Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Практикуващи Фалун Гонг убивани за пари

Дейвид Килгор

Дейвид Килгор говори на Деня на Фалун Дафа пред Парламент Хил в Отава, Канада. 12 май 2010. (Donna He/ Epoch Times)

Дейвид Килгор, доктор на юридическите науки

Тази реч бе изнесена от почитаемия Дейвид Килгор, бивш държавен секретар на Канада, в деня на проведената в сградата на Европейския парламент в Страсбург, Франция, пресконференция. След това огромно мнозинство от евродепутатите гласуваха запитване към Европейската комисия да разследва тежкото положение на практикуващите Фалун Гонг в Китай…

Миналото лято, докато иранските демократи си припомняха истории за насилие от режима, някои международни наблюдатели тепърва чуваха за Фалун Гонг в ролята им на участници в кампанията за свобода на информацията. Практикуващи Фалун Гонг работиха в продължение на десетилетие, за да разработят най-ефективния анти-цензурен софтуер, чието най-значимо постижение е напредък в потока на информация към и от авторитарните общества.

Фалун Гонг (Фалун Дафа) е древен метод, който насърчава високи морални стандарти за усъвършенстване на тялото и характера. Той включва есенцията на традиционни системи за самоусъвършенстване като будизъм и даоизъм (таоизъм), комбинирана с комплекс упражнения с плавни движения. В сърцевината му са принципи като „истина, състрадание и търпимост”. Днес той е популярен сред милиони хора от различни прослойки на обществото в над 100 страни по света.

70-100 милиона практикуващи

В Китай, където Фалун Гонг е представен публично за пръв път през 1992 г., броят на практикуващите за кратко време надхвърля този на членовете на комунистическата партия – 70-100 милиона по данни на правителството.

В Пекин партията изпада в паника, виждайки свои сънародници сред десетките милиони, включващи се в публичното изпълнение на упражненията, подплатени със система от убеждения, различна от комунизма. Упражненията могат да бъдат правени навсякъде и по всяко време, колкото често искате, самостоятелно или в група, у дома или навън. Аморфната природа на метода означаваше, че е невъзможно да бъде контролиран.

Отначало клеветенето и потискането на Фалун Гонг от партийни елементи, опитващи се да забранят метода, довежда до петиции и протести от практикуващите, провеждани по телефона и Интернет. Тази мобилизация още повече подразня партийните босове в Пекин. За тях, преследването на Фалун Гонг се превръща в престъпление, по-лесно за „покриване” отколкото преследване на други, по-известни духовни групи. Жертвите от Фалун Гонг са често хора, които нямат връзки в западното общество и не знаят западни езици. Насаждането на омраза срещу тези хора в партийните медии продължава десетилетие и има трагични последствия.

Цзян Цзъмин

Дилемата, стояща пред Цзян Цзъмин (Jiang Zemin) като президент на Китай през 1999 г. не е само, че Фалун Гонг е автентичен китайски метод и се разраства из страната сред граждани от всякаква възраст, региони и професии, включително сред партийни членове; тя също е, че марксизмът като западна идеология, внесена в Китай, е очевидно чужда. Комунистите виждат как една популярна, чисто китайска философия отрязва клона, на който те все още стоят. Толерирането на Фалун Гонг може би щеше да доведе до изчезването на каквото й да е идеологическо присъствие от страна на партията в умовете на китайския народ.

Фалун Гонг също има стандарти на поведение, които карат някои партийни членове да се чувстват неудобно. Десетки милиони хора, които поощряват и живеят съобразно истина и състрадание, трудно могат да паснат на мирогледа на Цзян Цзъмин. В изтекла заповед от април 1999 г. до постоянните членове на Политбюро на Централния комитет на партията, Цзян пише: „Не може ли марксизмът, който имат нашите комунисти, материализмът и атеизмът, в който вярваме, да надвие нещата, които разпространяват от Фалун Гонг?” Накратко, Цзян се страхува от обществено осмиване.

Марксизъм срещу Фалун Гонг

Страхувайки се от разрастването на Фалун Гонг, партията го потиска по брутален начин като съперник от юли 1999 г. насам. Изтезания, изнасилване, побой до смърт, задържане в трудови лагери и промиване на съзнанието стават всекидневие за практикуващите Фалун Гонг из цял Китай в продължение на десетилетие.

Днес практикуващите Фалун Гонг обхващат две трети от жертвите на мъчения и половината от задържаните в лагери за ‘превъзпитание чрез труд’ из Китай. Документираните случаи на безразборни убийства и изчезвания на практикуващи Фалун Гонг далеч надхвърлят общия брой на коя да е друга преследвана група. Според разследване, което проведохме заедно с адвокат Дейвид Матас, публикувано в книгата ‘Кървава реколта’, от 2001 г. насам хиляди практикуващи са убити, за да бъдат органите им продавани на китайци и чужденци.

Основното заключение на нашата книга е, че в страната „днес продължава да е налице широкомащабно недоброволно изземване на органи от практикуващи Фалун Гонг. Ние заключихме, че правителството на Китай и неговите агенции в многобройни части на страната, по-специално болници, но също и арестантски центрове и ‘народни съдилища’, от 1999 г. насам са причинили смъртта на неизвестен брой затворници Фалун Гонг. Техни жизненоважни органи, включително бъбреци, черен дроб, роговица и сърце, са изземвани недоброволно с цел продажба на високи цени, понякога на чужденци, които обикновено чакат дълго за доброволни дарения на същите органи в своите държави.”

От многобройните доказателства, които проверихме, не формирахме заключението си от кое да е отделно доказателство, а по-скоро от цялостния им ефект. Всяко доказателство подлежи на проверка и повечето са неоспорими. Комбинирани помежду си, те рисуват съкрушителна, цялостна картина на страна, в която липсва дори претенцията за върховенство на закона или зачитане на човешкото достойнство. Ревизираният доклад по темата е достъпен на 18 езика на уебсайта www.david-kilgour.com.

Ново развитие на случая

Промениха ли нещо усилията на мнозина в Китай и по света да спрат този нов вид престъпление срещу човечеството? Нашата книга посочва някои нови събития в и извън Китай, случили се след публикуването на първоначалната версия на доклада през 2006 г.:

• След юни 2007 г. на китайски пациенти е даван приоритетен достъп до органи за трансплантация пред чужденци.

• Уебсайтове в Китай, които преди рекламираха цени и кратки срокове за трансплантация, изчезнаха. Матас и аз сме архивирали тези уебсайтове, но те повече не са видими в Интернет пространството.

• Китайското правителство сега приема, че снабдяването с органи от затворници е нередно. Заместник здравният министър Хуанг Цзейфу, по време на обявяването на пилотен проект за дарение на органи през август 2009 г., заяви, че екзекутираните затворници „определено не са правилният източник на органи за трансплантация.”

• Тайван забрани посещението на китайски лекари, посредничещи на трансплантация на органи.

• Водещите болници за трансплантация в Куинсланд, Австралия, забраниха обучения на китайски хирурзи.

• Израел прие закон, забраняващ продажбата и посредничеството на трансплантации на органи, и спря финансирането на трансплантации на израелски граждани в Китай, уреждано до тогава чрез националната система за здравно осигуряване.

• Белгийският сенатор Патрик Ванкрункелсвен и канадският депутат Борис Вржесневский внесоха съответно в парламентите на Белгия и Канада екстериториални проектозакони за забрана на трансплантационния туризъм. Според тях, ще се налагат глоби на пациент, получил орган от донор без съгласието на донора. Това се предвижда в случаите, в които пациентът е знаел или е трябвало да знае за липсата на съгласие.

• Световната медицинска асоциация (The World Medical Association) подписа споразумение с Китайската медицинска асоциация (Chinese Medical Association), според което органите от затворници и други хора в арести не трябва да бъдат използвани за трансплантация, освен ако получателите са преки роднини на затворника.

• Трансплантационното общество (The Transplantation Society) се противопостави на трансплантация на органи от затворници и на представянето на изследвания, в които са използвани проби от получатели на органи или тъкани от затворници.

Ситуацията на Фалун Гонг се влошава

За съжаление, тези достойни за похвала развития на случая, не доведоха до прекратяване на убийствата с цел печалба. За Фалун Гонг, нещата всъщност се влошиха. Откакто започнахме работата си, броят на затворниците, осъдени на смърт и по-късно екзекутирани в Китай намаля драматично, но броят на трансплантациите, след слаб спад, се върна на по-ранните си нива.

След като единственият значим източник на органи за трансплантация в Китай освен практикуващите Фалун Гонг са затворниците осъдени на смърт, намаляване на снабдяването от тях означава увеличаване на снабдяване от практикуващи Фалун Гонг. Изземването на органи от практикуващи Фалун Гонг е зачестило от началото на нашата работа, но забележителният прогрес в политиката и практиката в и извън Китай ни окуражава до известна степен. Желанието за промяна е налице. Нужно е всички да продължаваме да оказваме натиск върху Пекин за промени, докато този нечовешки трафик бъде прекратен.

Какво да кажем за влиянието на принудителните трудови лагери в Китай за разкриване на работни места в Европа и другаде? Мрежата от лагери съществува от 1950-те години на миналия век, когато Мао ги създава по модел на тези в сталинска Русия и нацистка Германия. В Китай дори днес се изисква само полицейски подпис, за да бъде изпратен някой в трудов лагер за период до три години. Няма съдебни заседания, няма жалби – типично в тоталитарен стил.

В разследването на твърденията, че практикуващи Фалун Гонг са убивани заради органите им в Китай, Матас и аз посетихме няколко десетки държави, за да интервюираме практикуващи, държани в трудови лагери и които по-късно са успели да напуснат тях и страната.

Те ни разказаха как са работили в отвратителни условия на труд по 16 часа на ден без заплащане, с малко храна, спейки наредени един до друг на пода и подлагани на изтезания. Произвеждали стоки за износ: от дрехи и пръчици за хранене до коледна украса, без съмнение като скрити подизпълнители на неетични износители и противно на разпоредбите на Световната здравна организация.

340 лагера за принудителен труд

Според един източник броят на трудовите лагери в Китай към 2005 г. е 340, с капацитет 300,000 работници. Според друг източник броят им е значително по-голям. През 2007 г правителството на САЩ пресмята, че най-малко половината от затворниците в трудовите лагери са практикуващи Фалун Гонг.

Комбинацията от тоталитарно управление и икономика в стил ‘всичко е позволено’ дава възможност този нечовешки износ да продължава.

Заключение

Това, което Европейският парламент иска да узакони, а именно, че всички органи за трансплантация са наистина предоставени доброволно и със съгласие на донора, е важно. За органи, пренасяни от Китай или намиращи се под друга юрисдикция, Дейвид Матас и аз ви окуражаваме да вземете под внимание някои или всички двадесет препоръки в книгата ни ‘Кървава реколта:

• Призоваване партията-държава в Китай да:

• Въвеждане на по-долните мерки и следването им до прекратяване на изземването на органи от затворници, извършвано от партията-държава в Китай:

В заключение ще ви окуража да разработите ефективен план за Европейския парламент, който да спомогне за прекратяване на тези ужасяващи злоупотреби.

Благодаря ви.

Дейвид Килгор е член на канадския парламент между 1979 и 2006 г. Заемал е също длъжностите на кралски прокурор, заместник говорител и председател на Комитетите на Долната камара (пълен състав на депутатите), Държавен секретар за Латинска Америка и Африка и Държавен секретар за Азиатско-тихоокеанския регион.

Заедно с правозащитния адвокат Дейвид Матас, публикува книгата ‘Кървава реколта”. Двамата изследователи неотдавна бяха удостоени с Наградата за човешки права за 2009 г. на Международното общество за човешки права (International Society for Human Rights ) в Швейцария за работата си по информиране на обществеността относно инициираното от правителството изземване на органи в Китай. Те са номинирани за Нобелова награда за мир за 2010 г.

За повече информация: www.david-kilgour.com

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!