Повече клюки и по-малко за търговията с трупове

Снимка: Първа страница на China Youth Daily. Снимка: cyol.com
Информация за наградите и наказанията е поставена на стената до входа на вестник China Youth Daily. Отделът, отговорен за пропагандата, дава много ясно послание за какво трябва да се пише и за какво не.
Информация за наградите и наказанията е поставена на стената до входа на вестник China Youth Daily. Отделът, отговорен за пропагандата, дава много ясно послание за какво трябва да се пише и за какво не. Снимка: Xiaoran 520/Weibo.com

На China Youth Daily, официалният вестник на Комунистическата младежка лига в Китай  (Дъщерна организация на Китайската комунистическа партия), е дадена ясна идея каква информация се харесва на властите и каква не...


Вестникът е бил "сериозно порицан" за публикация относно търговията с човешки трупове, но е поощрен за публикации на клюки за знаменитости.

Неотдавна информация за това се е появила на стената в близост до входа на вестника. Посетител я видял и не могъл да се въздържи да не направи няколко снимки, които по-късно публикува в Интернет, където те бързо се разпространяват.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!