполагат известна надежда, че нарушения като тези, които открихме, ще станат по-малко чести.

Що се отнася до авторите, участващи в отказани или етично несъответстващи изследвания, има малко информация за въздействието върху тяхната кариера. Да бъдеш автор на статия, която е оттеглена, може да доведе до забрана от списанието, да предизвика институционално разследване или да няма ефект.

Проучванията на академични пропуски в университетите рядко се докладват в публичното пространство . Освен известните случаи като този на Хe, естеството и степента на последиците за научните работници, които нарушават етичните стандарти, са до голяма степен неизвестни.

Тази статия се преиздава от The Conversation под лиценза Creative Commons. Прочетете оригиналната статия .

Източник/ци: https://www.theepochtimes.com/whose-hearts-livers-and-lungs-are-transplanted-in-china_2792887.html

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни