Масонско символи в герба на Съветския съюз и банкнотата от един долар


Президенти масони

Да не забравяме: САЩ наложиха комунизма на света
Как САЩ създадоха КОМУНИЗМА

Масонско-илюминатските символи в герба на Съветския съюз

В масонството камъкът е символ на човека; масоните се наричат каменоделци, т.е. масоните са призвани да въздействат върху хората и да ги променят. Чукът в герба на Съветския съюз е инструментът, с който се обработва камъкът, т.е. с него се формира новият човек. Сърпът е малка коса, която символизира смъртта, т.е. средството за убиване на старите класи. Кръстосаните сърп и чук в герба на Съветския съюз са наложени върху земното кълбо, като символ на властта на илюминатите върху целия свят (илюминатите на времето възприели от розенкройцерите емблемата на глобуса, увит от ленти. Глобусът е символ на властта над целия свят.). Тази композиция е увенчана с петоъгълната кабалистична звезда на Соломон (маген Шломо). Триъгълникът, с върха нагоре в древността е бил символ на човека. Днес този символ се използва от масоните.

http://rasper-bg.com/wp-content/uploads/2012/10/21.jpg

(В шестоъгълната звезда на Давид, изобразена на знамето на Израел – маген Давид, са свързани два триъгълника: с върха нагоре: символизира еврейската власт над света; триъгълникът с върха надолу е на гоите, т.е. на останалите народи роби. Разшифровка: еврейският разум (върхът на триъгълника) господства над всички гои, които нямат разум (върхът на триъгълника е надолу). В Съветския съюз и България пионерите носеха триъгълни връзки. На гърба на пионера триъгълникът висеше с върха надолу. Мъжките вратовръзки също са наследени от масоните, а не произлизат от шаловете, както е прието. В обреда на приемането в ложата кандидатът е воден с връв на шията, завързана със самозатягащ се възел; краищата на вървата висели на гърдите. Това е един много добър символ – милиони хора всеки ден слагат стилизирана примка на шията си, носят я цял ден, собственоръчно я завързват и дори сами си купуват "примката".

В герба на Съветския съюз – във всеки клас има по 13 зърна, които символизират 13-те еврейски колена,; слънцето в долната му част излъчва 13 лъча, сърпът и чукът на един от вариантите на герба са кръстосани върху червения щит, който е емблема на Ротшилд; вече са открити достатъчно исторически доказателства, че Ротшилдовите са основните спонсори на революцията от 1917 година. /rasper-bg.com/

Масонските символи на банкнотата от един долар

Всички познаваме банкнотата от един долар. Нека да се опитаме да разберем какво означават знаците и надписите върху нея.

Проектът за банкнотата е поръчан на руския емигрант Сергей Макроновски от вицепрезидента на САЩ Уолъс. Но кой се крие зад този псевдоним? Според някои специалисти зад псевдонима се крие самият Николай Рьорих – художник, мистик и философ. Много факти говорят в полза на тази версия. През 1920 г. Рьорих пристигнал с жена си в САЩ, основал обществото "Агни Йога" и създал Института за обединени изкуства в Ню Йорк. Приятелство го свързвало с мистика Хенри Уолъс, който по-късно станал близък помощник на Рузвелт. Вероятно с помощта на Уолъс през 1935 г. в Белия дом представители от 21страни подписали Пакта на Рьорих за защита на паметниците на изкуството. На церемонията присъствал и самият президент.

http://rasper-bg.com/wp-content/uploads/2012/08/fo7thnumfk265ibv1.jpg
 
http://rasper-bg.com/wp-content/uploads/2012/08/oywz1y04budovag41-copy.jpg

Отровните корени на комунизмаЧервената симфония (революцията под рентген)

Блестящото описание на коммунистическо-банкерския заговор, направено от един от непосредствените изпълнители на задачите в този заговор - Христиан Раковски...

Според друга версия – на Рьорих едва ли биха му позволили да рисува на националната валута, каквото му скимне. Вероятно е имало някой който е направил поръчката. И това не е бил Уолъс, който все още нямал толкова силен политически авторитет. По това време Рузвелт още не мислел за президентството, тъй като бил губернатор на Ню Йорк. Вероятно зад Хенри имало много влиятелен човек или група лица, които променили дизайна на националната валута.

Валутата била пусната през 1928 г. Буквално на следващата година икономиката на САЩ се сгромолясала за броени дни. Настъпила Голямата депресия. Епидемията се прехвърлила и в Европа. Най-тежко било на Германия и на фона на кризата тогава на власт дошъл Хитлер. Наложило се Рузвелт да лекува Америка от депресията, пет години след възхода на странната банкнота.

Днес американците много говорят за "новия курс" на Рузвелт, който излекувал страната от депресията. Всъщност този легендарен New Deal се превежда като "нова сделка". Тази сделка била сключена между държавата и едрия бизнес, който бил задължен да отделя част от доходите си, за да не загуби всичко. А истинският нов курс, зашифрован на новата доларова банкнота, не се афиширал. Това бил курс на изтласкване на фунтовете стерлинги като единствена световна валута от 1840 г. и установяването на нов световен ред, в който ще властва Доларът!

Защо хората, които стояли зад Рьорих избрали обикновената еднодоларова банкнота, а не 100-хилядната, или 10-хилядната?

Много тайни общества от стари времена придавали на единицата сакрално значение, тя се издигала над другите цифри. На първо място легендарните тамплиери, основоположници на днешното масонство. За тамплиерите единицата означавала "единство в многообразието". Пред публиката тамплиерът можел да взема всякакъв образ, дори да влиза във всякакви, дори враждебни партии. Но вътре сред "своите" той трябвало да съхранява единството. Според учението на тамплиерите единицата означава също, че няма никаква разлика между доброто и злото. Това е отбелязано върху флага на тайните рицари – четири редуващи се бели и черни квадрати. Белите са символ на доброто, черните – на злото. На латински:

«E PLURIBUS UNUM».

Нека да погледнем внимателно белоглавия орел, символ на САЩ. В клюна му се развява лента, на която се чете надписът «E PLURIBUS UNUM», който се състои от 13 букви. Гърдите му прикрива щит с 13 ленти. В едната си лапа стиска 13 стрели, в другата – маслинова клонка с 13 листа и 13 маслини. 32-те пера на едното крило на орела са числото на посветеността в обикновените масонснки ложи. 33-те пера на другото крило – са символ на 33-ата, висша и много тайна степен. Над самия орел, т.е. над САЩ свети звездата на Давид, символ на «избрания народ», съставена от 13 бели звезди.

Отляво на еднодоларовата банкнота Рьорих разположил големия печат на САЩ. Върху нея има пирамида, един от главните символи на свободните зидари. Така се наричат братята масони, които твърдят, че водят родословието си от жреците и тайните общества в Древен Египет. Но тази пирамида е някак странна, пресечена. Тя е изградена от 13 стъпала. Изследователите я наричат "пирамидата на Илюминатите (Просветените)". Това е цяла група старинни масонски ложи. Структурата на Илюминатите се състои от 13 степени на посвещението, което е нагледно отразено в 13-те стъпала на пирамидата на еднодоларовата банкнота, на които е зашифровано числото «MDCCLXXVI» или 1776 г., която е годината, през която е основана тайният орден на Илюминатите.

Над обезглавената пирамида в триъгълник се вижда още един масонски символ – всевиждащото око. Специалистите го наричат освен "Всевиждащото Око", и окото на "Великия Архитект на Вселената" – шефа на всички масони, и още "Окото на Луцифер" (на самия Сатана). Над окото има надпис на латински, пак от 13 букви: «Annuit Coeptis» («То ни поддържа (благославя)!»). Има се предвид загадъчното око в триъгълника. Отдоли пирамидата е обрамчена от лента с девиза на латински «Novus ordo seclorum» («Нов световен ред»).

В този план по-интересно изглежда фактът, че ако се нарисува звездата на Давид, се получава думата M-A-S-O-N.

Какво получаваме в крайна сметка?

"Благословен да бъде Новият световен ред!" Този, който е основан на принципите на масонството. Всевиждащото Око, Луцифер цари над пирамидата – над всички народи по света. За приелите новите условия – клонка от маслина в лапата на орела. За непокорните – стрела!

В кой бог вярват?

Най-главната тайна Рьорих зашифровал в центъра на банкнотата. Отгоре се чете надписът "Американски Съединени Щати". Малко по-надолу – благочестивата на пръв поглед фраза: «In God We Trust» («Ние вярваме в Бога!»). В кой Бог? Америка официално е християнска страна. Но няма нито един християнски символ на еднодоларовата банкнота. Даже кръстът липсва. Но навсякъде властва нещастното за простите хора число 13. Минимум девет пъти се повтаря то на малката хартийка. Не е ли странно това? В какъв Бог предлагат да вярват американците и целият свят? Отговорът е даден в центъра на банкнотата, с големи букви, открийте очи!

Орела, пирамидата и окото ги обединява думата «ONE» – «ЕДИН», «ЕДНО». Какво означава това? Най-простият отговор е: това е номиналът на банкнотата. Но този надпис вече го има по-надолу. И във всеки от четирите ъгъла е нарисувана единица (цифра и дума). А това е най-голямата дума от три букви стои по особен начин, без всякакви допълнения. Това не е случайно. Масоните обичат символите. Погледнете техния девиз в клюна на орела «Единство в многообразието!», или може да се дешифрира като «От множеството Едно». Специалисти по тайните символи съветват внимателно да погледнем графичното изпълнение на думата O N E. Големите букви стоят отдалечени една от друга, те са три, а значи Множество. Но всяка следваща буква има точка на пресичане с предишната. Оттук идва впечатлението, че надписът е цял, монолитен – ЕДНО. На банкнотата се дава следният еднозначен отговор: Американски Съединени Щати; Ние вярваме в Бога; Той е ЕДИН; Един ДОЛАР.

Девет пъти по тринайсет. Девятката е знак на «грешния съблазнен човек». Получава се следният израз: «Грешния човек съблазнява Бог». Ако 13 се умножи по девет, се получава 117: 1+1+7=9. Това означава, че колкото повече долари има човек, толкова е по-грешен, защото е престанал да вярва в силата на Бога, а е започнал да вярва в силата на банкнотата, заради която е готов да извърши всякаква постъпка.

Когато САЩ започнали да въвеждат новите банкноти, на които ги нямало гореизброените знаци 13 и се появили 52 звездички, и бил нарушен замисълът на Бога, банкоматите през октомври 2003 г. отказали да ги приемат. И досега никой не знае каква е причината за това. /rasper-bg.com

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!