Заразата на ДС е проникнала и сред лекарите: Над 110 са агентите в ръководствата на болниците

От установените 113 агенти сред лекарите, управители или изпълнителни директори на здравни заведения в страната, или членове на техните управителни или контролни съвети, са огласени имената на 94 души

Написано от Христо Христов

Общо 113 лекари, които са участвали или участват управителните и контролните съвети на лечебни заведения в България са сътрудничили на комунистическите тоталитарни служби, установи комисията по досиетата днес с първото си за 2014 г. решение. По-голямата част са агенти на различни управляния на бившата Държавна сигурност, но има и сътрудници на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА (военното разузнаване).

С проверката (решение №-2-282 от 8 януари 2014 г.) независимият държавен орган обяви имената на 94 от сътрудниците. Останалите 18 са починали и техните имена не се разгласяват, както не е разгласено и името на едно лице, което е сътрудничило на ДС още като непълнолетно. Проверката е обхванала общо 1840 лица на ръководни постове в болниците.

 В здравни заведения в 20 области града са разкрити агенти на комунистическите тоталитарни служби. Това са: София, Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград, Стара Загора, Габрово, Кюстендил, Плевен, Силистра, Пазарджик, Монтана, Шумен, Добрич, Кърджали, Ловеч, Сливен, Разград, Смолян,  и Перник.

Сътрудници на ДС има в различни здравни заведения в градовете Нова Загора, Крумовград, Костенец, Елин Пелин, , Тутракан, Ардино, Дулово Ихтиман, Белене, Харманли, Сандански, Средец, курортен комплекс Слънчев бряг и др.

Сред по-известните лекари специалисти, обявени за сътрудници на Държавна сигурност, са:

От обявените 94 лекари агенти 58 са управители или изпълнителни директори на здравни заведения в страната. Сайтът desebg.com публикува техния списък:

1.    Александър Бончев Макелов – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка Българска” ЕООД – гр. Нова Загора.
2.    Анастас Стоев Карагяуров – управител на „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.
3.    Ангел Русев Ангелов – директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова”“ АД – гр. Габрово.
4.    Асиан Веселинов Асенов – директор на „Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд“” ЕООД – с. Искрец, обл. София.
5.    Борис Георгиев Баров – управител (главен лекар) на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиал гр. Кюстендил.
6.    Валери Георгиев Карааргиров – управител на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Света Марина“” ООД – гр. Плевен.
7.    Васил Николов Обретенов – изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД
8.    Васко Минков Кацаров – изпълнителен директор на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД; директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик“ АД.
9.    Верка Петрова Пожарлиева – управител (главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „ЖИВОТ ПЛЮС“” ЕООД – гр. Крумовград.
10.  Веселин Димитров Костадинов – директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” – Разград“ АД.
11.  Владимир Борисов Пилософ – изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница“ ЕАД – гр. София.
12. Владислав Борисов Иванов – изпълнителен директор на „Специализирана ортопедична болница за активно лечение – БУЛ-ПРО“ ЕАД – гр. София; член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“” АД – гр. Смолян.
13. Георги Ангелов Ангелов – директор на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Костенец“ ЕООД.
14. Георги Николов Георгиев – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр. Червен бряг.
15. Георги Николов Дюлгеров – управител (главен лекар) на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна“ ЕООД.
16. Георги Няголов Лазаров – управител на „Диализен център „Диалмед“” ЕАД – гр. София, член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД.
17. Давид Събев Караилиев – управител на „Специализирана болница за активно лечение по нервни болести „Свети Георги“” ЕООД – гр. Монтана.
18. Димитър Иванов Канелов – управител на „Специализирана хирургическа болница за активно лечение – Елин Пелин“ ООД; Управител (в.и.д. главен лекар) на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово“ ЕООД.
19. Димитър Иванов Чакъров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Добри Беров“” ЕООД – гр. Шумен.
20. Евгений Йорданов Георгиев – управител на „Център за психично здраве „Д-р П. Станчев“ – Добрич“ ЕООД.
21. Желязко Петков Джангозов – управител (главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“” АД – гр. Кърджали.
22. Живко Николов Палов – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД.
23. Иван Димитров Бошев – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Средец“ ЕООД – гр. Средец.
24. Иван Йорданов Стайков – управител на „Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия“” ЕООД – к. к. Слънчев бряг.
25. Иван Маринов Чепишев – директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“” АД – гр. Кърджали.
26. Иван Миланов Златков – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” ЕООД – гр. Стара Загора.
27. Калинка Савова Милкова – управител (главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Тутракан“ ЕООД.
28. Калоян Адамов Персенски – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино“ ЕООД.
29. Константин Серафимов Тодоров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” – Козлодуй“ ЕООД.
30. Красимир Стефанов Балев – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя“ АД; изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня“ АД.
31. Красимир Трендафилов Бошнаков – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Ескулап“ ООД – гр. Пазарджик.
32. Лазар Маринов Тошев – директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман“ ЕООД.
33. Лазар Стойков Георгиев – управител на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД – гр. Перник.
34. Любомир Атанасов Иванов – председател на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД.
35. Матей Атанасов Матеев – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” ЕАД – гр. София; член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“” ЕАД – гр. София; член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска“ ЕАД – гр. София.
36. Милко Оник Хугасян – управител (главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин“ ЕООД.
37. Митхат Мехмед Табаков – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Дулово“ ЕООД.
38. Младен Владимиров Григоров – изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Варна“ ЕАД; член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Ямбол“ ЕАД; член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД – гр. Плевен.
39. Муртаза Хюсеинов Моканов – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих“ ЕООД.
40. Николай Атанасов Дренски – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Игнат Митев“” ЕАД – гр. София; изпълнителен директор на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – гр. София.
41. Николай Атанасов Казаков – управител (главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Параскев Стоянов“” АД – гр. Ловеч.
42. Николай Иванов Кулински – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман“ ЕООД.
43. Николай Константинов Консулов – управител на „Специализирана хирургична болница за активно лечение „Амброаз Паре“” ООД – гр. Сливен.
44. Нуртен Османова Шекерова – управител на „Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „ЕВА“” ЕООД – гр. Сливен.
45. Петър Иванов Господинов – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Белене“ ЕООД.
46. Румен Ангелов Русанов – управител (главен лекар) и член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” – Разград“ АД.
47. Себахтин Мехмед Хаджисеид – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино“ ЕООД.
48. Станимир Иванов Николов – управител (главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли“ ЕООД.
49. Станка Димитрова Левтерова – директор на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.
50. Стефко Грозев Шишков – изпълнителен директор на „Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков“” – Бургас“ ЕООД.
51. Стоян Вълчинов Гаров – изпълнителен директор на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД; член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя“ АД; изпълнителен директор на “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня“ АД.
52. Стоян Генчев Стоянов – изпълнителен директор на „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД – гр. София“.
53. Стоян Георгиев Гамишев – изпълнителен директор на „Център за отдих – Китен“ ЕАД.
54. Страшимир Иванов Каранов – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД – гр. София.
55. Темелко Христов Шингаров – иправител (главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач“” ЕООД – гр. Сандански.
56. Христо Димитров Мазнейков – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“” ЕООД – гр. София.
57. Цанко Мичев Иванов – управител (главен лекар) на „Специализирана болница за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна“ ЕООД.
58. Чавдар Христов Карабаджаков – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Средец“ ЕООД – гр. Средец.

Кой от обявените 94 лекари към коя структура на Държавна сигурност е сътрудничил и от кога може да видите  в решението на комисията по досиетата (изтегли в pdf формат – тук).

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!