Amnesty International: Призив за спешна помощ

„Моля напишете незабавно на английски, китайски или на собствения си език: Призоваваме китайските власти да освободят незабавно всичките седем лица (имена), задържани единствено за упражняването на тяхната свобода на убежденията; подсигурявайки, че всичките тези задържани няма да бъдат изтезавани или малтретирани по какъвто и да е начин докато са задържани“, призова спешно Amnesty International…

Този призив за спешни действия от 4 декември 2012 г. на международната организация за правата на човека Amnesty International е за група практикуващи Фалун Гонг, медитативна практика, преследвана от Китайската комунистическа партия от 1999 г. насам.

През м. септември 15 от тях са били задържани по време на нападения на домовете им в гр. Джямису, провинция Хейлонгджянг. Цивилни полицаи са претърсили домовете им и много от принадлежностите им са били конфискувани, като те самите са задържани без заповеди за арестуване, както и без уведомяване на близките им за арестите.

След около месец 10 от тях са осъдени на две години затвор в лагери за преобразование, като трима не са изпратени в лагери поради тежкото им здравословно състояние в резултат на малтретиране по време на задържането им.

Останалите седем са затворени в Женския трудов лагер за лекарствена рехабилитация в Харбин. Повечето от тях са били задържани и преди. Сега на близките им не се позволява да ги виждат и има опасения за изтезания и малтретиране, пише Amnesty International.

Затова организацията призовава световната общественост да пише до китайските власти, апелирайки за освобождаването на задържаните седем лица: Ren Shuxian, Zhao Juan, Zhang Shuying, Wang Yingxia, Cui Xiuyun, Xiang Xiaobo и Liu Lijie.

Крайна дата за апелите е 15 януари 2013 г..  Amnesty International призовава да се изпратят копия на писмото-апел до дипломатическите китайски представителства в съответните страни, както и на следните адреси:  


PLEASE SEND APPEALS BEFORE 15 JANUARY 2013 TO:

Director    Party Secretary
And copies to:
Governor Wang Xiangui Zhongshanlu, 202 Harbin Heilongjiangsheng People’s Republic of China Tel: +86 451 82622351, +86 451 82625015 (Chinese only) Email: webmaster@hlj.gov.cn
Salutation: Dear Governor

Harbin Womens’ Drug Rehabilitation Camp Zhang Hongyan Harbin Jiedunuzu Laojiaosuo Daowaiqu, Xianfenglufu, 239. Harbin, Heilongjiangsheng
People’s Republic of China 150000 Tel: +86-0451-82415476 / 82436143 (Chinese only)
Salutation: Dear Director

Political and Legal Affairs Committee Liu Chen Chang’anlu, Xiduan 2666 Jiamusishi, Heilongjiangsheng People’s Republic of China 154000 Tel: +86 454 8224598 (Chinese only)
Salutation: Dear Party Secretary

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!