David Wu and Caroline Yates (Epoch Times)

Лао Дзъ: Светец и основател на Тао

Светецът Лао Дзъ се появил на воден бивол. (Zona Yeh/Epoch Times)
Светецът Лао Дзъ се появил на воден бивол. (Zona Yeh/Epoch Times)

На Лао Дзъ (Laozi, живял около 571-470 г. пр.н е.) се гледа в Китай като на светец. Той е известен като велик философ и основател на Таоистката школа. На китайски език Тао означава "Път" или "Закон", и се нарича още Дао...Истинското му име е Ли Ер (Li Er). Известно е, че той се е родил с бяла коса и бели вежди. От тогава е наречен Лао Дзъ, което означава "стар мъдрец" на китайски език. От младежките си години Лао Дзъ бил много умен и усърден в учението.

Лао Дзъе е бил уредник в Историческия музей по време на пролетния и есенния период (770-481 пр. н. е.) на династия Джоу (Zhou). Той знаел много за историческите корени на обичаите и обредите, като имал обширни познания и за природата.

Когато избухва гражданската война за трона през 520 г. пр.н.е., Лао Дзъ е освободен от длъжност поради намесата си във войната. След това той решава да скрие самоличността си и да живее в анонимност. Така той започва да се скита.

Според Лао Дзъ, Тао е в основата на всичко. Той казвал на хората, че Законът на Небето и Земята не може да се промени от мислите и желанията на хората. Както и че началото и краят на всички неща, включително и всекидневния живот на хората, трябва да следват своя естествен път.

Известна е историята на служител от военна гранична охрана, който видял виолетова аура да се издига на Изток, което предполагало появата на светец. Така гледайки на Изток, хората видели да пристига Лао Дзъ, седящ върху воден бивол.

Разбирайки, че Лао Дзъ е на път да си тръгне, военният служител поискал от него да опише своята мъдрост. Лао Дзъ написал пет хиляди думи. Това е добре известната класика "Тао Те Чинг" или "Дао Де Джинг" (“Tao Te Ching" / “Dao De Jing”), която означава "Законът и неговата сила".

Лао Дзъ посочва, че нещастието е предпоставка за щастие, и че щастието съдържа в себе си нещастие. С други думи, че добрите и лошите неща се редуват. При определени условия, щастието може да се превърне в нещастие, и обратно.

Относно политиката той смятал, че в нейната основа е идеята за пасивността. При управлението на една държава всичко трябва да бъде в съгласие с природата и неща могат да се постигат само посредством пасивност.

Според Лао Дзъ развитието на цивилизацията е довело до гонитбата на слава и печалба, и по този начин хората са загубили своята невинна същност. Изчезването на добротата, правдивостта, синовната благочестивост и лоялност сочат за влошаването на социалната нравственост.

Ако хората можеха да са добри един към друг и правителствените служители можеха да имат достойнство и чест, Лао Дзъ вярвал, че нравствеността ще бъде част от ежедневието и няма да има нужда тя да се насърчава.

За да се даде възможност на хората да се върнат към истинската си същност, Лао Дзъ е разпространявал Тао по време на хаотичен период. В пет хиляди думи Лао Дзъ е обяснил на хората смисъла на Тао, връзката между Тао и формирането на Вселената и произхода на всичко.

Той също така е писал какво трябва да е поведението на човек, така че накрая да може той да се върне към своята първоначална, истинска същност. Всички усилия на Лао Дзъ са били насочени към проправяне на пътя за осъществяване на тази крайна цел.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!