Yang Zijiang

Как се индоктринират студентите в Китай с "партийна култура"

Китайската комунистическа партия (ККП) управлява Китай вече над 60 години, разчитайки на насилие и лъжи, за да стои на власт. Чрез манипулиране на образователната система, по-специално чрез "политическо образование", партията се стреми да контролира мисленето на студентите. Това е нанесло вреда на няколко поколения, затова отстраняването на ефекта и отровата на „партийната култура” е не само много трудно начинание, но също така трябва да се направи много систематично и спешно...

Аз преподавах в Китай 35 години. Учител съм по професия и моята специалност е изследване на младежката психология. Работил съм в основни училища, средни училища и университети. Преживявал съм сериозно емоционално и духовно преследване в различни периоди от времето на управление на комунистическата партия. Ето защо смятам, че съм в състояние да кажа на младите хора как партийната култура им въздейства и в какви аспекти.

Тактиките, използвани от ККП да контролира мисленето на студентите, са много, разнообразни и коварни. От детската градина до университета тактиките и целите на комунистическата партийна култура са едни и същи.

На първо място ККП нарича всички млади хора "наследници на комунизма." Вследствие на това 300 милиона младежи трябва да възприемат комунистическия ръководен принцип на "борба за комунизъм през целия живот" като цел и ръководен принцип. Това очевидно има за цел да контролира техните сърца и души, мисли и воля. 300 милиона млади хора без изключение трябва да се присъединят към свързани с режима политически организации. Деца над седем години трябва да се присъединят към "Комунистическите младежки пионери" (КМП). Те трябва да вдигнат юмруци и да обещаят "винаги да са готови да се борят за комунизма". Те също така стават "резерва" за "Комунистическата младежка лига" (КМЛ).

Особено днес, КМЛ набира насилствено младежи на възраст подходяща за присъединяване към лигата. Тя пък от своя страна става "резерва" на ККП. Може да се каже, че тези млади хора са системно "захранвани" с партийна култура по време на дейността си в лигата. Нейните членове трябва тържествено да обещаят, че ще я следват.

Всички университети и колежи в Китай основават "лигови комитети" (пълно име: "Комитет на младежката лига към Китайската комунистическа партия по еди-какво-си). Те твърдят, че са "мощните сътрудници на партията". В действителност обаче те са нейните мощни главорези.

Контролът на партията над студентите се осъществява чрез лиговите комитети. При набиране на нови членове на партията лиговите комитети сътрудничат на университетския партиен комитет. Той използва различни политически облаги, за да привлече и насили студенти да се присъединят към партията и така да увеличат броя на членовете й. В същото време той си сътрудничи с пропагандния отдел и с така наречените "политически съветници" в различните класове, за да влияе на политическите възгледи и възприятия на студентите.

Всеки студент получава политическа оценка. Набирането на нови членове в партията и влиянието върху мисленети на студентите води до това, днешните студенти напълно да загубят истинската цел и смисъл на обучението, която е да получат висше образование. Вместо това те почти се превръщат в инструменти на ККП.

За определен период от време на някои ключови университети беше спусната задачата да "набират таланти за партията". Появиха се така наречените "партиен кадър", "втори ешелон" и "трети ешелон". Много студенти станаха "кандидат-ешелони" две години след влизането си в университета. Всички студенти знаят, че са наследници на различните нива на лидери в партията и нейните органи. В университета студентите от "втория ешелон" често взимат "частни уроци". Може да се каже, че това, което получават, е обучение по автентична, традиционна партийна култура.

Централният пропаганден отдел и Комитетът за колежи и университети изискват от всеки университет и колеж в Китай да основе "Аматьорско партийно училище". В него студентите изучават "Основи на партията", "Партийна конституция" и "Марксизъм и ленинизъм". В същото време тя също избирателно набира студенти за партийни членове. Днес тези училища ще приемат всеки, който желае да стане член на партията.

С установяването на власт на комунистическата партия университети започват да дават промиващи мозъка часове по политическо образование. До днес различни университети предлагат голям избор от политически занятия, например: Основни принципи на марксизма, Марксистко-диалектически материализъм и исторически материализъм, Политическа икономика, Философия, Научен социализъм, История на кампаниите на комунистическата партия, Изследване на философията на Мао Дзедун, Теорията на Дън Сяопин, Трите репрезентации [приносът на Дзян Дзъмин към доктрината на Китайската комунистическа партия], Развитие на науката и комунистическия морал, Нрави у човека, Юридическо образование и т.н. Такива занятия запълват програмата на различните курсове в университетите.

Аз все още се спомням, че в рамките на 2300 точки тези видове политически часове заемаха 300-400 точки, далеч повече от основните предмети и предметите по специалността.

Толкова години студентите се опитват по всякакъв начин да защитят своите права и да създадат свои собствени независими сдружения. След много усилия те са постигнали много малко и вместо това се срещат с безброй неуспехи. В крайна сметка всички студентски асоциации трябва да принадлежат към комитет на дадена лига или към пропагандния отдел на партията. Студентските организации трябва да се регистрират в комитет на определена лига и да получат разрешение от пропагандния отдел на партията.

Почти всички университети се задължават да провеждат месечно събрание, наречено "събрание за анализ на мисленето". Срещата се провежда от председателя на партийния комитет. На нея присъстват партийни кадри като координатора на партията и председателя на комитета на лигата. От ниското ниво докладват до по-високото ниво и анализират мисленето на различни студенти, учители и друг персонал.

Анализът на мислене включва и анализ на настоящата политическа ситуация, възгледи по важни партийни въпроси на страната и мнения по някои училищни мероприятия и правила. Идентифицира се "проблематичен" персонал, който се подлага на трансформация. На тази среща също се вземат решения за прилагане на емоционален и духовен контрол и потискане на студенти и млади преподаватели.

За период от време университети водеха кампании за изграждане на "университетска култура". Въпреки това културата, духовните дейности, дейностите за създаване на културен живот чрез композиране на песни, семинарите по различни култури, мисли и наука, както и някои добри начини за изграждане на университетска култура бяха считани за "духовно замърсяване" и "буржоазна либерализация" от пропагандния отдел на партията и бяха насилствено отменени. Вместо това комитетът на лигата ги замести с "партийна култура".

Висшето образование в днешен Китай съществува с цел защитата и укрепването на режима на ККП. Режимът нарича тази образователна система "национална индустрия за производство на талантливи хора", но истинската й цел е да подкрепя режима.

На кого носи облаги това? Обърнете внимание на най-висшите етажи на партията. Всички хора в тази група са завършили висше образование. Фалшиви докторски степени се срещат навсякъде в днешен Китай. ККП е променила тактиката си.

Ако в миналото висши кадри на властта бяха критикувани, че не вършат работата си добре, те щяха да кажат, че са създали държавата, така че защо трябва да работят? В днешно време управниците все още използват богатството на нацията, въпреки че не са в състояние да изпълняват задълженията си. Те продължават да произвеждат деградирали интелектуалци, които са още по-хитри и по-жестоки и от своите предшественици. Университетската система се използва за обучение на политически, икономически и културен елит на режима, както и на по-ниските нива на партията, които са изпълнителите.

Гореизложеното е само част от злите тактики, които Китайската комунистическа партия използва, за да погубва студентите, и показва ясно степента, до която са натровени студентите с „партийна култура”.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!