Tyxo.bg counter
  28.04.2014

България в район с чести екстремни метеорологични и климатични явления?

Жена гледа нагоре към многобройните самолетни следи - кемтрейлс.
Жена гледа нагоре към многобройните самолетни следи - кемтрейлс. (Matt Cardy/Getty Images)
 

Според одитен доклад България попада в един от районите със засилени тенденции към затопляне, както и увеличаване на честотата на екстремните метеорологични и климатични явления, като засушавания и случаи с проливни валежи, гръмотевични бури и градушки, съобщава Vesti.bg.

Докладът "Адаптация към климатичните промени -- готови ли са правителствата?" е съвместен координиран одит с участието на Сметната палата в партрньорство с върховните одитни институции от осем европейски държави: Австрия, Кипър, Малта, Нидерландия, Норвегия, Русия, Украйна и Европейската сметна палата, съобщиха от пресцентъра на палатата.

Предвижданията на доклада са за намаляване на годишната амплитудата между максималната и минималната температура на въздуха, като минималната се предвижда да се повишава по-бързо от максималната и това да доведе до намаляване дебелината на снежната покривка.

Това щяло да доведе до изместване на горната граница на широколистните гори към по-голяма надморска височина, увеличаване на недостига на вода в почвата, както и  загуба на биоразнообразие, като най-засегнатите отрасли ще бъдат селското и горско стопанство, енергетиката, водоснабдяването и критичната инфраструктура.

Предвижданията дават възможност за осъществяването на планувана адаптационна политика за намаляване на текущите и плануваните бъдещи негативни влияния върху климатичните промени. И понеже предвижданите последствия от климатичните промени ще се различават съществено в различните региони на Европа, ще е необходимо е да бъдат разработени специфични адаптационни мерки за нуждите на всеки регион.

Предвидените промени ще засегнат на силно сектори като енергетика, горско стопанство, земеделие и туризъм, и още повече критичната инфраструктура, особено в областта на транспорта и водоснабдяването, както и уязвимите групи от обществото, се казва в доклада.

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство