Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Физик: "Гравитацията не съществува"

Гравитацията не съществува

Много хора са чували историята за Нютон, който седял под ябълковото дърво и размишлявал, когато изведнъж върху главата му паднала ябълка и той измислил Теорията на гравитацията. Но след време физиците разбрали, че гравитацията е много странен физически закон. В сравнение с други основни сили на взаимодействие, с гравитацията е много трудно да се работи. Сега причините за тази особеност може да са обяснени: гравитацията не е основна сила на взаимодействие, а може да е производна на друга, по-фундаментална сила...

Проф. Ерик Верлинде (Eric Verlinde), 48-годишен, уважаван учен в областта на Струнната теория и професор по физика в Института по теоретична физика в Университета на Амстердам, е предложил нова теория за гравитацията, което бе публикувано в "Ню Йорк Таймс" на 12 юли, 2010. В скорошна своя научна публикация, озаглавена "За произхода на гравитацията и законите на Нютон", той твърди че гравитацията е следствие на законите за термодинамиката. Обръщайки научната логика, съществуваща вече 300 години, той твърди, че гравитацията е илюзия, която е причинила продължителен смут сред физиците, или поне сред тези, които твърдят, че я разбират.

"За мен, гравитацията не съществува", казва проф. Верлинде. Това не означава, че той няма да падне на земята, но проф. Верлинде, заедно с някои други физици, смята, че науката е гледала на гравитацията по грешен начин и че има нещо по-основно, на което се дължи гравитацията, така както фондовите пазари се дължат на колективните действия на индивидуални инвеститори, или както еластичността се дължи на механиката на атомите.

Основата на тази теория може да се свърже с безпорядъка във физическите системи. Неговият аргумент би могъл да се нарече нещо като "лош ден за косата", приложен в теорията за гравитацията. Според нея, косата се накъдря различно при топлина или влажност, защото косъмът има повече от един начин да се огъне, отколкото да е прав, а природата обича избора. Така че отнема сила, за да се изправи косъма и да се отнеме избора на природата. Забравете изкривените пространства или призрачното привличане, описани от уравненията на Исак Нютон. Проф. Верлинде постулира, че силата, която наричаме гравитация, е просто страничен продукт на склонността на природата да максимизира безпорядъка.

Според теорията на проф. Верлинде, гравитацията по същество е една ентропична сила. Един обект, движещ се около други малки обекти, ще промени безпорядъка около тези обекти и така ще бъде усетена гравитацията. Въз основа на тази идея в Теорията за холографията, той може да обясни Втория закон на Нютон за механиката. В допълнение на това, неговата теория за физиката на инертната маса е и едно ново разбиране.

Неговата публикация: "За произхода на гравитацията и законите на Нютон" (“On the Origin of Gravity and the Laws of Newton”) може да се намери (на английски език) на адрес: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1001/1001.0785v1.pdf

Много физици смятат, че в теорията на проф. Верлинде липсва убедителност. И така, какво е гравитацията?

Г-н Ли Хонгджъ, основател на медитативната практика Фалун Гонг, казва в "Преподаване на Фа в Канада, Фа Конференция 2001": "Какво доведе до феномена гравитация, който хората описват? Това се случва, защото всеки живот и всяка материя, включително въздухът и водата на Земята и в рамките на Трите сфери, всичко, съществуващо в Трите сфери е съставено от частици на различните нива на Трите сфери, и различните частици на различните нива имат връзка помежду си. Тази връзка може, при наличието на теглителна сила, да се разширява или да се движи в рамките на Трите сфери. Или когато се издърпа, тя може да се разшири като ластик, и когато се пусне, тя ще се върне обратно. Или с други думи, частиците имат основна, стабилна форма на съществуване. Затова всеки обект на Земята ще се върне обратно към Земята, ако го изместите от там." (Guiding the Voyage)

Изследването на Вселената в съвременната наука по същество се основава на Теорията на гравитацията. Ако гравитацията не съществува, тогава нашето разбиране за галактиките и структурата на Вселената може да бъде погрешно. Може би затова за астрономите е често трудно да обяснят гравитационното движение на далечни небесни тела и трябва да въвеждат понятието "тъмна материя", за да помогне при балансиране на уравненията.

Една нова теория за гравитацията може да хвърли светлина върху някои от досадните за физиците космически въпроси, като този за тъмната енергия, вид анти-гравитация, която изглежда да ускорява разширването на Вселената, или за тъмната материя, за която се предполага, че е необходима, за да държи галактиките заедно. Тя може да стимулира учените да потърсят ново разбиране за Вселената.

"Знаем от дълго време, че гравитацията не съществува", казва д-р Верлинде, "Време е да го кажем на висок глас". 

Мо Xinhai, pureinsight.org

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!