Задължителните имунизации в България - ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБЪЛГАРИЯ
ДЕПУТАТИТЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ
ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас във връзка с много наболял в последно време проблем – задължителните имунизации в България.

Безспорно ваксините са едно от най-големите постижения на науката, но също така е факт, че в съвременното развито общество правото на избор и неприкосновеността на личността са императив, докато у нас по отношение на ваксинопрофилактиката подходът е авторитарен и противоречащ на гарантираното от европейското законодателство право на информация и избор.

Всички ваксинации в имунизационния календар са препоръчителни в Германия, Великобритания, Русия, Ирландия, Австрия, Испания, Португалия, Швейцария, Люксембург, Исландия, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, Гърция, Кипър, Естония, Беларус, Литва.
Някои наши медицински специалисти си позволяват да обиждат българското общество, че не е дорасло за право на избор, затова трябва да напомним, че и в част от бившите социалистически страни ваксинациите в имунизационния календар също са законоустановени като препоръчителни, а не задължителни. Да припомним и че Световната здравна организация и Европейската комисия не задължават отделните държави да водят определена политика за статута на имунизациите, а предоставят решението на самите тях.

В страните с изцяло препоръчителни ваксини в календара, се постига високо имунизационно покритие, без да има санкции и ограничения в случай на отказ от ваксини. Няма основания да се счита, че при нас би било различно. Ниският обхват на ваксините против грип и човешкия папилома вирус не е критерий за покритието с другите ваксини и съответно не е довод за отказ от промяна в закона.

Правото на избор и неприкосновеността на личността не се определят от нечий социален статус, народност, религия, интелигентност или здравна култура, а са общовалидни човешки ценности и това е заложено във всички европейски и международни актове, ратифицирани у нас, но незачитани от вътрешното ни законодателство по отношение на задължителните имунизации.

Ние, българските граждани – настоящи и бъдещи родители, считаме, че е крайно време да се промени българския Закон за здравето и всички имунизации в имунизационния календар да са препоръчителни.
Дайте възможност на българското общество за право на избор, информирано съгласие и неприкосновеност на личността, които са му отнети по отношение на ваксините.

Приложение: Правни аспекти и обосновка, предложение за промяна в Закона за здравето, доклад за ваксинопрофилактиката в България в контекста на европейския и световен опит.

С уважение:

Фейсбук група „За или Против задължителните ваксини” – инициатор, за контакт: roditeli_vaksini@abv.bg, https://www.facebook.com/groups/161283897242551/
Сдружение „Национална мрежа на родителите”
Сдружение "Екофорум за устойчиво развитие"
Българско хомеопатично общество
Фондация "Родна стряха"
Сдружение "Естествено"
Национален форум "Моето дете"
НПО "Другото училище"

И 3267 граждани на Република България:
Илиян Пламенов, Димитричка Павлова, Васка Глушкова, Светлана Василева, Алдин Вейсал, Диана Димитрова , Вълка Бонева, Нина Вейсал, Албена Радев, Диди Павлова, Светослава Фотева, Йордан Фотев, Ивелина Загорчева, Димитър Вангелов, Павлина Карапчанска, Янчо Карапчански, Диана Василева, Биляна Дачева-Тодорова, Ирина Христова, Ангел Христов, Димитрина Дамянова-Гергова, Мартин Гергов, Димитър Димитров, Мария Димитрова, Панчо Димитров, Ваня Камбурова, Благой Камбуров, Яна Андонова, Несрин Тодорова, Милко Тодоров, Мелфюде Юмер, Никола Симитчийски, Лилия Столярчук, Михаил Столярчук, Теодора Цанева, Георги Цанев, Таня Райчева, Галия Атанасова, Кристина Иванова, Мария Йовчева, Анелия Мачева, Михаела Темелкова, Александър Темелков, Ива Гечева, Атанас Младенов, Радина Младенова, Спас Гечев, Марио Младенов, Пенка Георгиева, Мария Грунерт, Миглена Баева, Петко Каравастев, Румяна Каравастева, Валентин Каравастев, Иво Каравастев, Росица Каравастева, Силвия Гърневска, Иван Гърневски, Константина Гърневска-Коровешова, Николай Коровешов, Тамара Кущинарова, Марко Кущинаров, Елина Лазарова, Ивайло Георгиев, Варвара Бойчева, Петър Бойчев, Мартина Гърневска-Каравастева, Антон Карамучев, Веселина Карамучева, Венета Нинкова, Ваньо Нинков, Ирена Нинкова, Ренета Кушева, Йордан Кушев, Ерика Петрова, Деница Ленкова, Мирослав Ленков, Петя Рунтовска, Иван Апостолов, Нина Маринска, Искра Ангелова, Димо Ангелов, Калоян Иванов Колев, Петя Генова, Людмил Велинов, Цена Иванова, Венцислав Иванови, Ивелина Генова, Милко Цочев, Симона Велинова, Вера Андреева, Боряна Ненова, Венко Цинцаров, Никола Цинцаров, Винченцо Трайков, Деляна Русева, Виолина Георгиева, Лилия Костадинова, Мария Костова, Радка Куманова, София Касимова, Елена Друмева, Чавдар Григоров, Петя Христова, Радослав Михнев, Нора Гройс, Янтра Александрова, Светла Пенкова, Ценка Георгиева, Ахмед Ашкар, Венцислава Атанасова, Мануела Джамулова, Димитър Джамулов, Кристина Кацарова, Георги Кацаров, Павлина Маргаритова, Гавраил Маргаритов, Симеон Маргаритов, Даниел Димитров, Петко Тилев, Мина Парчева, Калоян Парчев, Светлана Драганова, Евгения Драганова, Стоян Ангелов, Боряна Димова, Полинa Кичуковa, Владимир Великов, Надежда Ангелова, Станислав Ангелов, Ангел Ангелов, Милена Савова, Цветелина Минчева, Веселка Драганчева, Александър Драганчев, Мария Иванова, Ася Александрова, Емил Александров, Георги Петров, Елица Златева, Елица Йоргова, Никола Кайряков, Мирослава Петкова, Фикрие Амзова, Галина Кожухарова, Анна Николаева Дамянова, Диана Щерева, Елена Спасова, Спас Спасов, Моника Кръстева, Росен Енчев, Надежда Петрова, Христо Петров, Росица Дамянова, Пенка Бойчева, Весела Георгиева, Ана Господинова, Грета Стоянова, Ирена Калева, Цветан Цанев, Анна Баталова, Юлияна Димитрова, Росен Иванов, Рени Димитрова, Росица Иванова, Мариела Илиева, Антон Миленков, Невена Русева, Камен Русев, Александър Русев, Соня Русева, Андриан Христов, Стела Иванова, Анелия Милчева, Мариана Мамос, Теодора Гърнева, Люсия Маринова, Етелка Луканова, Яна Илиева, Соня Йорданова, Валя Йорданова, Цветелина Йорданова, Ирина Неделкова, Йордан Целов, Юра Тотева, Снежана Георгиева, Петя Любенова, Мариела Каймаканова, Ана Дончева, Илияна Габровска, Александър Габровски, Блага Даракчиева, Андреана Тосева, Даниела Йосифова, Мария Захариева, Зарко Захариев, Гергана Радулова, Милко Диамандиев, Данка Радулова, Николай Радулов, Силвена Христова, Красимир Христов, Ева Тошева, Борислав Тошев, Маргарита Георчева, Димитър Георчев, Мария Малцева, Ралица Колева, Васил Кринчев, Елеонора Петкова, Петрана Фотева, Вълчо Фотев, Теменужка Стойчева, Юлиана Василева, Сашо Георгиев, Петя Божинова, Надежда Пангелова, Емилия Коцева, Eмине Кърджа, Слава Георгиева, Халиме Местанова, Ана Иванова, Марияна Димитрова, Мирослав Димитров, Севджан Тодорова, Тихомир Йорданов, София Дамянова, Ралица Димитрова, Николай Димитров, Ваня Топузова, Веселин Ботев, Лилия Игнатова, Гергана Кирова, Илиана Ставрева, Богдан Ставрев, Снежа Георгиева, Диана Данчева, Илияна Петкова-Гецова, Диана Симеонова, Ваня Топузова,
Елизабета Николова, Лазаринка Димитрова, Светла Митева, Николай Митев, Дарина Михнева, Михаела Стефанова, Ралица Христова, Соня Гилева, Десислава Червенкова, Иванка Крумова – Миланова, Анна Танева, Яни Статев, Кремена Петрова, Силвия Борисова, Тодор Борисов, Виолина Георгиева, Велина Ангелова, Станимира Михалева, Мария Попова, Атанас Власакиев, Ралица Михова, Мария Николова, Весела Михайлова, Славка Стоянова, Мирослав Стоянов, Олга Василева, Мая Аврамова, Радослав Аврамов, Бойка Терзиева, Цветанка Горчева, Васил Горчев, Виолета Блажева, Светла Иванова, Валентина Христова, Бояна Александрова, Добринка Христова, Димитър Ковачев, Надежда Христова, Щильон Мундев, Радостина Терзиева, Албена Василева, Вера Хаджиева, Теодора Пеева, Деяна Костадинова, Александър Асенов, Здравко Кисьов, Наталия Иванова, Десислава Йовчева, Магдалена Иванова, Атанас Мадемджиев, Румяна Котева, Таня Йосифова, Теодора Георгиева, Нина Господинова, Камен Пунчев, Благовеста Семкова, Деян Семков, Албена Танева, Мария Христова, Росица Георгиева, Илияна Стоянова, Ирина Ирибозова, Деница Узунова, Росица Иванова, Невин Екелбом, Петър Петров, Магдалена Иванова, Стефка Нинова, Атанас Мадемджиев, Станислава Николова, Пепи Казанджиева, Нели Арабаджиева, Тамара Димитрова, Илия Попов, Галя Костадинова, Гергана Ковачева, Радостина Станоева, Светозар Костовски, Мира Трифонова, Марин Василев, Росен Енчев, Александра Димитрова, Силвия Петрова, Елица Иванова, Ивелина Келчева,Велислава Иванова, Петя Петрова, Милена Гоцова, Цветина Цонева, Косьо Стамболиев, Андрей Едрев, Полина Иванова, Никола Иванов, Ивелин Неделчев, Неделчо Неделчев, Йолина Пенева, Константин Костадинов, Румен Неделчев, Симона Бонева, Цветана Минчева, Елица Грънчарова, Калина Михайлова, Теодора Андонова, Михаела Иванова, Анелия Георгиева, Десислава Делчева, Добринка Димитрова, Василина Миткова, Александра Трифонова, Виолета Станчева, Ели Тодорова, Десислава Митева, Стоянка Стоянова, Анна Божинова, Павел Стефанов, Антоанета Царева, Катя Димитрова, Диана Миленкова, Тонка Султанска, Кънчо Султански, Ивелина Куртева, Снежана Балашкова, Брайан Братанов, Елена Николова, Асен Шарков, Петя Копринкова, Върбан Иванов, Йоана Асенова, Николинка Крайчева, Константин Стамболиев, Гергана Стоянова, Галина Желязкова, Стела Василева, Ивелина Милушева, Калин Илиев, Вера Георгиева, Евелина Георгиева, Eлена Антова, Валери Антов, Адриана Узунова, Искра Георгиева, Минчо Иванов, Кремена Христова-Стойчева, Наталия Кирова, Огнян Стоянов, Севгюл Рашид, Полина Керезова, Ваня Илиева, Валентина Маргаритова, Гавраил Маргаритов, Виолета Тонева, Златин Вълчев, Петя Георгиева, Павлина Цвяткова, Ивелина Цвяткова, Антон Стайков, Мариана Гатева, Татяна Ковачева, Василена Ковачева, Светослав Тодоров, Капка Лекова, Петя Петрова, Калин Гергов, Лилия Лазарова, Рада Йорданова, Женя Попова, Виолета Меретева, Пенка Плугарова, Тихомира Неделчева, Милена Дормушева, Райчин Рачев, Стефка Елмазова, Елина Гитова, Станимира Колимечкова, Мария Радионова, Йордан Йорданов, Бейхан Хасанова, Хюсеин Хасанов, Светлана Василева, Цветомира Димитрова, Яна Борисова, Абдулла Абдулов, Ангел Димов, Симеон Тодоров, Десислава Щерева, Антон Щерев, Ростислава Кьорчева, Галина Неделчева, Александра Феодорова, Диана Чакърова, Христинa Димитровa, Надир Фаляха, Евгени Янев, Ангел Божанов, Димитричка Павлова, Росица Димитрова, Светослав Георгиев, Светлана Динева, Красимира Москова, Мария Радиева, Георги Радиев, Гергана Ковачева, Любомира Райкова, Недялко Стефанов, Радка Стефанова, Тодор Симеонов, Елена Караиванова, Димитър Караиванов, Благой Терзиев, Георги Янков, Екатерина Атанасов, Иван Денчев, Румяна Георгиева, Силвия Борисова, Ивелина Недялкова, Милен Андреев, Ива Христова, Борислав Христов, Ивелина Попова, Мариела Попова, Албена Йорданова, Асия Маджарска, Анелия Петкова, Адриан Петков, Милена Добрева, Севдалина Табакова, Снежана Бонева, Цветанка Шахънска, Настя Стойкова, Илина Радева, Лидия Тенева, Валентин Тенев, Димана Терзи, Даниел Хайков, Веселка Маркова, Василка Василева, Марика Бабева, Кера Георгиева, Милена Божинова, Александър Божинов, Ваня Ботева, Венцислав Паунов, Любомир Василев, Маринели Драгневска, Цветелин Драгневски, Снежана Станчева, Женя Недкова, Александър Недков, Мария Русева, Антоанета Христова, Елвира Стоицова, Евелина Славчева, Мария Колева, Пепа Мавродиева-Енчева, Моника Токушева, Цветомир Георгиев, Александър Александров, Минка Георгиева, Марияна Николова, Стоян Николов, Юлия Георгиева, Ивелина Николова, Валентин Кирилов, Ива Лазарова, Симона Тодорова, Мария Маринова, Валерио Маландрини, Златина Георгиева, Асен Лазаров, Десислава Флорова, Тодорина Миткова, Красимир Флоров, Боряна Начева, Силвия Николова, Росен Панайотов, Светла Кърлова, Илиана Николова, Методи Георгиев, Стойко Панайотов, Росица Калинова, Костадин Калинов, Симеон Монев, Теодора Маринова, Николай Маринов, Десислава Бакалова, Галина Георгиева, Кремена Георгиева, Невянка Димитрова, Анна Танева, Петър Георгиев, Гергана Генова, Александър Василев, Десислава Георгиева, Соня Трифонова, Галин Трифонов, Далия Каменова, Венцислав Любомиров, Мирела Каменова, Камен Тодоров, Донка Тодорова, Маргарита Тодорова, Дианка Стоева, Петър Димитров, Румянка Димитрова, Михаела Темелкова, Александър Темелков, Галина Борисова, Антония Василева, Олег Василев, Николина Пандова, Цветелина Иванова, Антоана Василева, Красен Василев, Нели Вълчева, Димитър Вълчев, Десислава Чочева, Радослав Кафеджийски, Aнтония Колева, Мариета Желязкова, Миглена Костова, Пламен Атанасов, Мария Стефанова, Аника Фархи, Мирослава Попова, Сия Михайлова, Светлин Михайлов, Росица Желева, Пенка Станева, Зоя Евтимова, Радостин Георгиев, Антония Недялкова, Екатерина Новакова, Стефан Новаков, Елвира Петрова, Красимир Тодоров, Сузана Кашова, Яна Христоскова, Петя Сапаревска, Цветелина Ангелова, Мерал Ереджебова, Добринка Спасова, Нелия Христова, Елена Попова – Живкова, Емилиян Живков, Вероника Пейчева, Даниела Василева, Калина Калканджиева, Чудомир Делчев, Надежда Павлова, Татяна Велева, Ралица Казакова, Наталия Мицова, Емилия Димитрова, Георги Иванов, Димитричка Костова, Таня Димитрова, Валентина Георгиева, Дончо Георгиев, Михаил Пехливанов, Цветелина Кръстева Затини, Владислава Петрова, Десислава Каршалъкова, Маргарита Маринова, Костадинка Стоименова, Силвия Янчева, Данаил Янчев, Надежда Тенева, Николай Тенев, Ваня Домусчиева, Елена Пунева, Иван Илиев, Биляна Топурска, Андрей Петров, Милва Петрова, Миглена Василева, Николета Атанасова, Цветозар Атанасов, Габриела Вълчкова, Вариния Николаева, Радослава Костадинова, Вероника Рангелова, Янка Василева, Младен Василев, Петя Младенова, Пламен Марков, Михаила Божилова, Костадин Къдринов, Огнян Стойков, Бойка Стефанова, Росица Николова, Петя Кунева, Даниела Николова, Васил Борисов, Доника Иванова, Елена Стоянова, Мария Петкова, Стефка Петрова, Александър Петров, Николинка Иванова, Мария Шукерова, Лиляна Анчева, Наталия Стоянова, Елена Армбрустер Славкова, Елеонора Маркова, Димитър Марков, Стефания Даскалова, Красимира Петкова, Димитър Петков, Димитринка Генова, Николай Петков, Йорданка Кърчакова, Йорданка Проданова, Георги Кърчаков, Йордан Кърчаков, Ангел Кърчаков, Снежана Кърчакова, Методи Кендеров, Славена Дошкова, Димка Попраданова, Йоана Славчева, Юлян Филипов, Миля Димитрова, Виктор Кузманов, Ивелина Димова, Ервин Ереджебов, Петя Петрова, Лиляна Кокорина, Иванка Ватева-Тодорова, Янко Тодоров, Светла Тодорова, Милена Иванова, Кристина Паскулова, Борислава Стоянова, Миряна Стоянова, Десислав Стоянов, Петя Кушева, Иван Петков, Мария Георгиева, Христина Живкова, Петър Живков, Айла Николова, Георги Николов, Албена Михова, Цвета Пецова, Свилен Пецов, Ивета Попова, Миглена Върбанова, Цветелин Димков, Вероника Стоянова, Златина Златинова, Жасмина Лисичкова, Мариела Казакова, Ирена Петкова, Калина Томова, Цветомил Томов, Десислава Райкова, Алексей Златков, Галина Миткова, Кристина Алексеева, Раяна Ангелова, Вълю Вълев, Мария Василева, Ваня Петрова, Стефка Тодорова, Оля Янaчковa, Красимир Янaчков, Даниела Йорданова-Асенова, Росица Миланова, Светослав Асенов, Мария Хаджиева, Атанас Хаджиев, Диана Димитрова, Светозар Сопотски, Евелина Цветанова, Борислав Цветанов, Валентина Денева, Албена Илиева, Илия Илиев, Ани Тасева, Кузо Тасев, Людмила Райкова, Виолета Славчева, Борислав Славчев, Правда Базънова, Димитрина Петкова, Радостина Желева, Димитър Димитров, Стефан Димитров, Радосвета Георгиева, Маргарита Маджарова, Гергана Илиева, Илиян Илиев, Недялка Йорданова, Димитър Йорданов, Радостина Василева, Величка Сивкова, Радка Сивкова, Катя Стоянова, Деница Боюклиева, Емил Боюклиев, Любомира Любенова, Мария Брайкова, Георги Енчев, Пламенка Ванкова, Христо Ванков, Димитър Ванков, Велина Вълкова, Мариела Шахънова, Веселин Шахънов, Надежда Кърмакова, Борислав Борисов, Светослава Халаджова, Любомир Тончев, Милена Колева, Елена Дунгарова, Виктория Ненкова, Цветелина Григорова, Галина Неделчева, Николай Григоров, Вяра Шуперлиева, Цветлин Киров, Цветелина Кирова, Панка Стоянова, Стоян Стоянов, Деница Дилова, Джем Наади, Гергана Спасова, Неделя Грандебул, Данко Грандебул, Милкана Якова, Мария Николова, Боян Ангелов, Ангел Табаков, Радостина Кирчева, Марияна Георгиева, Иван Спасов, Деница Стефанова, Таня Колева, Милена Савова, Мануела Джамулова, Димитър Джамулов, Николина Недялкова, Димитър Недялков, Полина Драгановска, Венелин Кръстев, Милена Иванова, Калоян Кръстев, Ваня Которова, Павел Которов, Миглена Методева, Славянка Герасимова, Валентин Герасимов, Юлия Николова, Петя Иванова, Мая Младенова, Христо Врачовски, Георги Казаков, Петя Казакова, Пламен Николаев, Зорница Николаева, Калоян Чорлев, Теодора Маринова, Николай Маринов, Илияна Григорова, Милен Григоров, Любомир Цветанов, Десислава Христова, Светослав Христов, Галина Петкова, Шенол Хасан, Владимир Димов, Гюлджан Мехмед, Даниела Николова, Елза Бедик Пеева, Светла Василева, Виктор Василев, Виолета Петрова, Петър Петров, Десислава Костадинова, Живко Костадинов, Василка Стефанова, Йордан Тодоров, Светлана Семова-Тодорова, Марта Радева, Диана Куцева-Емурла, Владимир Минев, Веселина Картелова-Манова, Мано Манов, Петър Цветков, Надя Данчева, Невена Алтънова, Емилия Божкова, Мима Лищева, Явор Великов, Красимира Димитрова, Хабибе Зюлкярова, Мерхан Зюлкяров, Нели Станоева, Луиза Петрова, Радост Борисова, Гергана Атанасова, Добромир Георгиев, Ангелина Янева, Елвира Петрова, Андрей Петров, Анна Георгиева, Светослава Иванова, Люсияна Тодорова, Димитър Христов, Елена Колева, Нели Косъова, Росица Петрова, Борислав Тодоров, Ивелина Минчева, Мария Вичева, Веселин Иванов, Стефка Георгиева, Мария Ленчева, Благовеста Семкова, Деян Семков, Галина Христозова, Красимир Христозов, Мария Савова, Атанас Савов, Юлиана Алексиева, Методи Иванчев, Здравка Матеева, Деян Драгиев, Зорница Соколова, Калин Крумов, Станислава Крумова, Мария Рохова, Димитър Николов, Бисерка Симеонова, Андрония Попова, Надя Циркова, Весела Куманова, Росица Костова, Десислава Стоянова, Светлана Дафова, Георги Дафов, Мария Дафова, Стоян Дафов, Николай Гаванаров, Станка Миткова, Нина Спасов, Десислава Хаджитенева, Силвия Хаджитенева, Дарина Георгиева, Теменужка Кормова, Диана Василева, Теодора Марчева, Борислав Ковачев, Петя Динкова, Еленка Димитрова, Емилия Рускова, Росинка Петкова, Владислав Чирилков, Екатерина Николова, Мариана Чакърова, Цветелина Драгиева-Христова, Велина Добрева, Гергана Николова, Ивайла Радичева, Милена Цанкова Георгиева, Недялка Тодорова Стоянова, Денчо Димитров, Красимира Димитрова, Тонка Парова, Деница Филипова, Георги Найденов, Кирил Натов, Миглена Натова, Богдан Ценов, Виолета Милчева-Николова, Кирил Николов, Надежда Милянчева, Валентина Чомакова, Венета Григорова, Стефка Калчева, Веска Калчева, Красимир Калчев, Венера Спасова, Десислава Лозанова, Надежда Павлова-Стойчева, Жеко Стойчев, Мила Димитрова, Ирина Чалъкова, Иван Маджаров, Румяна Стойчева, Ангел Кузев, Йордан Тачев, Вероника Баракова, Галина Ангелова, Динко Динев, Боянка Ангелова, Василена Тенева, Росина Драганова, Петър Стоименов, Миглена Маринова, Милка Николова, Валентина Сотирова, Димитър Николов, Светлана Христова, Росица Савчева, Мария Маринова, Лили Йочева, Бойка Германова, Лучия Дерелиева, Николай Колев, Неделина Апостолова, Владислав Иванов, Тина Христова, Милчо Манов, Димитрина Попова, Христо Дерелиев, Лилия Игнатова, Гергана Кирова, Мария Апостолова, Виргиния Такева, Мария Янева, Лили Неделчева, Георги Николов, Маргарета Иванова, Ралица Димитрова, Найден Неделчев, Ивелина Иванова, Стилиян Петракиев, Румяна Дончева, Силвия Колева, Ивелин Колев, Живка Ивайлова, Кирил Борисов, Албена Мишева, Галя Петкова, Юлия Петрова, Ивелина Пенчева, Таня Димитрова, Ангел Димитров, Лилия Стоянова, Кирил Янев, Силвия Тодорова, Ралица Петрова, Георги Петров, Петя Бодурова, Юлия Панчева, Станислав Панчев, Мария Дернева, Атанас Дернев, Ралица Христова - Рафаилова, Светослав Рафаилов, Борислав Зарков, Славянка Лазарова, Ема Черногорска, Николай Дългъров, Ясен Христов, Юлиян Идов, Иво Идов, Денислав Идов, Ели Идова, Кирилка Илиева, Слава Митушева, Евгени Митушев, Иван Илиев, Цветина Асенова, Светла Петкова, Антония Скарлатова, Красимир Димов, Нели Тодорова, Ива Костадинова, Дирадж Саха, Бояна Милева, Елена Ангелова, Весела Поборникова-Перейра, Гонсало Перейра, Неда Иванович-Василева, Милена Дикова, Даниела Петкова, Биляна Василева Ангелова, Борил Борисов, Мариана Еленова, Зорница Сухел, Борил Борисов, Мариана Еленова, Велина Нинова, Анна Иванова, Евелина Бурукова, Алексей Димов, Маринела Инчовска, Тодор Тодоров, Теодора Стоянов, Елина Жан, Гергана Керашка, Красимир Керашки, Веселина Добрева, Теодора Тодорова, Габриела Георгиева, Димитър Влахов, Зорница Георгиева, Татяна Цветанова, Деница Атанасова, Николай Атанасов, Миленка Петрова, Петър Видев, Видьо Видев, Мариета Михайлова, Пламен Желязков, Василена Стаменова, Росина Илиева-Помакян, Харутюн Помакян, Ралица Иванова, Мая Илдирим, Гергана Михайлова, Кристина Райкова, Татяна Симеонова, Мелек Арифова, Мертан Арифов, Мая Башиновска, Ина Димитрова, Екатерина Френска, София Петрова, Надежда Иванова-Костова, Лилия Петкова, Виолета Ангелова, Пепа Малджиева, Диляна Стойчева, Христиана Христова, Йорданка Иванова, Нели Арабаджиева, Кирил Кирилов, Милена Бонева, Варвара Маринова, Нела Найденова, Найден Найденов, Калоян Данчев, Валентина Иванчева, Райна Свиларова, Валентина Михалакиева, Вилияна Дякова-Георгиева, Георги Георгиев, Дияна Петрова, Олга Люцканова, Ивелина Чорчопова, Здравка Христова, Райна Кисьова, Ваня Капушева, Теодора Добрева, Мадлена Борисова, Рамона Боянова, Събина Спасова, Янцислав Господинов, Ками Асенова, Гинка Вихрогонова, Галина Русева, Йордан Русев, Анна Хаджиева, Деница Тодорова, Елена Иванова, Елена Иванова, Милена Василева, Даниела Атанасова, Надежда Дякова, Цветана Коджабашева, Стела Стоева, Петя Григорова, Галина Гочева, Яна Асенова, Милена Венелинова, Иван Иванов, Георги Борисов, Маиса Коева, Мария Евтимова, Елена Рачева, Aнгелина Чернева, Татяна Стефанова, Георги Урумов, Велислава Костадинова-Урумова, Йовка Иванова, Ивелина Иванова, Милен Лазаров, Светлин Иванов, Михаела Иванова, Стефка Тодорова, Чавдар Костадинов, Силвина Благоева, Милена Янакиева, Катя Ковачева, Севиля Трайкова, Желязко Железчев, Илиян Марклиев, Пролетка Петрова, Магдалена Здравкова Славова, Блага Лалева, Виолета Антова, Теодора Макендуди, Георги Солин, Жасмина Динева, Мария Будакова, Съби Събев, Юлияна Бинева, Мария Стойчева, Йоанна Стойчева, Александър Стойчев, Калинка Илиева, Йорданка Стойчева, Александра Попарова, Милена Попарова, Цветелина Четрафилова, Людмила Каменова, Виктория Спиридонова, Деан Спиридонов, Валентина Димитрова, Йордан Димитров, Вяра Комитова, Златина Стойчева, Катя Димитрова, Боряна Въргулева, Любомир Шопов, Катя Русева, Наталия Юсеф, Иван Мандаджиев, Албена Георгиева, Мина Липкова, Владимир Димитров, Антоанета Поптодорова, Радомира Стоянова, Сирарпи Мафнукян, Десислава Маринова, Станимира Йовчева, Юлия Георгиева, Градимир Георгиев, Жулиета Вълкова, Янко Вълков, Милка Миланова, Косара Щерева, Ясен Щерев, Мария Танчева, Габриела Ангелова, Даниела Русева, Надежда Петрова, Росена Стоянова, Мария Бенчева, Ангелина Кадийска, Галена Матеева-Русева, Нина Кирякова, Мария Георгиева, Пенка Василева, Галя Тазиева, Калина Сотирова, Шинка Маринова, Агниешка Дейнович-Величков, Милена Митева, Мирослава Шикова, Иван Шиков, Донка Димитрова, Руска Танчева, Валя Йотова, Павел Първанов, Красимира Костуркова, Силвия Дончева, Мирослава Алексова, Яна Андонова, Евдокия Иванова, Стоян Касъров, Йова Георгиева, Илияна Стойчева, Весела Пейчева, Георги Юстойчев, Мирослав Паскалев, Гергана Маринова, Стефка Бързакова, Анелия Стойчева, Нели Димитрова, Пенка Влайкова, Александра Христова Иванова, Мая Минкова, Стефан Петров, Ралица Вълчева, Валентина Ковачева, Магдалена Митева, Михаил Пехливанов, Десислава Пехливанова, Десислава Пехливанова, Надя Димитрова, Деница Абрамова, Таня Маринова, Симона Димитрова, Константин Димитров, Галя Кръстева, Иванка Алипиева, Славена Стоянова, Лучия Таскова, Десислава Димитрова, Радосвета Георгиева, Ягода Балтаджиева, Ралица Стамова, Панайот Стамов, Бистра Иванова, Зорница Хаджиева, Ани Георгиева, Полина Павлова, Пепа Шикова, Паолина Петкова,
Александър Петков, Катя Георгиева, София Тотева, Дарина Хаджийска, Милена Николова, Десислава Найденова, Любима Дамянова, Росен Дамянов, Юлия Цале, Цветелина Бикова, Ваня Велчева, Александра Нанкова, Андрей Андонов, Анна Гюзелова, Петя Васкова, Борислав Васков, Петя Проданова, Благовест Проданов, Мариела Велева, Ваня Велева, Милена Ходжева, Росица Делчева, Дияна Недялкова, Христина Жилова, Дияна Колева, Делчо Колев, Стела Каменска, Иван Каменски, Десислава Павлова, Нели Петрова, Зорница Христова, Росен Христов, Яна Мандажиева, Галина Данкова, Иван Данков, Владислава Петрова, Пламена Рашкова; Виталий Цветанов, Ася Мутафчийска, Станимир Мутафчийски, Диляна Георгиева, Живко Георгиев, Иванка Стоянова, Тодор Стоянов, Зорница Семерджиева, Любен Иванов, Анастасия Савова, Радостин Савов, Емилия Пеева, Александър Иванов, Вихра Станчева, Ивайло Йосифов, Анета Атанасова, Симеона Симеонова, Диана Симова, Ангел Цеков, Емил Симов, Лучия Симова, Анна Динева, Силвия Несторова, Кирил Стоянов, Росица Петрова, Светла Петкова-Чорбева, Марио Чорбев, Мина Драганова, Ева Кашова, Радостина Костова, Силвия Генова, Камелия Градева, Наталия Александрова, Бисер Недялков, Иванка Чобанова, Валерий Чобанов, Теодора Николова, Симона Величкова, Таня Димитрова и Юлияна Димитрова, Деница Узунова, Петър Петров, Емине Aрдaлиевa, Марияна Венкова, Тодор Венков, Венцислав Велчев, Елица Димитрова, Лилия Спасова, Ивайло Тихомиров, Емилия Тасева, Тоня Делева, Марина Янчева, Явор Александров, Костадина Темелкова, Красимир Георчев, Румяна Нейчева, Добринка Димитрова, Васка Цветкова, Жаклина Чимева, Илия Чимев, Розалия Стоянова, Васил Янчев, Мариана Съботанова, Анета Николова, Георги Николов, Димитрина Станоева, Стефан Станоев, Йорданка Карапеткова, Августина Влахова, Мариана Чамурджиева, Невин Екелбом, Татяна Атанасова, Диян Атанадов, Веселка Маринова, Костадин Върбанов, Даниела Стоянова, Милена Добрева, Петранка Димитрова, Мария Пенева, Милена Христова, Елица Миленкова, Камен Миленков, Георги Копринов, Недка Ангелова, Весела Христова, Емил Христов, Кристина Иванова, Николай Иванов, Цветелина Георгиева, Мартин Русев, Искра Лазарова, Радослав Йорданов, Нели Велева, Елена Йорданова, Милка Иванова, Маргарита Минчева, Александър Минчев, Анна Янкулова-Донкова, Пенка Димитрова, Гергана Николова, Емил Николов, Руси Димитров, Ружица Манчева, Даринка Манчева, Виолета Манчева, Елена Тодорова, Богомил Тодоров, Цветелина Георгиева, Мартин Михайлов, Катерина Вълчева, Марина Иванова, Ивайло Иванов, Анастасия Златанова, Румяна Дапчева, Андреан Кънчев, Таня Енчева, Мариана Кочевска, Иван Кочевски, Пенка Бойчева, Боян Бойчев, Гергана Вълкова, Свилен Вълков, Габриела Ганчева, Вецеслав Величков, Теодора Костадинова, Лидия Костадинова, Тоня Бахчеванова, Виктория Николова, Ангелина Копанарова, Ганка Иванова, Фатме Мускова, Филипка Пукнева, Николай Димов, Славена Карапеткова, Мариана Йорданова, Величко Йорданов, Димитринка Димитрова, Ева Иванова, Лилия Димитрова, Анастасия Мундева-Бакалова, Христо Бакалов, Десислава Добрева, Петър Добрев, Радостина Андреева, Веселина Панова, Антон Панов, Изабела Токушева, Милена Влайкова, Даниела Пенчева, Галина Даскалова, Сашо Симеонов, Мария Палазова,Пламен Палазов, Валентина Колева, Теофана Николова, Надя Алексиева, Светлана Благоева, Йорданка Левова, Калин Евтимов, Теодор Икономов, Недялка Левова, Димитър Левов, Десислава Стоименова, Горица Кръстанова, Витан Николов, Зоя Ганева, Даниела Савова, Павел Савов, Антоанета Гергинова, Даниела Гергинова, Генади Димитров, Таня Петрова, Данаил Милчев, Вангел Милчев, Мария Василева, Катя Василева, Десислава Райнова, Моника Радева, Владислава Илчева, Калин Момчилов, Ирина Георгиева, Десислава Благоева, Ралица Митева, Ангелина Минкова, Минко Минков, Деспина Райкова, Милица Минкова, Господин Минков, Драгостина Урумова, Магдалена Вътова, Катя Богоева, Кристина Николова, Калоян Маринов, Детелина Илиева, Димитър Илиев, Цветан Трифонов,  Владислава Миладинова, Силвия Иванова, Светлана Недева, Николай Недев, Силвия Янева, Христина Янева, Георги Борисов, Димитринка Янчева, Лилия Василева,  Росица Тачева, Антония Дерекювлиева, Теменуга Кондова, Силвия Дончева, Даниела Кашова, Верка Йонова, Емилия Николова,  Ралица Попова, Румен Попов, Красимира Попова, Ралица Спасова, Нели Георгиева, Ани Сергеева, Стефка Мавродиева, Мирослава Петкова, Десислава Цветанова Бърлатова, Красимир Аргиров, Ивелина Аргирова, Ралица Медникарова, Георги Медникаров, Зейнеб Уручова,  Василена Гатева, Елениан Петков, Зорница Иванова, Марияна Стойнова, Евгения Михнева, Зорница Блянгова, Илиана Антониу, Даниела Павлова, Стоянка Павлова, Николай Димитров, Нели Николова, Анелия Христова, Ивиана Петкова, Ася Йовчева, Любомир Иванов, Анелия Пачева, Яна Василева, Валентина Паунова, Валентина Паунова, Мариана Ангелова , Станислав Ангелов, Емилия Михайлова, Мими Маринова, Валериян Мaринов, Цветко Цветков, Вероника Цветковa, Вероника Георгиевa, Светослав Димитров, Нели Дългърова, Стиляна Стоянова, Надежда Даскарева, Албена Бобева, Ирена Колева, Силвия Стефанова, Дора Димитрова и Милена Стефанова-Георгиева, Нона Анева, Радосвета Вецева, Анжела Герина, Румен Стойчев,  Веселина Калемджиева, Александър Калемджиев, Павлина Каналиева, Рени Костова, Тинка Костова, Костадин Костов, Илонка Младенова, Христина Ботева, Хашим Даудов, Петър Петров, Светла Сивриева, Стефан Сивриев, Красимира Керанов, Милена Ушева, Галина Атанасова, Красимира Борисова, Радослав Денев, Кристина Димитрова, Снежина Симеонова-Хавевала, Росен Чакъров, Петя Чакърова, Петър Чакъров, Димитър Чакъров, Лидия Кулекова, Габриела Димитрова, Марияна Димитрова, Мирослав Димитров, Красен Делев, Симеон Стоянов, Кристина Китина, Снежана Борисова, Димитър Борисов, Мая Арнаудова, Галя Георгиева, Петко Георгиев, Яна Гарабитова, Даниела Шивачева, Веселин Шивачев, Христо Николов, Златина Тодорова, Николай Вълчанов, Цвета Николова,  Наталия Димова, Недка Александрова, Антон Димов, Петя Димитрова, Недялко Димитров, Татяна Тенева, Петър Петров, Величка Герчева, Иван Димитров, Десислава Венкова, Антоанета Георгиева, Марина Андреева-Петрова, Пламен Петров, Мариана Мамос, Нарине Мнацаканян, Петранка Владимирова, Мария Борисова, Мария Калчева, Димитър Калчев, Мариана Щерева, Кристина Павелова, Донка Чорчопова, Йоана Вълкова, Мирослав Рачев, Радостина Станоева, Александър Стефанов, Арина Николаев, Боян Караколев, Снежана Караколева, Сребрина Владимирова, Емил Найденов, Бистра Кефирова, Радостина Янкова, Десислава Данчева, Стефка Стоева, Ирина Георгиева, Елена Димова, Теодора Димитрова, Радослав Илиев, Кристина Спасова, Мая Казакова, Йоана Атанасова, Десислава Георгиева, Станимир Иванов, Миглена Стоянова, Даниела Добрева, Калоян Добрев, Събина Брънекова-Милин, Ивелина Месьова, Ралица Димитрова, Николай Димитров, Женя Кирова, Станьо Киров, Христина Неделчева, Сергей Павлович Санду, Стефан Стоянов, Марина Мучакова, Весела Асенова, Надя Иванова, Ивайло Георгиев, Людмил Тасев, Димитрина Христова, Десислава Петлешкова, Светослава Берова, Мария Кирякова, Нина Мандраджиева, Теодора Колешева, Владимир Шишманов, Георги Колешев, Рени Робова, Eмилия Томчева, Даниел Николов, Никола Николов, Диана Владимирова, Янка Стоянова, Янка Стоянова, Мартина Валкова, Красимира Светиева, Галя Светиева, Любомир Николов, Аделина Стилиянова, Василина Миткова, Мая Петрова, Деница Александрова Пунчева, Дарина Проданова, Милена Джамбова, Анна Абаджиева, Цветелина Полихронова, Милена Веселинова, Даниела Рунтовска, Нина Плешкова, Нина Божинова, Емилия Маринска, Валя Йорданова, Ирина Неделкова, Йордан Целов, Цветан Добрев, Младенка Николова, Петър Каникс, Надежда Лазарова, Станислав Владимиров, Милена Хубавенска, Кремена Бонева, Мариела Илиева, Ваня Николова, Калин Костадинов, Аделина Семова, Сиана Тончева, Ивелин Тончев, Даря Николаеева, Станислав Николаев, Анелия Атанасова, Емине Балджиева, Мирослав Нанков, Мария Апостолова-Памайотова, Диана Атанасова, Станимир Атанасов, Кирил Кирилов, Светла Славова Гушкова, Ивета Димитрова, Eкaтерина Петрова, Боряна Петкова, Йоанна Йотова, Мартина Райкова, Елеонора Магделинова, Антонина Атанасова, Анелия Иванова, Георги Ангелов, Савина Янакиева, Радостина Войнска, Николай Войнски, Юлияна Шенкова, Сашка Маринова, Велина Стойкова, Георги Митков, Севар Сапарев, Пламена Георгиева, Катерина Чолакова, Георги Чолаков, Пламен Янакиев, Анелия Крумова, Цветомира Аврониева, Георги Манев, Цеца Радулва, Юлиан Димитров, Лъчезар Димитров, Петко Димов, Емилия Димитрова, Надежда Витекова, Гергана Серева-Божкова, Нели Йорданова, Ангел Йорданов, Цеца Радулова, Виктория Абаджиева, Робърт Абаджиев, Таня Горччева, Ани Георгиева Чепилова, Ирина Банкова, Анелия Илиева, Людмил Илиев, Даниела Раковска, Милен Иванов, Татяна Драганова, Евгени Николов, Валентина Недкова, Валерия Тутева, Нина Христова, Валерия Харитонова, Радина Милчева, Петкана Бакалова, Петкана Бакалова, Мая Тодорова, Петя Терзиева, Мая Гвоздева, Нели Василева-Стефанова, Ива Митева, Янка Стоянова, Мадлена Кръстева, Красен Кръстев, Нели Пайсамова, Милен Пайсамов, Донка Янкова, Лидия Костова, Гроздана Янтрова, Елена Иванова, Цветелина Христова, Красимира Крумова, Веселин Кънев, Наталия Крумова, Ани Мушева, Любомир Мушев, Диaнa Михaйловскa, Цветелин Михaйловски, Ивелинa Пaшуновa, Елица Арабаджиева, Петър Стойков, Здравко Стойков, Красимира Славова, Ива Иларионова, Димитричка Вълчева, Иван Вълчев, Мариян Славов, Васил Иларионов, Мария Иларионова, Венцислава Нестор, Сълзица Борисова, Мария Петканешкова, Ангел Петканешков, Мария Петканешкова, Ангел Петканешков, Светла Петрова, Иван Георгиев, Георги Георгиев, Славейко Велков, Иванка Русева, Георги Томов, Светла Петрова, Иван Георгиев, Георги Георгиев, Славейко Велков, Иванка Русева, Георги Томов, Жана Чакърова, Запрян Чакъров, Росина Европова, Георги Богданов, Соня Митева, Константина Гърневска, Яна Кнежанска, Славка Ненова, Явор Василев, Николина Ненова, Цветан Ненов, Елена Бечева, Станимир Кнежански, Даниела Гавазова, Георги Гавазов, Теодора Кузманова, Нели Щерева, Тодор Стефанов, Иванка Стефанова, Лъчезар Точев, Златка Маркова, Маргарита Иванова, Иван Иванов, Антония Василева, Мартина Иванова, Станислав Иванов, Жени Димитрова, Йоанна Стойчева, Александър Стойчев, Калинка Илиева, Магдалена Григорова, Мирослава Иванова, Иглика Величкова, Надежда Колева, Николай Колев, Христо Дурев, Иванка Дурева, Асен Дурев, Надежда Дурева, Дарина Петрова, Мария Христова, Трифон Христов, Павлина Димитрова, Георги Георгиев, Маргарита Лазова, Валентина Огнянова, Девора Танчева, Веселина Вълкова, Велислав Славов, Евгения Марценкова, Милена Сотирова, Милена Сотирова, Таня Станкева, Радостина Иванова, Георги Стойчев, Илияна Драганова, Мария Кашерова, Милена Стефанова, Вероника Захариева, Виктор Каров, Десислава Митева, Силвия Бекярска, Милена Бояджиева, Цветелина Рапчева, Силвия Христофорова, Христин Христофоров, Живка Димитрова, Димитър Димитров, Филип Стойков, Емил Митрев, Димитър Коларов, Илонка Петкова, Емил Петков, Пламен Господинов, Татяна Дерменжи-Митрева, Кръстина Коларова, Бояна Николова, Цвета Христова – Богданова, Славина Христова, Евгения Георгиева, Звезда Петрова, Соня Колева Димитрова, Георги Черешарски, Мартин Бозуров, Мария Лилянова, Димитър Младенов, Ивайло Димитров, Мария Неделева, Искрен Иванов, Диляна Балканова, Женя Бъчварова, Надя Черешарска, Любка Младенова, Елена Панчова, Mилена Петрова, Боян Анастасов, Десислава Младенова, Маргарита Полежанова, Катя Неделчева, Стилиана Ценова, Мария Пендева, Милена Димитрова, Станислава Мирославова Иванова, Катя Тодорова, Любомира Христова-Георгиева, Жанет Терзиева-Ханйова, Силва Терзиева, Милена Терзиева, Емилия Стоева, Мария Радева, Нела Пейкова, Златина Александрова, Константин Георгиев, Щилияна Георгиева, Христо Димов, Стефка Георгиева, Гергана Дилччева, Диана Калъчева, Вяра Герджикова, Христо Калъчев, Спас Друмев, Светла Божинова, Димитринка Татарова, Александра Попова, Рут Фабрикант, Радостина Карачорова, Деяна Ценова, Бисерка Здравкова, Тонка Стойлова Парова, Теодора Георгиева, Иван Антов, Елисавета Балабанова Кофинова, Светлана Ташукова, Лев Миронов, Нина Николова, Милена Михайлова, Ирина Печева, Крум Атанасов, Невена Давидова, Севда Копринова, Мая Вучева, Стърлинг Гудуайн, Димитър Жечев, Яна Цонева, Александър Пенев, Диляна Стойкова, Диана Димитрова, Никола Ежов, Яна Имреорова, Ирина Митова, Райна Шопова, Алина Данчева, Гергана Аргирова, Асен Рачев, Мария Мариентал, Мартин Аргиров, Зорка Занева, Мариета Тонова, Димитрия Гюзелева, Мария Мундева, Гавраил Мундев, Павел Иванов, Даниела Николаева Давидкова, Милен Конов, Деница Атанасова, Тихомир Стоянов, Ралица Тодорова, Атанас Божинов, Ваня Иванова, Даниела Радина, Маргарита Георгиева, Анна Рамадановска, Мая Николова, Катерина Георгиева, Милена Михова, Александра Субашева, Даринка Беленска, Николина Йорданова, Светла Райкова-Митева, Емилия Коцева, Снежана Рангелова, Надя Улянова, Димитър Митев, Митко Стойчев, Веселка Драганчева, Теменужка Загорова, Венета Василева, Алина Андонова, Кристина Бунджулова, Нели Рангелова, Георги Рангелов, Дияна Димитрова, Изабел Кюлиян, Галя Иванова, Илиана Антониоу, Диана Георгиева, Росен Чакъров, Юлия Качанова, Мими Мaриновa, Живка Димитрова, Мирослав Николов, Калоян Руменов, Добринка Христова, Цветелина Терзиева, Кристина Урбан, Ния Бенева-Димитрова, Ина Рибарова, Йордан Неделчев, Александрина Кирилова, Стоянка Александрова, Ралица Таушанова, Стефания Каева, Рая Пандева, Гергана Гьорчева, Гергана Гьорчева, Петя Йотова, Райна Петкова, Георги Петков, Зонка Дабижева, Стефан Дабижев, Диана Дабижева, Николета Тошева, Диана Шопова, Фани Мустафова, Силвия Кожухарова, Атанас Язанов, Добринка Язанова, Ели Мехмедовс, Аделина Стелиянова, Георги Стилиянов, Елка Илиева-Ангова Ралица Борисова, Дора Тонева, Мария Дафова, Таня Петрова, Данаил Милчев, Вангел Милчев, Мария Василева, Катя Василева, Весела Малинска, Есма Мехмед, Ива Томова, Мария Хаджиева, Десислава Андреева, Албена Костадинова, Теодора Тодорова, Валя Йорданова, Костадинка Терзиева, Гергана Дочева, Михаил Дочев, Радка Янкова, Янчо Янков, Татяна Трайчева, Красимира Костова, Варвара Маринова, Милена Бонева, Мерал Ереджебова, Александър Михайлов, Славка Михайлова, Васил Михайлов, Елена Карайотова-Асенова, Петя Димитрова-Илчева, Христо Илчев, Косьо Стамболиев, Петя Стефанова, Александър Христов, Христина Христова, Кристиан Христов, Донелия Донева, Христо Донев, Зорница Иванова, Симеон Иванов, Роси Тодорова, Мария Рукова, Аделина Стамболска, Даниел Стамболски, Росица Николова,
Дияна Недялкова, Бойко Бойчев, Иван Желев, Милена Тонева, Александър Димитров, Александър Димитров, Десислава Пехливанова, Младен Матев, Надежда Аршинкова, Венцислав Николов, Стефи Николова, Любка Костадинова, Цветанка Василева, Сълзица Борисова, Анелия Христозова, Евгения Илиева, Мина Пеева, Кирил Пеев, Дочка Пеева, Анна Баненска, Цецо Асенов, Таня Стоянова, Антон Кроснев, Николета Михайлова, Марина Иванова, Ивайло Иванов, Анастасия Златанова, Светла Божинова, Галина Неделчева, Кадрие Чакър, Сашка Трифонова, Нели Янева, Димитър Щерев, Снежана Бонева, Десислава Сутева, Тотьо Сутев, Елена Маздрашка, Женя Недкова, Александър Недков, Антония Дерекювлиева, Йорданка Романска, Емилия Михайлова, Станислав Славов, Росица Петрова, Ташка Гешева, Стоян Гешев, Калоян Христов, Ася Минчева, Цветелина Минчева, Венцислав Цоков, Доротея Янева, Галя Ангелова, Полина Колева, Христина Кръстева, Полина Христова, Искра Дончева, Бистра Малинова, Снежана Христова, Яна Кантарджиева, Християн Вълев, Дина Пирова, Валентин Божинов, Лилия Връбчева, Десислава Георгиева, Васил Василев, Петя Чакърова, Диляна Маринова, Евелина Стефанова, Гергана Цолова, Севда Потурлян, Мария Начева, Борис Начев, Ваня Николова, Галя Видинска, Людмила Иванова, Катя Димитрова, Иглика Войнова, Бистра Димитрова, Светлин Цветков, Росица Велчева, Вяра Стоянова, Стефания Даскалова, Евелина Димитрова, Златка Господинова, Лилия Иванова, Антоанета Гаралейска, Весела Фажева, Николай Липовански, Надежда Чипилска, Христина Бохачек, Вацлав Бохачек, Павлета Александрова, Кармен Гълъбова, Десислава Господинова, Елена Кръстева, Евгения Роглева, Иван Роглев, Анита Каменова, Илонка Стайкова, Венета Роглева, Нина Гелкова, Христина Алексиева, Татяна Емилова, Николай Станков, Елеонора Воденова, Георги Георгиев, Галина Георгиева, Мария Василева, Силвия Стефанова, Тодор Глушков, Емилия Глушкова, Антонио Глушков, Александър Глушков, Кристина Черногорова, Фредерика Черногорова, Дженифер Пейкова, Калоян Пейков, Николета Глушкова, Йордан Пеянски, Гинка Пеянска, Кирил Пеянски, Верка Асенова, Росица Джерманова, Нели Джерманова, Вероника Джерманова, Ренета Момчева, Иван Момчев, Емил Момчев, Любка Евстатиева, Иваничка Ячкова, Диана Николова, Елисавета Петкова, Димитър Петков, Цветанка Сотирова, Константин Митев, Емилия Ружинова, Звезделина Тодорова, Росица Николова, Симеон Николов, Константин Погончев, Ева Леонова, Ирена Кирилова, Ширин Челик, Ивелина Ангелова, Яна Тодорова, Кристина Тодорова, Жанета Тодорова, Ваньо Тодоров, Силвия Стоянова, Станимира Накова, Елена Ненова–Дерменджиева, Полина Иванова, Весела Бранкова, Райна Иванова, Атанас Костадинов, Калина Костадинова, Павлина Иванова-Кадънова, Александър Кадънов, Стефан Михайловски, Цонка Михайловска, Йордан Михайловски, Жени Баева, Петър Петров, Даниела Димитрова, Станислав Йорданов, Невена Каменова, Лъчезара Георгиева, Евгения Джурова, Елена Орешкова, Весела Вангелова, Мариян Василев, Илияна Масимеo, Деян Динев, Иван Иванов, Станислава Алексиева, Георги Йончев, Емили Пецова, Янек Шопов, Виктория Хвърчилкова, Станислав Хвърчилков, Боряна Павлова, Венцислав Павлов, Жени Кузманова, Мария Дончева, Юлия Христова, Нели Симеонова, Румяна Александрова, Станислава Пенева-Григорова, Дарина Аршинска, Валентина Павлова, Димана Косева, Корнелия Моцова, Стефка Димитрова, Жени Иванова, Митко Асенов, Маринела Илиева, Милен Илиев, Цветомира Стойчева, Светослав Бонев, Цветелина Янков, Катя Добрева, Ростислав Денев, Нежмет Османов, Полин Динева, Петя Ганева, Юлита Панева, Ксения Кузманова, Максим Савов, Мария Кузманова, Светлана Кузманова, Десислава Райкова, Найден Христов, Ани Димова, Юлияна Николова, Невена Тенчева, Младена Янкова, Митра Съраколева, Яна Йовчева, Величка Б. Георгиева, Йоана Райчинова, Ралица Михова, Йонка Тончева, Стефан Манев, Боряна Алексова, Нина Алексова, Олег Алексов, Александра Николова, Сибила Лафазанска, Валентин Фурнаджиев, Ралица Спасова, Емилия Сасу, Венелина Янакиева, Станка Ангелова, Иван Ангелов, Момчил Ангелов, Райна Маринова, Сребрина Ангелова, Станка Димова, Илина Николова, Петя Арнаудова, Стоян Арнаудов, Даниела Христова, Екатерина Александрова, Златислав Александров, Мария Ганева, Петко Ганев, Милен Стоянов, Дора Стоянова, Йорданка Костадинова, Валентина Неделчева, Виолинка Неделчева, Петър Петров, Димитър Дяков, Ицо Костадинов, Ани Банкова, Стоил Вътев, Емилия Тодорова, Деница Енчева, Павлина Аладжова, Петя Стоянова, Иван Иванов, Ивайло Стоянов, Елена Николова, Виктор Кръстев, Адриана Ловчалиева, Милен Ловчалиев, Иванка Петкова, Марчела Александрова. Димитър Александров, Таня Петкова, Гергана Пожгай, Гюлер Зекериева, Метин Зекерие, Зорница Кръстева, Десислава Йоргова-Тупалийска, Петър Николаев, Мария Славова, Калина Бояджиева, Петя Иванова Янева, Евгения и Росен Дочеви, Пламена Начева, Деница Бисет, Вихрен Бисет, Снежана Караилиева, Даниела Стефанова, Диляна Стефанова, Стилиан Николов, Исабела Токушева, Иван Токушев. Стефани Дончева, Свилен Дончева, Атанас Илиев, Емира Чаушева, Силвия Кехайова, Тодор Сираков, Емил Кехайов, Сълзица Кехайова, Тодор Добрев, Недялка Христова, Стиляна Петкова, Пламен Петков, Венцислав Григоров, Албена Каликина, Петко Коленичев, Елена Бикова, Димитър Димитров, Златка Добрева, Виолета Бондаренко, Диана Йорданова, Георги Стефанов, Кристина Михайлова, Калин Терзиев, Асан Чаушев, Милена Кърнева, Мирослав Бачев, Цветелина Стоилкова, Елена Митева, Владимир Колев, Владимир Колев, Мария Димитрова, Елмира Георгиева, Мариана Димитрова, Мариана Димитрова, Диляна Аршинска, Николина Табакова, Венета Николова, Емил Николов, Фатме Кехайова, Росица Бабикова, Диана Кирилова, Андриана Иванова, Лилия Павлова-Георгиева, Екатерина Генова, Първолета Драгнева, Людмила Червенкова, Марияна Димитрова, Величка Луканова, Ралица Димова, Явор Магриотов, Невена Стоянова, Владимир Стоянов, Валентин Стойков, Радослава Михайлова, Юмгюлсюн Сюлейманова, Сюлейман Сюлейманов, Фериаде Абдулова, Младен Аладжов, Полина Пешева, Людмил Пешев, Донка Колева, Божидара Иванова, Валентин Бакалов, Мишо Ивайлов, Звезда Ивайлова, Валентина Ламбева, Звездалина Шипочанска, Габриела Начева, Катя Дамянова, Силвия Стоянова, Венцислав Георгиев, Женя Иванова, Мартин Шипочански, Владимир Шипочански, Зорница Костуркова, Александър Монов, Радина Данчева, Мария Маркова, Стоилка Стоянова-Михнева, Светла Петрова, Магдалена Иванова, Антония Дукова, Видка Атанасова, Диана Ангелова, Паулина Василева, Петър Петров, Бориса Стоилова, Пантелей Драгнев, Станислава Савова, Донка Ботева, Румен Ботев, Павлина Арабаджиева, Мартин Иванов, Десислава Начева, Христина Илиева, Диана Колева-Боева, Лидия Петрова, Людмила Ботева, Анжела Ангелова, Галина Дичева, Гергана Борисова, Елени Апси, Красимира Михалева, Владислава Тончева, Лидия Малинова, Зорница Петкова, Мария Моллова, Станимир Моллов, Виолета Атанасова, Васил Атанасов, Славея Сурчева, Камелия Николова, Светлан Димитров, Ася Пашова, Янко Пашов, Мария Петкова, Ганчо Димов, Цанка Черкезова, Тодорка Петрова, Христо Петров, Георги Демирев, Господинка Петрова, Диляна Иванова, Сабина Маринова, Венета Теохарова, Мария Енева, Веселина Веселинова, Дарин Димитров, Николай Енев, Станимира Стоименова, Виргиния Пенова, Анета Георгиева, Тихомир Косев, Виолета Кутова-Христанова, Александрина Зарева, Антоанета Тодорова, Анелия Александрова, Виолета Кукова, Анаит Крмоян, Ана Спасова, Васил Василев, Зорница Йорданова, Мария Недялкова, Aни Сербезовa, Анета Дойчева, Весела Тодорова, Росица Великова, Ивелина Стойкова, Лилия Димитрова, Васил Димитров, Марияна Лозева, Искрен Величков, Антон Радев, Нина Димова, Христо Димов, Анна Авджийска, Венцислава Пенчева, Цветан Авджийски, Лучия Лилова, Адриана Йотова, Таня Кремова, Диана Митова, Петър Митов, Даниела Кръчмарова, Фани Славова, Кремена Васева, Димитър Славов, Шенай Садула, Силвия Димитрова, Десислава Павлова, Валентин Кацарски, Деляна Ангелова, Катерина Кирова, Васил Киров, Мария Лазарова, Аполина Лазарова, Никола Койчев, Гергана Палазова , Петя Петрова, Петя Дочева, Сия Малешкова, Катрина Михайлова, Владимир Владимиров, Виолета Чавдарова, Екатерина Найденова, Галина Тошкова, Климент Стефанов, Александър Петров, Борислава Петрова, Станислав Каменов, Ирина Добруджалиева, Райна Ескова-Сейкова, Венислав Костов, Павел Шаклев, Спаска Иванова, Галина Стоянова, Надежда Щипкова, Нина Иванова, Мария Иванова, Добринка Недкова, Ивайло Арангелов, Светлана Тонева, Левтер Тонев, Елена Василева, Петър Василев, Ирина Митова, Станчо Станчев, Тихомир Трайков, Весела Карова, Марина Табакова, Николaй Кичуков, Ива Хаджийска, Ани Петкова, Деница Михайлова, Ангел Райнов, Красимира Кирилова, Татяна Димитрова, Андрей Димитров, Иван Горанов, Татяна Велева, Радка Гочева, Крум Рангелов, Милен Димитров, Божидара Велчева, Татяна Бърч, Гюлфие Имам, Мария Костадинова, Михаил Петров, Катерина Васева, Пламен Муховски, Пролетина Велчева, Иван Велчев, Емилия Авгинова-Николова, Кристина Генчова, Евгени Генчов, Анна Данкина, Денка Пехливанова, Георги Пехливанов, Татяна Никова-Кулекова, Мария Романова, Владимир Генадиев, Роси Николова, Милена Петрова, Силвия Янкова, Петър Паунчев, Людмила Иринова, Боян Ников, Лора Никова, Ваня Бинева, Елмира Буюклиева, Николай Петков Буюклиев, Женя Борисова, Друмка Стоянова, Наталия Стоянова, Николинина Пеева, Дарина Семерджиева-Карадимова, Диян Карадимов, Цветина Павлова, Стефан Чолев, Христо Дурев, Венелина Читакова, Кристиян Симеонов, Ралица Димитрова, Весела Магунска, Ивайло Иванов, Нихат Адемов, Румен Куртев, Биляна Николова, Денис Михайлова, Ивелина Атанасова, Борис Неделчев, Елинка Миткова, Димитър Митков, Милена Миткова, Светлин Томов, Александра Протогерова, Георги Георгиев, Ирина Петрова-Крушева, Милена Атанасова, Ана Джуджева-Конакчиева, Йоана Иванова, Веселина Динева, Венета Господинова, Александър Александров, Стефка Георгиева, Константин Димов, Мария Димова, Цветелина Николова, Галина Вутова, Петър Вутов, Константин Минков, Ангелина Минкова, Мариела Николова, Гергана Колева, Виолета Миронова, Мая Велчева, Теодора Запрянова, Маргарита Чендова, Александър Малкодански, Маргарита Боровишка, Красимира Петкова, Анна Ананиева, Десислава Каршалъкова, Стоянка Теофилова, Анна Янева, Милена Лазарова, Фикирназ Мехмед, Нивелина Ткаченко, Георги Георгиев, Светлозар Гитов, Стоян Гитов, Елена Гитова, Теменуга Белииванова, Любо Белииванов, Мирослав Белииванов, Добромира Иванова, Николай Иванов, Светла Данаилова, Динчо Бинев, Мая Вучкова, Иван Яков, Мария Москова, Теодора Младенова, Севдалина Георгиева, Виктория Стоичкова, Диана Петкова, Христо Раднев, Eлена Стоева, Денислав Тодоров, Силвия Георгиева, Цветомир Цанев, Ася Стоянова, Нели Праматарова, Веселина Донкова, Светослава Дженкова, Бисерка Чернева, Тянка Митева Колева, Стойка Стефанова, Ани Таскова, Румяна Хаджизлатева, Елма Василева, Тенчо Божинов, Данка Кърдашева, Елеонора Демерджиева, Илиана Стойчева, Петя Йончева, Ангел Тончев, Диляна Боева, Андриан Тодоров, Сабина Димитрова, Силвия Василева, Антоан Стойков, Иванка Кръстева, Силвия Петкова, Цонка Рахнева, Ваклин Костов, Пламена Никова, Георги Ников, Йоана Върбичкова, Емил Рангелов, Петя Тонкова, Владимир Тонков, Женя Драгнева, Полина Георгиева-Андонова, Мария Атанасова, Елена Михайлова, Костадин Мицин, Мирослав Димитров, Ирина Георгиева, Ангелина Дунина, Пенка Христова, Диана Переновска, Илияна Стоянова, Стефка Чинева, Иванка Чинева, Магдалена Пашова, Рени Чакърова, Зоя Чакърова, Валентина Димитрова, Мая Александрова, Гергана Атанасова, Велина Исапова, Фатиме Хасан-Аршинска, Елица Стоянова-Петрова, Донна Барух, Десислава Златкова, Атанас Петков, Петър Теофилов, Хамди Моллов, Ивайло Алипиев, Ивайло Иванов, Бойка Мирчева, Елма Василева, Татяна Тодорова, Анастасия Стоилова, Валерия Тодорова, Анна Ирибозова, Славчо Ирибозов, Ани Боянова, Николай Попов, Мая Николова, Красимира Николова, Христина Караилиева, Ирина Костова-Байнит, Лора Станоева, Мая Ветренска, Даниела Пашунова, Йордан Пашунов, Дамян Благоев, Красимир Киряков, Надка Благоева, Мая Златева, Силвия Морарска, Анета Тасева, Вълчо Панайотов, Фанка Царева, Дани Таскова и Борис Тасков, Мирослава Попова, Теодора Бабулкова, Виктория Донева-Георгиева, Анелия Димитрова, Радина Славоева, Антоанета Проева, Даниела Христова, Юлиана Ченкова, Милен Топузов, Бригита Антонова Принцова-Соренсен, Весела Стефанова, Павлина Чакърова, Павлин Славоев, Гергана Манолова, Димитър Димитров, Бистра Петрова, Антоанета Карагьозова, Виолета Маринова, Митка Апостолова, Нора Спасова, Петя Василева, Виктория Лисова, Ивайло Динев, Лилия Кондева, Десислава Георгиева, Златин Златев, Глория Вълчева, Иван Вълчев, Борислава Касабова, Галина Неделчева, Цецка Николаева, Диана Иванова, Марияна Тинчева и Богомил Димитров, Паолна Иванова, Моника Кръстева, Ива Делова, Александър Димитров, Гергана Токева, Димитър Петров, Сияна Пенчева, Ясен Пенчев, Валентина Мишева, Павел Гулев, Ани Георгиева-Недкова, Михaелa Смиленовa, Станислав Цолов, Гергана Каменарска, Ивана Иванова, Янчо Грозев, Аглика Хучала, Марек Хучала, Здравко Йовчев, Огнян Стоянов, Костадинка Хранова, Виктория Иванова, Евгени Атанасов, Никола Тодоров, Зорница Кирилова, Анелия Романова-Илиева, Никоалй Илиев, Димитър Романов, Галина Кирилова, Таня Стоянова, Владислав Романов, Весела Недялкова, Цанка Ненова, Васил Димитров, Паулина Димитрова, Елица Николаева, Свилен Попов, Невелина Давидова, Звезделина Дякова , Николай Дяков, Диана Германова, Станимир Александров, Васил Василев, Емил Александров, Лилия Станимирова, Ренета Тодорова, Юлия Николова, Цанилия Петкова, Марияна Александрова, Нейлин Нааби, Невена Божинова, Галина Паскалева, Милена Михайлова, Надежда Танева-Георгиева., Ангелина Кръстева, Благовеста Македонска, Галина Петрова, Клема Пенева, Диана Тинчева, Малвина Пачеманова, Надежда Капитанова, Анастасия Делиева, Гергана Тасева, Ели Калина, Христо Калин, Димитрия Калина, Милена Найденова, Петър Найденов, Галина Иванова, Иван Иванова, Венцислав Иванов, Лучия Найденова, Димчо Найденов, Найден Найденов, Валентин Тхай, Михаил Праматаров, Светла Гочева, Борислава Христова, Явор Христов, Ина Кателиева, Димитър Анестев, Калина Калайджиева, Стефан Калайджиев, Ирина Македонска, Атанас Йорданов, Джихад Хайраддин, Йордан Георгиев, Ирина Апостолова, Георги Апостолов, Антония Петкова Петкова, Иванка Монева Петкова, Ангелина Ширкова, Любен Николов, Красен Съртмаджиев, Бисерка Борисова, Пенка Генова, Йорданка Атанасова, Мелек Добрева, Виолета Костадинова, Десислава Григорова, Цветанка Копринкова, Гергана Йосифова, Павлина Любенова, Евгения Тодорова, Янка Атанасова, Десислава Атанасова, Илиян Игнатов, Тодор Атанасов, Мария Карагьозова, Ивайла Неделчева, Борислав Славов, Мара Неделчева, Десислава Маринова, Илиян Маринов, Виктория Иванова, Людмила Маринова, Петя Манчева, Звезделина Чавдарова, Татяна Димова, Даринка Стойчева, Петър Панчев, Ваня Хрисулева, Стоян Хрисулев, Савина Митрашкова, Йордан Терзийски, Мая Митрашкова, Даниела Любчева-Станчева, Валентина Павлова, Силвия Стоянова, Бойко Стоянов, Мария Русанова, Елена Лютакова, Илиян Алексиев, Леман Савенкова, Мария Василева, Янко Месьов, Мая Деянова, Сузана Георгиева, Габриела Цочева, Драгостин Драгостинов, Галена Димов, Мая Сидерова, Илияна Колева, Иван Иванов, Корнелия Георгиева, Велимира Михайлова, Христо Колев, Борис Вапцаров, Пепа Пейчева, Георги Попов, Петя Тортева, Петър Георгиев, Ангелина Ангелова, Тинка Стойкова, Елена Лалева, Илиян Лалев, Дария Колева, Васил Колев, Иво Колев, Красен Петров, Зоя Стоичкова, Иван Стоичков, Радостина Станоева, Мария Стоянова, Миглена Чаушева, Ралица Кунчева, Никола Димитров, Цветелина Щадлер, Александър Щадлер, Антон Петков, Свилена Иванчева, Милка Спасова, Мария Хитева, Виктория Николова, Катя Димитрова, Елена Антимова, Искра Чалова, Белослава Згурева, Десислав Касъров, Сергей Иванов, Христинка Грозева, Цветана Василева, Ремзие Селимехмедова, Ахмед Алиш, Фехрие Селимехмедова, Евелина Гълъбова, Жулиета Петрова, Стойчо Коджабашев, Кремена Захариева Ангелова, Красимир Тодоров Анков, Александър Димитров, Татяна Габровска, Преслав Джановски, Кристиана Георгиева Стефанова, Нина Трифонова, Диляна Ангелова, Мариела Калбанова, Милена Кикьова, Ива Борисова, Ханифе Муса, Цветелина Танчева, Найден Исапов, Галина Енева, Димитринка Салджиева, Таня Бакалова, Силвия Колева, Ивелин Колев, Александра Янева, Яна Маркова, Антоан Бориславов, Петя Йончева, Мариана Кръстанина, Златка Иванова, Стелиан Иванов, Вероника Стоянова, Лора Ганева, Весела Михайлова, Деница Дешева, Цветана Янкова, Светлана Василева, Ирина Петева, Емил Петев, Александра Новкова-Лазова, Златка Тодорова, Димитър Димитров, Ширин Димитрова, Златина Дамянска, Дамян Дамянски, Павлинка Пеева, Екатерина Петрова, Десислава Цековска, Деница Тодорова, Марин Рашков, Иво Янев, Людмила Райкова, Гергана Куртева, Радостина Топалова, Гергана Горанова, Фатиме Тиберова, Николета Коцева, Лилия Николаева, Йоан Савов, Весела Димитрова, Стоян Стоянов, Мария Кънева, Айше Бабучева, Ирина Дракова, Гергана Рашкова, Марта Георгиева, Йоана Теофилова, Магдалена Джокова, Десислава Ненчева, Наталия Бъчварова, Людмила Маринова, Ирия Тюни, Марина Стоянова, Веселина Димитрова, Петър Стойков, Йорданка Димитрова, Костанца Петрова, Даниела Петкова, Мария Милчева, Ивелина Бонева, Христина Василева,Добромир Василев, Петя Чакърова, Димитър Чакъров, Петър Чакъров, Рени Георгиева, Пламенка Дочева, Румяна Стефчева, Елена Малинчева, Ваня Стефанова, Капка Кирилова Иванова-Василева, Маргарита Колева Иванова, Лилия Димитрова Димитрова, Радостина Стоянова Стоянова, Валентин Бостанджиев, Ралица Иванова, Христина Ковачева, Антония Стоянова, Силвия Йосифовa, Марияна Дамянова, Симона Иванова, Деница Евтимова, Димитринка Първанова, Tаня Бакалова, Николета Добрева, Силвия Даргова, Велислава Йосифова, Николай Йосифов, Елисавета Йорданова, Дарина Ташева, Атанаска Газунова, Анастасия Четрафилова, Владимир Михалков, Силвия Боянова, Марияна Малет, Кремена Стоянова, Методи Ризов, Евелина Давидкова, Димитър Тодоров, Елена Драгнева, Гергана Леонова, Миглена Ковачева, Таня Иванова, Джейхун Неби, Периян Неби, Мариета Винсент, Дияна Шкодрова, Марияна Апостолова, Красимира Петрова, Даниела Маркова, Константина Петрова, Мария Стефанова, Катя Стефанова, Кремена Пашова, Невена Кацева, Надя Маринова, Марияна Милева, Вяра Стефанова, Мариета Стоянова, Георги Стоянов, Людмила Козарева, Силвия Йотова, Симеон Христов, Светослав Корунов, Стефка Видева, Златка Георгиева, Ренгинар Дерелиева, Виктория Костова-Иванова, Николай Пейчинов, Петко Динчев, Татяна Тодорова, Мартин Димов, Рая Иванова, Ивайло Иванов, Антония Бабадалиева, Кети Кирякова, Златко Ангелов, Красимира Климентова, Радка Попова, Иванка Желязкова, Виктория Тошева, Огняна Загорчева, Моника Читакова, Вася Йорданова, Тошко Видев, Йорданка Янчева, Георги Янчев, Боян Янчев, Елена Иванова, Мая Иванова Йорданова, Христо Олегов Чакъров, Стефка Целова Стоянова, Стойчо Петров Стоянов, Цвети Александрова, Анна Милошева- Иванова, Силвия Караславова, Диана Костова, Ралица Узунова, Катерина Балтаджиева, Моника Паунова, Ивета Пандова, Иван Симонов, Десислава Тодорова, Диана Йовчева, Дарина Димитрова, Ваня Георгиева, Милена Русева, Деница Георгиева, Цветелина Трайкова, Ведиха Мутева, Селви Мурад, Биляна Димова, Снежина Симеонова-Хавевала, Кайзад Рохинтон Хавевала, Атанас Джамбов, Елица Христова, Ангел Радиев, Златинка Радиева, Нели Георгиева Георгиева, Кера Геиргиева, Людмила Поченска, Методи Ризов, Росица Топузанска, Даниела Панайотова, Радка Караиванова, Петър Караиванов, Иванка Караиванова, Валентин Караиванов, Валентина Димитрова-Тодорова, Радослава Станоева, Петя Г. Младенова, Любен Илиев, Вероника Свиленова-Миткова, Димитър Митков, Петя Свиленова, Андрей Андреев, Пламена Милкова Сертева, Антон Янков Петров, Анета Стойчева, Петър Георгиев, Деница Йорданова, Руси Русев, Анелия Великова, Николай Митев, Ваня Йорданова Петкова, Евелина Костакева, Даниела Христова, Михаил Николов, Таня Николова, Жулиета Тодорова, Калина Гоцова, Луиза Борисова, Никола Борисов, Дана Давидкова, Никола Давидков, Стефан Исаков, Биляна Тенева, Дислав Луков, Марина Ангелова Янкулова, Емил Митов, Лидия Въргулева, Юлиан Соколов, Веселина Петрова, Невена Въргулева, Валентина Чакърска, Павлина Черкезова, Венцислава Минчева, Денизе Хасан, Неше Керим, Мартин Христов, Роман Коев, Стиляна Чекичева, Камелия Любенова, Стефан Иванов, Кина Стоянова, Нели Динкова, Милена Василева, Десислав Григоров, Николай Найденов.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!