Следвайте "Буднаера" в Телеграм

24chasa.bg

Димитър Благоев обявява, че не е българин, а македонски славянин

РОСЕН ТАХОВ

Димитър Благоев се отказа от българския си корен. Стори го от високата трибуна на XVII народно събрание.

"Аз съм родом от Загоричане, обаче аз не съм българин, аз съм славянин", тържествено обяви апостолът на социализма по нашенско. Ако Паисий беше сред депутатите, щеше да му зададе неудобния въпрос: "О, неразумни юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин?"

Своята антибългарска реч Благоев изнася по време на Първата световна война. На 10 декември 1917 г. той взема думата в парламента. Брадата му е вчесана повече по тертипа на Енгелс, отколкото на Маркс.

Ораторът се изкашля и започва да говори

Според Благоев войната не е усилие да се обедини българското племе в етническите си граници, а империалистическа авантюра. Това не е война освободителна, а война за хегемония на Балканския полуостров. Конфликтът е част от исторически процес, който тръгва от зората на нашата държавност.

"Българското племе - сочи Благоев, - една шепа, но добре организирано, дойде на Балканския полуостров и намери едно племе мирно, още недоразвито в своята обществена организация, още когато то се намираше в последната степен на варварството, когато току-що се формируваше като съюзи на племена, за да мине по-нататък в периода на цивизацията в нация.

И тази по-организирана част и главно стояща на едно долно варварско стъпало, грабителска, жестока, която не познаваше никакво отвращение към каквито и да било средства, се нахвърли към тези племена да ги завладее. Но тези племена при всичко, че бяха неорганизирани, водиха дълго своята борба против това българско племе."

"Не забравяйте, че бяха колония на Византия и нейни подчинени", апострофира го Янко Сакъзов. За разлика от тесняка Благоев той е широк социалист. "Подчинени, но независими във вътрешния си живот", контрира го ораторът.

"Не забравяйте историята", обажда се друг широканец

"Коя история? - настръхва брадата на Благоев. - Тази ли, която я фалшифицирате? Такава история ние не признаваме, ние гледаме какво е в действителност. Фактът, господа народни представители, е този, че е имало голяма борба между българите и славянските племена на Балканския полуостров. И този процес, за който ни говори господин Сакъзов и който поддържат и други, този процес не е за обединението на българското племе, а за завладяване на славянските племена на Балканския полуостров.

И затова ние виждаме изтикване на славянските племена от Балканския полуостров, като се преселват масово във Византия и Мала Азия, и от друга страна, отиват на юг към Македония и в Македония именно се запазва дълго време славянското племе."

"Ами вие сте родом от Загоричане", опитва се да го затапи демократът Георги Данаилов. Димитър Благоев го смразява с поглед и изстрелва: "Аз съм родом от Загоричане, обаче аз не съм българин, аз съм славянин. И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като славянска страна, която да има свое собствено управление."

"Какво търсиш в България тогава?", пита някой от десницата

Славянинът се прави на глух, защото е избран като български гражданин в българското Народното събрание.

"Как се наричат в Загоричане българите?", скача от мястото си либералът Христо Попов, който също е родом от Македония. "Ако ги питате, те се наричат християни", отвръща Благоев. "Те се наричат бугаре", поправя го Попов.

"Аз не искам да влизам в тази сфера - прави лек маньовър Благоев, - но искам да ви изтъкна какви опасни от ваша гледна точка, от буржоазна гледна точка, теории се развиват в нашата история относително процеса за обединението на българското племе..."
"Борбите за независимостта на българската църква се развиха най-много във вашето село и затова го изгориха", прекъсва го пак досадникът Попов.

Всички опити да бъде оспорена Благоевата теория пропадат. "Аз мисля - сочи с пръст опонентите си той, - че от вас по-слабо осветлени по тия въпроси и по-забъркани глави няма. Особено вие, учителите, които винаги върху тези фалшиви теории сте се възпитавали, въобще вие не можете да ги разберете тия работи."

През 1885 г. Благоев описва родното си село така:

"Загоричане е едно от големите села в Костурското окръжие, състоящо се от 400-500 къщици и населено само от българи."

През 1917 г. той установява, че е допуснал груба грешка

Загоричане не е било населено "само от българи", а "само от славяни". Благоев е длъжен да се поправи в интерес на историческата истина.

Според теоретиците на македонизма потомци на Александър Македонски са основали най-старата славянска държава. Тя се наричала Славуния, а българите в нея били малка група завоеватели. От този конфликт покълнала македонската нация.

Македонската нация е потребна на Благоев за конструиране на утопичната Балканска федерация. Освен македонската в нея трябва да влязат добруджанската, тракийската и шопската нация. Името България е заличено.

В тази връзка финалът на Благоевата реч гласи: "Ако ние попитаме всеки един народ, особено на Балканския полуостров, който толкова много е изстрадал, ако попитаме народите какво управление искат: република или монархизъм, ние сме дълбоко убедени, че тия изстрадали народи ще искат република, като един етап към балканската федеративна република, а по-нататък като един етап към социализма."

Парламентарната декларация на Димитър Благоев, че е македонски славянин, е посрещната с овации от скопските историци. Не кой да е, а един от най-мъдрите теоретици на марксизма се отрича от българщината.

Заедно с Исус Христос, Михаил Горбачов, Майкъл Джексън и той е чистокръвен
македонец!

Скопските историци поставят Благоевата изповед в златна рамка, кланят й се като на свещен скрижал.

Има само едно неудобство - изявлението на Димитър Благоев е изречено на български език и е записано с българската азбука. Този препъни камък е отстранен със създаването на оригинално македонско писмо.

Решаваща заслуга има поетът Венко Марковски, който е ревностен последовател на Благоев. В своите творения Венко проповядва:

Македонци секога сте били,
не болгарска кърф ви тече в жили.
Славяни сте со славянски език,
со адети свято що се пазят.
Кой ви каже болгари сте били,
той ви мами, знайте, той ви лаже...

През 1944-1945 г. Венко Марковски участва в лингвистична комисия, назначена от Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония.
Заедно с други видни граматици той реформира делото на Кирил и Методий и създава азбука, оригинална по своята същност, която отговаря на потребностите на македонската нация.

На нея клетвените думи на Димитър Благоев звучат така:
"Jас сум родом од Загоричане, мегутоа jас не сум бугарин, jас сум славjанин. И како таков ако сакате да знаете, jас сум за Македониjа како словенска земja, коjа да има своjа сопствена управа."

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!