Kan Zhong Guo

Предсказание на пророка Шао Йонг

Древна китайска гробница в Shichuan. (Tang Минг/Kan Zhong Guo)
Древна китайска гробница в Shichuan. (Tang Минг/Kan Zhong Guo)

През лятото на десетата година от царуването на император Шининг, добре известен пророк, Шао Йонг (Shao Yong), започнал да се чувства недобре. Веднъж, когато разговарял с приятелите си и със Сима Гуанг (Sima Guang), той се усмихнал внезапно и казал: "О, скоро ще видя как всичко се преражда!"...

Ченг И (Cheng Yi) се притеснил и казал: "Други не могат да направят нищо за заболяването ти, затова трябва сам да се грижиш за себе си".

Шао Йонг отговорил: "За здравето ми няма надежда".

Същата есен състоянието на Шао Йонг се влошило. Той трябвало да стои в леглото непрекъснато. Сима Гуан, Фу Би (Fu Bi), Джанг Цай (Zhang Tsai), Ченг И, Ченг Хао (Cheng Hao) и няколко други приятели го посещавали всеки ден. Въпреки, че Шао Йонг не можел да движи крайниците си, умът му бил все още бистър. Той можел да говори ясно с всеки от гостите си и бил особено приказлив, когато говорил за знание.

Веднъж, когато Ченг И си тръгвал, Шао Йонг казал:

"Изглежда скоро ще се сбогувате с мен."

Ченг И се натъжил и попитал: "Има ли нещо, което би искал да ми кажеш?"

Шао Йонг отговорил: "Направи пътя пред себе си по-широк. На тесен път, ако дори за теб няма достатъчно място, как биха могли другите да минават?"

Ченг И кимнал.

Шао Йонг бил на смъртен одър. Близки и приятели се стекли към дома му и започнали да подготвят погребение. Братята Ченг, Сима Гуанг и други се събрали във външната стая да обсъдят погребението. Те имали различни мнения и не можали да вземат решение. Лежейки в стаята с гръб към тях, Шао Йонг чул техните разногласия. Той повикал сина си Буо Уен (Buo Wen) до леглото и промълвил: "Имам три желания, които трябва да изпълниш".
Буо Уен обещал: "Ще направя каквото кажеш".

Шао Йонг прошепнал: "Първо, не искам да бъда погребан в Луоянг; погреби ме в гробището на нашите предшественици в Ичуан. Второ, чичо Ченг Хао да напише епитафията. Трето, не слагайте нищо в ковчега. Поставете под главата ми макара, облечете ме в груби черни дрехи и ги поръсете с олио. Преди да ме поставите в ковчега, извикайте плешивата дъщеря на семейство Лий да види всичко това".

Буо Уен обещал, че ще следва наставленията. След което Шао Йонг затворил очи и си отишъл от този свят.

Неговите близки и приятели последвали заръките му. Те изпратили за плешивот момиче да види, че Шао Йонг бил облечен в груби черни дрехи, покрити с олио. След това поставили трупа му в ковчега, опирайки главата му на макарата. Показали на момичето да види, че нищо друго няма вътре, след което заковали капака на ковчега. След това се отправили към гробището в Ичуан. От двете страни на пътя, където минавало погребалното шествие, било пълно с хора - мъже и жени, млади и стари стояли и плачели. Те говорели за благодеянията, които Шао направил за тях.

Осем млади мъже трябвало да носят ковчега. Когато се приближили към него и го повдигнали, те установили, че е много тежък. От тежестта ги заболяли раменете и трябвало да забавят хода си. Но след около десет мили ковчегът започнал да става все по-лек и по-лек. На тях им се сторило странно. След това чули, че когато се изкачват нагоре по пътя, нещо да се търкаля в ковчега. Когато пътят се спуснал надолу те отново чули нещо да се търкаля в ковчега, но този път отзад напред. Хората се зачудили: "Какъв е този звук?" Някой казал: "Звучи като вътре макарата да се търкаля назад-напред".

Как така може макарата да се търкаля, се питали хората, знаейки, че тя е под главата на покойника. Тогава възрастни хора казали: "Г-н Шао е отишъл на Небето. В ковчега няма нищо друго, освен макарата".

Минали около шестдесет години, през които малкото плешиво момиче пораснало, омъжило се и родило син, а след това синът й се оженил и също му се родил син. Но той порастнал като нечестив човек. Занимавал се мръсна работа, крадял ценности от ковчези и гробници. Един ден той и бандата му мислили да ограбят гробницата на Шао Йонг.

Плешивото момиче дочуло за плана им. Тя ги спряла незабавно с думите: "Не правете това. Когато трупът на г-н Шао бе поставен в ковчега аз бях там и видях ясно, че вътре няма нищо, дори дрехите му бяха омазнени".

Внукът й се обърнал към нея: "Истината ли казваш?"

"Абсолютно, видях го със собствените си очи", потвърдила тя и гробницата на Шао Йонг не била разграбена.

Оказало се, че Шао Йонг е видял и предказал преди смъртта си, че внукът на плешивото момиче ще е лош човек и ще се занимава с обири на ковчези и гробници.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!