Списание "Форбс": Отнемането на органи в Китай и многото въпроси без отговор

отнемане на органи Китай Форбс

(Гети Имиджис)

На 16 октомври 2018 г. в парламента на Великобритания се проведе обсъждане на практиката на отнемане на органи в Китай.

Трансплантацията на органи е законна медицинска процедура, която е стриктно регулирана. Световната здравна организация публикува "Водещи принципи за трансплантацията на човешки клетки, тъкани и органи", за да внесе яснота в международните стандарти, свързани с практиката на трансплантация на органи. Първият принцип изисква проследяемост на трансплантираните органи, а принцип 11 изисква дейностите свързани с донорството на органи, да бъдат прозрачни и отворени за проверка.

Обратно на трансплантацията, отнемането на органи е незаконна практика на изваждане на органи от телата на хора (живи или мъртви) без тяхно съгласие.

Събитието в Лондон през октомври е третото подобно, организирано в парламента на Великобритания. Един от въпросите в дневния ред бе твърдението, че китайското правителство убива затворници на съвестта (особено от религиозни малцинства, включително последователи на Фалун Гонг, тибетски будисти, мюсюлмани уйгури и християни от нелицензирани църкви), за да захрани трансплантационната си индустрия. Въпреки че подобни твърдения може да звучат нереалистично, проблемът е обект на разследвания и изслушвания в Сената на САЩ и Европейския парламент. Както Камарата на представителите на САЩ, така и Европейският парламент приеха резолюции, осъждащи "системното, организирано от държавата, отнемане на органи от затворници на съвестта, без тяхно съгласие".

Твърденията за отнемане на органи в Китай са подкрепени от значими доказателства, включително доклада "Кървава Реколта/Клането: Актуализация" от 2016 г. с автори Дейвид Килгор, Дейвид Матас и Итън Гутман. Разследването на Килгор, Матас и Гутман бе представено по време на изслушване пред Комисията по външни работи в Камарата на представителите на САЩ на 23 юни 2016 г., в парламента на Великобритания и на други места.

Докладът на Килгор, Матас и Гутман хвърля светлина върху два важни проблема, свързани с отнемането на органи в Китай.

Първо, обемът на отнемането на органи в Китай е по-голям от този в официалните статистики, което (много вероятно) е свързано единствено с трансплантациите на органи. Според доклада, въпреки че официалните статистики на китайското централно правителство твърдят, че в страната се извършват около 10,000 трансплантации годишно, действителният брой трансплантации в Китай е между 60,000 и 100,000 годишно. Специалният докладчик на ООН по изтезанията и Специалният докладчик на ООН за свободата на религията и убежденията вече са обърнали внимание на тези големи несъответствия. Но все още не са взели решителни мерки за решаване на проблема.

Второ, докладът посочва, че затворници на съвестта, включително последователи на Фалун Гонг, уйгури, тибетци и християни, са станали специални целеви групи за отнемане на органи. В устно изслушване пред Комисията по външни работи в Камарата на представителите на САЩ, Гутман обясни как практиката на отнемане на органи е използвана като метод за преследване на членове на Фалун Гонг и за поддържане доставките на човешки органи. Килгор, Матас и Гутман твърдят, че "има само две места, където човек може да получи всички видове органи от затворници на съвестта - Китай и, от скоро, територията, контролирана от Ислямска държава (ИДИЛ)".

По време на изслушването пред Комисията по външни работи в Камарата на представителите на САЩ, Гутман отбеляза:

"През 1999 г., органите за държавна сигурност на Китай започват кампания за елиминиране на Фалун Гонг. До 2001 г., над един милион последователи на Фалун Гонг са лишени от свобода в системата за 'превъзпитание чрез труд', където са им провеждани медицински прегледи с цел проверка годността на органите им за трансплантация, а китайските военни и граждански болници бързо разрастват съоръженията за трансплантация."

Фалун Гонг е първата целева група за масово отнемане на органи. Но далеч не е единствената.

"Към 2002 г., отделни християни от нелицензирани църкви също стават жертви. Към 2003 г., тибетци също започват да бъдат убивани заради органите им. Към 2005 г., икономическият опортюнизъм е заменен от желанието на партията да избие вътрешните си врагове. Отнемат органи от закоравели престъпници; трансплантационните центрове извършват от 60,000 до 100,000 трансплантации годишно, но основата е изградена върху огромния брой лишени от свобода последователи на Фалун Гонг," заяви още Гутман.

Какво трябва да се направи? Какво може да се направи? Независимо разследване на практиките за трансплантация на органи в Китай е първата и най-важна стъпка. Подобно независимо разследване би предоставило основа за търсене на отговорност от въвлечените в злоупотребата с отнемане на органи.

През 2008 г., Комисията на ООН срещу изтезанията препоръча: "Партията-държава незабавно да възложи независимо разследване на твърденията, че някои последователи на Фалун Гонг са станали обект на изтезания и жертви на отнемане на органи; да вземе мерки, където е подходящо, за да гарантира, че отговорните за тези злоупотреби са съдени и наказани."

През декември 2013 г., Европейският парламент прие резолюция срещу отнемането на органи в Китай, призовавайки за пълно и прозрачно разследване на практиките на отнемане на органи в Китай.

През 2015 г., Комисията на ООН срещу изтезанията декларира: "Партията-държава [Китай] също да нареди независимо разследване, за да провери твърденията, че някои последователи на Фалун Гонг са станали жертви на отнемане на органи без тяхно съгласие." Задълбочено и независимо разследване все още не е проведено.

По време на събитието в парламента на Великобритания, от Международната коалиция за спиране злоупотребите с трансплантации в Китай обявиха, че е образуван независим народен трибунал за разследване отнемането на органи от затворници на съвестта в Китай. Само времето ще покаже дали този трибунал ще успее да даде отговори на многото въпроси, свързани с отнемането на органи в Китай. Все пак, това определено е начало на по-решителни действия за решаване на проблема.

Източник: https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2018/10/16/organ-harvesting-in-china-and-the-many-questions/?fbclid=IwAR2fuV9gJEZV6kbsKepbGkNPaXiNXvSnz4JFJKf3UWNpURgzEdo48VqPft0#3ff6182c4542

https://www.falun-bg.info/news/world/932-forbes-otnemane-organi-transplantacia-kitai.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!