Чи Шианю, Epoch Times

Как се рацепва ККП заради Фалун Гонг (Част 1)

Конфликтът в ръководството на партията днес води началото си от 25 април 1999 г.

Практикуващи Фалун Гонг се събират тихо около Джонгнанхай в мирен апел за справедливо отношение, 25 април 1999 г.
Практикуващи Фалун Гонг се събират тихо около Джонгнанхай в мирен апел за справедливо отношение, 25 април 1999 г.. (Снимка учтивост Clearwisdom.net )

След мирна демонстрация на над 10 000 практикуващи Фалун Гонг на 25 април 1999 г., тогавашният лидер на Китайската комунистическа партия (ККП) и Китай Джянг Земин (Jiang Zemin) започва преследването на Фалун Гонг на 20 юли 1999 г, относно което има разделение в ККП...За да осъществява това преследване, Джянг сформира Управление 610, което е в състояние да мобилизира огромни ресурси в държавните учреждения. Ръководителят на Управление 610 е също така глава на Комитета по политически и законодателни въпроси (КПЗВ), който контролира почти всички аспекти на правоприлагане в Китай. По този начин Управление 610 става втори център на властта в рамките на ККП.

От 16-тия Национален конгрес на партията през 2002 г. и 17-тия през 2007 г. приемникът на Джянг, Ху Джинтао (Hu Jintao) и премиерът Уен Джябао (Wen Jiabao) са контролирани от този втори център под командването на Джянг Земин, и по този начин Джянг Земин ги превръща в изкупителна жертва.

Това е страдание, което Ху и Уен трябва да понесат, тъй като не успяват да уведомят международната общност и обществеността в Китай за това какво се случва.

В нощта на 25 април 1999 г. Джянг започва да настоява за преследването на Фалун Гонг. На този ден Джянг вижда през бронираните прозорци на своя автомобил над 10 000 практикуващи Фалун Гонг да стоят спокойно и тихо в редица пред Националната служба за жалби.

След като вижда, че дузина от вносителите на жалбата са високопоставени военни офицери, дълбоко вкоренената ревност и негодувание на Джянг изригват. Той решава, че е дошло време за оклеветяване на основателя на Фалун Гонг, Мастър Ли Хонгджъ, и за изкореняване на практиката до три месеца.

По-късно Джянг излъгва, че е чул за Фалун Гонг едва след демонстрацията на 25 април. В действителност той се среща с Мастър Ли Хонгджъ и с няколко практикуващи Фалун Гонг три-четири години по-рано. Съпругата му изучава Фалун Гонг и самият Джянг се е опитвал много пъти да имитира Мастър Ли.


Практиката се разпространява в обществото

Мастър Ли започва да преподава Фалун Гонг на обществеността в Китай на 13 май 1992 г., в североизточния град Чангчун (Changchun). Той лично изнася лекции в 56 курса, в това число 13 в Пекин и 7 в Чангчун. Мастър Ли преподава практиката с разрешението на Китайската научна чигонг асоциация в Пекин, и в съответствие с китайските закони.

Първият курс в Пекин се провежда от 25 юни 1992 г. в залата на Националното бюро по строителство, а вторият започва на 15 юли 1992 г. в аудиторията на Втора артилерия на Народоосвободителната армия в Пекин.

Аудиторията на тези лекции е от висшата класа на китайското общество. Много от последователите са високопоставени служители, като министри и длъжностни лица в бюра на ниво област, провинция и държава, включително съпругата на член от Постоянния комитет на Политбюро на ККП - най-висшия орган за управление на Китай.

По това време жителите на Пекин знаят, че Мастър Ли е невероятен, че е най-известният чигонг мастър в Китай. При хора със заболявания ако Мастър Ли е попитан за помощ, независимо от болестта тя определено бива излекувана.

По това време много пенсионирани високопоставени длъжностни лица научават Фалун Гонг. След като стават свидетели на това как Фалун Гонг лекува заболявания, подобрява физическото състояние на хората и морала на обществото, те искат повече хора да се облагодетелстват от него.

Предаван от уста на уста, Фалун Гонг се разпространява бързо в континентален Китай. До началото на 1999 г. над 100 милиона души в Китай са чели книгата на Фалун Гонг, "Джуан Фалун".

Докато служи като министър на Външната търговия и икономиката, а след това и като пръв заместник министър-председател, Ли Ланчинг (Li Lanqing) (който по-късно участва в преследването) има дългогодишен колега, практикуващ Фалун Гонг. Този колега препоръча Фалун Гонг на Ли Ланчинг и му дава книгата "Джуан Фалун".

Луо Ган (секретар на Комитета по политически и законодателни въпроси по това време и първият, който започва да осъществява преследването на Фалун Гонг) също е чувал за Фалун Гонг от предишния си шеф и колега в Китайската академия за машини и технологии през 1995 г..

По това време такива служители като заместник министър-председателят, председателят и заместник-председателят на Националния народен конгрес на Китай, както и председателят и заместник-председателят на Китайския народен политически консултативен комитет (CPPCC) четат "Джуан Фалун".

Самият Уанг Фанг (Wang Fang), министър на Обществената сигурност по това време, практикува Фалун Гонг. Премиерът Ли Пенг (Li Peng) е чел "Джуан Фалун". Ли Пенг е живял в съседство с Джянг Земин и му е дал екземпляр от "Джуан Фалун".


Състудента на Ху Джинтао

Ху Джинтао е знаел за Фалун Гонг от 1998 г., защото Джанг Менгие (Zhang Mengye), един от неговите състуденти в Университета Цингхуа (Tsinghua), го запознава с практиката. Ху Джинтао, съпругата му Лиу Йонгчинг (Liu Yongqing) и Джанг Менгие са приети заедно в Цингхуа през 1959 г.. Те са състуденти шест-седем години и са в много близки отношения.

Здравето на Джанг Менгие е доста разклатено по това време, дори му се налага да прекъсне една година по болест. По-късно той страда от напреднала форма на цироза. Лицето му е подуто и лекарите казват, че няма да живее дълго. Но след като започва да практикува Фалун Гонг неговите заболявания изчезват напълно.

Джанг Менгие казва на Ху за този свой опит по време на събиране на випуска им през 1998 г.. През 1999 г. Джанг изпраща много книги за Фалун Гонг на съпругата на Ху, Лиу Йонгчинг, която му отговаря с поздравителна картичка, за да изрази своята благодарност.

Твърди се, че Лиу Йонгчинг също е изучавала Фалун Гонг. Когато Ху Джинтао видял книгата "Джуан Фалун" той казал: "Това е книга за култивация на Буда и не може да се слага където и да е. Трябва да се постави на най-горната полица на библиотеката".

На 26 април 1999 г. когато научава, че Джянг Земин е решил да преследва Фалун Гонг, Лиу Йонгчинг написва писмо до Джанг Менгие да бъде внимателен.

По-късно Джянг Земин умишлено арестува Джянг Менгие и го прави първия осъден  Фалун Гонг практикуващ в провинция Гуангдонг (Guangdong). По този начин той иска да направи от Ху Джинтао изкупителна жертва - ако приеме ареста на Джянг Менгие, в очите на обществеността Ху ще е замесен в преследването.


Съпругата на Джянг Земин

Още от 1993 година Джянг Земин започва да чува за Мастър Ли. Според сведенията лице, близо до Джянг, е било заинтригувано от Фалун Гонг и му е казвало новини за практиката, като например как някой се е излекувал от заболяване като практикува Фалун Гонг, или как друг е бил внесен на носилка на лекциите на Мастър Ли и е излязъл оттам сам, без чужда помощ.

Понякога това лице му казвало как Мастър Ли разказва на висши лидери за техни предишни животи. Джянг искал да чуе за свои предишни животи също.

Един ден, когато Джянг лежал в леглото, това лице влязло в стаята. Той скочил от леглото и попитал с нетърпение: "Мастър Ли спомена ли нещо за мен? Каза ли кой съм бил в предишни животи?" Лицето отговорило, "Не". Присъстващите на инцидента били поразени от изразените от Джянг разочарование и гняв.

Около 1994 г. съпругата на Джянг, Уанг Йепинг (Wang Yeping), поканила в ​​дома си в Джонгнанхай (Zhongnanhai, офисите и жилищните помещения на ръководството на ККП) човек да й покаже упражненията на Фалун Гонг и започнала да практикува у дома си. Един ден, когато правела упражненията на Фалун Гонг със затворени очи, тя чула някой да се движи близо до нея и отворила очи.

Тя видяла Джянг Земин да имитира нейните движения и накрая да скръства ръце пред корема си (жест, с който завършват някои упражнения на Фалун Гонг).

Когато вижда, че Уанг го гледа, той се засрамва, след което се разгневява. След това забранява на съпругата си да практикува вече, казвайки: "Дори жена ми вярва в Ли Хонгджъ. Кой ще вярва в мен, генералния секретар?"

Въпреки това Джянг често имитира жестовете и движенията на Мастър Ли. Преди той държи ръцете си сковано от двете страни по време на речи, но като разбира, че Мастър Ли често кръстосва ръце отпред, Джянг започна да прави същото.

През 1995 г. персоналът на Джянг пише теорията "Трите ударения": "Изследванията, политиката и здравите тенденции". Джянг натрапва тази теория в национален мащаб, но знае, че е безпочвена и никой няма да я чете.

Същевременно книгите на Мастър Ли, базирани на неговите лекции, стават много популярни. През декември 1994 г. главната книга на Мастър Ли, "Джуан Фалун", е публикувана от Издателската къща за радио и телевизия на Китай, която е под ръководството на Държавната администрация за радио, филми и телевизия на Китай.

Така през 1996 г. "Джуан Фалун" става бестселър няколко пъти. Отношението и благодарността на хората към Мастър Ли са безкрайни. Джянг не спира да чува хората да говорят с голямо възхищение за благородния характер и почтеността на Мастър Ли. Изпълненият със завист Джянг започва да приема всички тези неща като лична обида.

Част 2

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!