chinauncensored.com

Комунистическата хармония готова за оръжеен панаир

(Каква е опасността от китайския комунистически режим за бъдещето на този свят? – Въпросът е може би по-скоро: „Смеете ли да погледнете в него, да се изправите пред тях и да ги спрете?“ – бележка на редактора, chinauncensored.com)

******

Реч на другаря Чи Хаотян (Chi Haotian),

заместник-председател на Военната комисия на Китай

декември 2005 г.

Другари, днес съм много развълнуван, защото направеното за нас мащабно онлайн проучване на sina.com показа, че следващото ни поколение е доста обещаващо и каузата на нашата партия ще бъде продължена. Отговаряйки на въпроса: „Ще стреляте ли по жени, деца и военнопленници“, повече от 80% са отговорили положително, което далеч надмина нашите очаквания…

Днес бих искал да се съсредоточа върху това защо помолихме sina.com да проведе това онлайн проучване сред нашия народ. Речта ми днес е продължение на тази от последния път, когато започнах с дискутиране на въпроса за трите острова [Тайван, острови Дяою и островите Спратли] и споменах, че 20-те години на идиличната тема за „мир и развитие“ са приключили, като заключих, че модернизацията чрез оръжие е единственият вариант за следващата фаза на Китай. Също така споменах, че имаме важен дял в чужбина. Основният въпрос на това проучване привидно е дали някой би стрелял по жени, деца и военнопленници, но неговата истинска значимост достига далеч отвъд това.

Очевидно нашата цел е главно да разберем какво е отношението на китайския народ към войната: Ако тези бъдещи войници не се колебаят да убиват дори невоюващи, те естествено ще бъдат два пъти по-готови и безмилостни в убиването на войници. Следователно отговорите на въпросите от проучването могат да се отразят на основното отношение, което хората имат към войната. Ние искахме да знаем: Ако глобалното развитие на Китай наложи огромни смъртни случаи във вражески страни, ще ни подкрепи ли нашият народ при такъв сценарий? Ще бъдат ли за или против него?

Факт е, че нашето „развитие“ се отнася до грандиозното подмладяване на китайската нация, което, разбира се, не е ограничено до наличната ни за момента територия, а включва целия свят. Както всеки знае, според мненията, разпространени от западните учени, човечеството като цяло произлиза от една единствена майка в Африка. Следователно никоя раса не може да претендира за расово превъзходство. Но според изследване, проведено от повечето китайски учени, китайците са различни от всички останали раси на Земята. Ние не произхождаме от Африка. Вместо това произлизаме независимо от земята на Китай. Ето защо с право можем да твърдим, че сме продукт на културни корени на над милион години, цивилизация и прогрес на над десет хиляди години, древна нация на пет хиляди години и отделна китайска общност от две хиляди години. Това е китайската нация, която нарича себе си „потомци на Ян и Хуанг“.

През дългата ни история нашият народ се е разпространил в Америка и регионите покрай Тихия океан и те са станали индианците в Америка и източноазиатските етнически групи в Южния Пасифик. Всички ние знаем, че заради националното ни превъзходство, по време на процъфтяващата и просперираща династия Танг нашата цивилизация е била на върха на света. Ние сме били в центъра на световната цивилизация и никоя друга цивилизация в света не е била сравнима с нас. По-късно, заради нашите самодоволство, ограниченост и самоизолиране на страната ни, сме били потиснати от западната цивилизация и центърът на света се е изместил на запад.

Преразглеждайки историята, някой може да попита: ще се премести ли центърът на световната цивилизация отново към Китай? Всъщност другарят Лю Хуачинг (Liu Huaqing) направи подобни коментари в началото на 80-те години на ХХ век. Базирайки се на исторически анализ, той отбеляза, че центърът на световната цивилизация се измества. Той се е преместил от изток към Западна Европа и по-късно към САЩ; сега се измества обратно към Изтока. Следователно ако се отнасяме към ХIХ век като към века на Британия и към ХХ век като века на Америка, то ХХI век ще бъде века на Китай! (Бурни ръкопляскания изпълват залата.)

Нашият китайски народ е по-мъдър от германците, защото принципно нашата раса превъзхожда тяхната. В резултат на това, ние имаме по-дълга история, повече хора и по-голяма площ. На тази основа нашите предци са ни оставили двете най-важни наследства – атеизма и голямото единство. Конфуций, основателят на нашата китайска култура, ни е дал тези наследства. Тези две наследства определят, че ние имаме по-голяма способност за оцеляване от Запада. Ето защо китайската раса е била способна да процъфтява толкова дълго.

За нас е предопределено „да не бъдем погребани нито от небесата, нито от земята“, независимо колко тежки са естествените, предизвиканите от човека или националните бедствия. Това е наше предимство. Вземете реагирането при война например. Причината САЩ да съществува до днес е, че те никога не са имали война на своя територия. Ако техните врагове се прицелят към континенталната част, те веднага ще достигнат до Вашингтон, още преди Конгресът да приключи дебатите и да упълномощи президента да обяви война. Но ние не губим време за тези незначителни неща. Може би сега осъзнавате защо наскоро разпространихме още повече атеизма. Ако допуснем теологията от Запада да навлезе в Китай и да ни опразни отвътре, ако оставим всички китайци да слушат и следват Бог, кой ще слуша покорно и ще следва нас? Ако обикновените хора не вярват, че другарят Ху Джинтао (Hu Jintao) е компетентен водач, ако започнат да поставят под въпрос неговата власт и поискат да го наблюдават, ако религиозните последователи в нашето общество повдигнат въпроса защо ние сме лидерите на Бог в църквата, може ли нашата партия да продължи да управлява Китай?

Първият наболял проблем пред нас е пространството за живеене. Това е в основният фокус за подмладяването на китайската раса. В последната си реч казах, че борбата за основни жизнени ресурси (включително земя и вода) е източник на по-голямата част от войните в историята. Това може да се промени в информационната ера, но не фундаментално. Ресурсите ни за глава от населението са много по-малко от тези на Германия по онова време. Освен това икономическото развитие през последните двадесет и повече години има негативно въздействие и обществените мнения бързо се променят към по-лошо. Ресурсите ни са много ограничени. Околната среда е силно замърсена, особено почвата, водата и въздухът. Не само способността ни да поддържаме и развиваме нашата раса, но дори оцеляването й е сериозно застрашено, до степен много по-голяма от тази, с която се е сблъскала Германия по онова време. Всеки, който е бил в западните страни, знае, че жизнената им среда е много по-добра от нашата. Те имат гори покрай магистралите, докато ние едва имаме няколко дървета по улиците си. Тяхното небе често е синьо с бели облаци, докато нашето е покрито от слой тъмна мъгла. Тяхната чешмяна вода е достатъчно чиста за пиене, докато дори нашата подземна вода е толкова замърсена, че не може да се пие, преди да се филтрира. Те имат по-малко хора по улиците и двама-трима човека могат да заемат малка жилищна сграда; за разлика от това, нашите улици винаги са пълни с хора и няколко души трябва да делят една стая.

Преди много години имаше книга, озаглавена „Жълти катастрофи“. Там се казваше, че заради това, че следваме американския стил на консумация, ограничените ни ресурси вече няма да са достатъчни за населението и обществото ще рухне, когато населението достигне 1.3 милиарда. Сега населението ни вече е надвишило тази граница и в момента разчитаме на внос, за да поддържаме нашия народ. Не че не сме обръщали внимание на този проблем. Министерството на земните ресурси е специализирано в този въпрос. Но трябва да разберем, че терминът „пространство за живеене“ е много силно свързан с нацистка Германия.

Причината, поради която не искаме да обсъждаме това прекалено открито, е за да избегнем Западът да ни свърже с нацистка Германия, което на свой ред засилва мнението, че Китай е заплаха. Затова, когато наблягаме на новата теория на Хе Шин (He Xin), „Човешките права са просто жизнени права“, говорим само за „живеене“, но не и за „пространство“, за да избегнем използването на термина „пространство за живеене“. От историческа гледна точка, причината Китай да е изправен пред проблема с пространството за живеене се дължи на това, че западните страни са се развили повече от източните. Западните страни са създали колонии из целия свят и по този начин са си дали предимство по този въпрос. За да решим този проблем, ние трябва да поведем китайския народ извън Китай, така че те да се развиват извън Китай.

Ще ни позволят ли САЩ да спечелим ново пространство за живеене? Първо, ако САЩ твърдо ни блокират, за нас е трудно да направим нещо значително на Тайван и някои други страни! Второ, дори и да успеем да заграбим земя от Тайван, Виетнам, Индия или дори Япония, колко пространство за живеене можем да получим? Много незначително! Само страни като САЩ, Канада и Австралия имат обширна земя, която да послужи на нуждите ни за масивна колонизация.

Ето защо решаването на „американския въпрос“ е ключът за разрешаването на всички други проблеми. Първо, това прави възможно за нас да имаме много хора, които да мигрират там, и дори да създадем друг Китай под управлението на Китайската комунистическа партия (ККП). Америка първоначално е открита от предците на жълтата раса, но Колумб отдал заслугата на бялата раса. Ние, потомците на китайската нация, ИМАМЕ ПРАВОТО да владеем тази земя! Историческа съдба е, че Китай и САЩ ще имат неизбежен сблъсък на тесен път и ще се бият. В дългосрочен план връзката между Китай и САЩ е борба на живот и смърт. Разбира се, точно сега не е времето да я прекратим открито. Нашата реформа и отварянето към външния свят все още разчитат на техните капитал и технологии. Все още се нуждаем от Америка. Ето защо трябва да правим всичко възможно, за да поддържаме връзката си с Америка, да се учим от Америка във всички аспекти и да използваме Америка като пример за реконструиране на нашата страна. Само използвайки специални средства, за да „приведем в ред“ Америка, ще сме способни да заведем китайския народ там. Само използвайки неразрушителни оръжия, които могат да убиват много хора, ще можем да задържим Америка за нас.

Налице е бързото развитие на модерните биотехнологии и нови био-оръжия се изобретяват едно след друго. Разбира се, ние не бездействахме – през последните години използвахме възможността да овладеем оръжия от този вид. Способни сме да постигнем целта си да „прочистим“ Америка изведнъж. Когато другарят Сяопинг (Xiaoping) беше още с нас, Централният комитет на партията предвидливо взе правилното решение да не развива групи за самолетоносачи, а вместо това да се фокусира върху развитието на смъртоносни оръжия, способни да унищожат по-голямата част от населението на противниковата страна. Биологичните оръжия са безпрецедентни в безпощадността си, но ако американците не умрат, тогава ще трябва да умрат китайците. Ако китайският народ е ограничен от настоящата територия, със сигурност ще се случи цялостен срив на обществото. Според изчисления на автора на „Жълтата заплаха“ над половината китайци ще загинат и цифрата ще е по-голяма от 800 милиона души! Веднага след освобождението нашата жълта земя издържаше 500 милиона души, докато днес официалните цифри за населението надвишават 1.3 милиарда. Тази жълта земя е достигнала предела на капацитета си. Един ден – кой знае колко скоро – големият срив ще се случи по някое време и повече от половината население ще си отиде.

Наистина е брутално да се убият сто или двеста милиона американци. Но това е единственият път, който ще подсигури века на Китай, век, в който ККП управлява света. Ние, като революционни хуманитаристи, не искаме смърт, но ако историята ни постави пред избора между смъртта на китайци или американци, ще трябва да изберем последното. Тъй като за нас е най-важно да пазим живота на китайския народ и живота на нашата партия. Последният въпрос, за който искам да говоря, е сериозно да се заловим за подготовка за военна битка. Централният комитет вярва, че стига да разрешим проблема със САЩ с един удар, нашите вътрешни проблеми ще бъдат лесно разрешени. Ето защо подготовката за военна битка привидно се цели в Тайван, но всъщност има за цел САЩ и подготовката е далеч отвъд атакуване със самолетоносачи или сателити. Марксизмът отбелязва, че насилието е акушерката при раждането на едно ново общество. Следователно войната е акушерката при раждането на века на Китай.“

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!