Newland Magazine

Великият император Кангши - Част 1

Кангши (Kangxi) става император на 8-годишна възраст, на 14 години поема всички държавни дела и умира на 69 години. 61-годишното му управление е едно от най-дългите по време на китайската династия Чин.

Кангши става император при интересни обстоятелства. По време на управлението на неговия баща (император Шунджи / Shunzhi) дворецът е пометен от епидемия от едра шарка и любимата наложница на императора умира. Това предизвиква у него толкова огромна тъга, че той решава да стане монах. Насред настъпващия хаос бабата на Кангши решава да постави възстановяващия се 8-годишен принц на трона. Под негово управление Китай се превръща в силна, просперираща страна.

Великият император Кангши

Император Кангши в очите на Запада

Йезуитът Йоахим Буве, роден във Франция през 1656 г., е изпратен в Китай от Луи XIV. Буве става наставник на Кангши за известно време, като му преподава западни предмети като Юлианския календар, математика, химия, анатомични и медицински науки.

През 1693 г. Кангши се разболява от малария. Възстановява се, след като приема предписаното от Йоахим Буве лекарство. Като награда за излекуването си Кангши предоставя земя северно от имперския град, на която да бъдат построени спални помещения за мисии.  В същия ден Буве е назначен за императорски пратеник. Той приема с радост и скоро се приготвя за отплаване. Когато се завръща във Франция, представя на Луи XIV своя ръкопис, „Биографията на император Кангши“.

Следва част от увода му за Кангши, предназначен за Луи XIV:

„Ваше Величество ме изпрати при този китайски император като мисионер преди няколко години. Имах огромното щастие да се запозная с такава велика фигура, чиито склонности никога не сме мислили, че съществуват извън пределите на Франция. Подобно на Вас, Ваше Величество, той притежава същия благороден характер, забележителна мъдрост и възвишено съзнание, прилягащи на един крал. Отнася се към себе си и към страната си със същата съвестност и внимание. И той е почитан от народа си и съседните му държави. С постигнатото от него той не е само някой с вдъхновяваща репутация, но истински мъдрец със солидна сила. Удивително е да можеш да видиш такъв брилянтен крал като съсед.

Той е гений с невероятна памет, познания, мъдрост и наблюдения. Справя се с хаотичното си ежедневие с енергичност. Съставя, направлява и осъществява плановете си с желязна воля. Навиците му и хобитата са елегантни и с добър вкус, както би трябвало да са при един крал. Той притежава качествата на отдаване на истината и упражняване на пълно въздържание от собствените си емоции и желания. Положителните му качества са безбройни.

Кангши е човек, който действа безпристрастно спрямо закона и назначава способните.
Това са моралните максими на управлението му. Освен това, при всяко сериозно бедствие изключителното му разбиране говори добре за силното му чувство за отговорност като бащата и владетеля на страната.

Кангши отделя време да обикаля из различните провинции и да наблюдава жизнените условия на хората, както и да проверява как чиновниците му се справят с местните дела. По време на тези обиколки той позволява на скромни занаятчии и фермери да го наобикалят и се държи с тях дружелюбно и с доброта. Задава на хората всякакви въпроси, особено за удовлетворението им от местните власти. Когато чуе оплаквания за определен чиновник, този човек губи работата си, но, от друга страна, когато даден чиновник е похвален, той не получава автоматично повишение.

Кангши води простичък живот. Облеклото му далеч не е разкошно. Това не е, защото той е стиснат. Личната му скромност е съпътствана от щедростта му по отношение на благоденствието на народа и сподвижниците му. Той прави огромни инвестиции за развитието на търговията и работата по опазването на реките и каналите, както и в сфери като изграждане на мостове и корабостроителство. Не е трудно да се види, че простият му живот е отражение на истинско разбиране на значението на пестеливостта, както и на волята му да бъде обичан владетел и баща на нацията.“

В книгата си Буве размишлява над близкия си контакт с Кангши. Той пише следното: „Императорът лично ни зададе въпроси относно западните наука, истории и обичаи, и много други неща. Беше толкова искрен, че ни помоли да седнем на пода до престола му. Такова необикновено отношение обикновено се демонстрира единствено към принц! Този крал със сигурност е един от най-идеалните крале, царували някога. В много отношения той е като Вас, Ваше Величество!“

Част 2

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!