Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Друг свят в капка вода (Част 2)

Чешмяна вода е образувала кристала вляво. След като 500 души изпратили доброжелателни мисли към бутилка с чешмяна вода, се образувал кристалът отдясно.

Чешмяна вода е образувала кристала вляво. След като 500 души изпратили доброжелателни мисли към бутилка с чешмяна вода, се образувал кристалът отдясно. (С позволението на д-р Масару Емото)

PureInsight.org

(Част 1)

Д-р Масару Емото (Masaru Emoto), президент на Хадо института (IHM Corporation) и автор на книгата „Послания от водата”, проведе експерименти, заключаващи, че фактори като замърсяване, музика и нашите мисли могат да повлияят на начина на образуване на водния кристал. Неговите експерименти предизвикаха ентусиазирана ответна реакция от читателите. В интервютата по-долу физиците д-р Ченг Луоджия (Cheng Luojia) и д-р Ли Чунбинг (Li Chunbing) дискутират значението на проведените опити.

Интервю с д-р Ченг Луоджия

Репортер: Според Вас кое е най-уникалното по отношение на експериментите с водни кристали, проведени от г-н Емото?

Д-р Ченг: Експериментът е много прост. Той илюстрира различните начини на кристализация на водата в различни ситуации. Рядкост е наличието на експеримент, който да е толкова кратък, интуитивен и лесен за разбиране, и това, само по себе си, е огромно постижение.

Този експеримент засяга един изключително огромен и важен въпрос, а именно как съзнанията на хората влияят на материята. Няма много експерименти, провеждани в тази област. Връзката между материя и съзнание е тема, дискутирана от дълго време. Да сме способни да разберем връзката между двете с помощта на толкова прост експеримент е нещо наистина значимо.

В допълнение, оригиналните фотографии от експериментите са увеличени между 200 и 500 пъти. Наблюдението всъщност е достигнало микроскопични нива – с други думи, наблюдават се микроскопични равнини, а не точки. Това е рядко срещано в научните кръгове. Убеден съм, че наблюдението на цялата микроскопична равнина ще извади пред нас един чисто нов свят.

Мисля, че по отношение и на тематика, и на методология на проучването, този експеримент е едно ново начало в науката.

Репортер: Резултатите от експериментите с водни кристали бяха публикувани подробно в двутомната книга „Послания от водата”. Кои части ви впечатлиха най-много?

Д-р Ченг: Първата снимка в книгата е ледено изображение, вода в замръзнало състояние, която е на път да се разтопи във вода, но все още не е вода. Той представлява цялостно изображение на китайския йероглиф за вода! Древните предци на китайския народ вероятно вече са имали способността да виждат до микроскопично ниво. Тази снимка ми предоставя ново разбиране за китайската пиктографическа писменост.

Когато думите „любов” и „благодаря” са казани на водна проба, водните кристали образуват красива форма. Когато водната проба е била изложена на сурови, разрушителни думи, образуваните кристали са хаотични и безредни. Контрастните резултати са удивителни и са директно отражение на влиянието на човешкото съзнание върху материята.

Досега смятахме, че човешките насочена мисъл и дух са метафизични. Те принадлежат към различна категория от тази на материята, но този експеримент разкрива една задълбочена връзка между материя и съзнание.

Освен това можем да видим и че доброто намерение влияе на водата положително, а лошите мисли правят материята грозна. Когато казвате на водата „красиво”, кристалът става красив. Когато й казвате „мръсно”, кристалът й изглежда много мръсен.

Гледайки тези фотографии, една майка вероятно би разбрала, че повече окуражаване и похвали биха направили децата по-интелигентни и красиви. Хармоничната семейна атмосфера също би спомогнала за здравия вид на растенията в дома и би помогнала да се поддържат те красиви. Просветлението, което обществото може да получи от този експеримент, не трябва да се подценява.

Репортер: Този експеримент изследва също как език, образ и звук влияят на водата. Какво е мнението Ви относно резултатите?

Д-р Ченг: Това е много интересно. Изложена на влиянието на думата „мъдрост”, написана на японски, английски и немски, водата образува кристали със сходна форма. Изложена на думата „космос”, написана на японски, английски и гръцки, водата прави същото; по подобен начин е и с „любов” и „благодаря”.

Това показва, че не индивидуалната дума, езикът, на който се говори или звуковите вибрации са причините за образуванията, а вроденият мисловен процес зад езика или представеното от езика значение е това, което влияе върху водата. Едно и също значение или една и съща информация ще произведе един и същ ефект, дори да е изразена на различни езици.

В случая с водата, ако продължим крачка напред мисълта си, че всяка дума или мисъл произвежда различна форма, какъв извод можем да направим? Можем да достигнем до един единствен логичен извод – че значението на дадена дума поражда форма! С други думи, мислите имат форми! Не говори ли това, че съзнанието е материя?

Водата е много чувствителна и към изображения. След „разчитането” на лотосово изображение, водният кристал непрекъснато ще расте, тъй като лотосът расте непрекъснато. След „разчитането” на изображение на елово дърво, водата периодично променя цвета си в процеса на кристализация, тъй като дървото претърпява промени – като дихателния му процес.

По-интересното е, че когато водата „чете” изображение на слънцето или думата „слънце”, двата образувани кристала са идентични по форма. Това показва, че изображението също притежава вид съзнание, вид информация. Също както думата, то представлява вид мисъл, но е изразено по различен начин. Всяка форма представя определено духовно състояние. Древна поговорка гласи, че сходството по форма е сходство на духа. Това е една причина, поради която една картина може да изрази мисълта и емоцията на художника и да провокира същите и у наблюдаващия картината.

Способността на водата да слуша музика е още по-впечатляваща. След като водата „изслуша” музикална композиция от Бах, формата на водния кристал изглежда спретнато организирана и ясна. Формата на водния кристал изглежда ясна и тържествена, след като водата „чуе” Пасторалната симфония на Бетовен.

След като чуе детска песничка, водата става ясна и чиста. След изслушването на музикална композиция, озаглавена „Гора в мъждивата светлина на нощта”, водният кристал изглежда като обвит в приглушената нощна светлина. Приглушеността, отразена в кристала, не е поради липсата на светлина, а на звук. Тези резултати показват, че звукът и формата на един обект са взаимосвързани. Това наистина отваря един напълно нов свят.

Взаимовръзката между звука и формата е важна нова концепция. Например един добър музикален инструмент трябва да има добра форма. В древни времена, когато леели камбана, опитен работник можел да разбере дали звукът на камбаната е добър или не само с един поглед към формата й, когато я вадели от калъпа. Влиянието на звука върху формата, проявено в този експеримент, е много ярко изразено.

Репортер: Повечето хора първоначално се изненадват при вида на тези чудни, красиви кристали. Те не са очаквали водата да притежава толкова много допълнителни значения.

Д-р Ченг: Всъщност в китайската традиция хората са имали много точно разбиране за водата. Например при изготвянето на лекарства човек трябва внимателно да подбира водата. За направата на Айджяо (лекарство от китайската традиционна медицина) трябва да се използва вода от кладенеца Ай в село Ай, провинция Шандонг (Shandong).

Водата за сваряването на чай също била внимателно подбирана. Някои видове чай трябвало да бъдат приготвени с определена пролетна вода, някои – с роса от лотосови листа, други – със сняг от сливов цвят, а някои дори с водата от определен участък от дадена река.

Всички тези неща не само доказват, че хората в Древен Китай са били изтънчени и културни; те също така показват задълбочено познание относно природата на водата. Някога чух следната история: в селска област на Китай жените знаели голям брой прости, но ефективни народни лекарства. Водата била едно от най-често срещаните. Например когато дете ядяло нещо не много добре приготвено, то получавало стомашни болки. Понякога болката била толкова силна, че детето се превивало на земята. Тогава майка му нагрявала купа с вода до момента, в който водата била точно на път да кипне, но без все още да е завряла. Когато на детето било давано да пийне водата, болката изчезвала незабавно – моментален ефект. Различните нужди, за които е била използвана вода, са многобройни. Разбирането за водата е част от китайските традиции от древни времена.

Репортер: В послеписа към книгата „Послания от водата” авторът повдига няколко въпроса – откъде идва тя, къде отива, какъв е смисълът на съществуванието и т.н. Как бихте отговорили Вие?

Д-р Ченг: Вместо да се фокусира върху темата, която му е под ръка, д-р Емото „изскача от кутията” и се захваща със задълбочени въпроси. Това е индикация за непредубедеността му. Водата е съществен фактор при създаването на всичко. Да разберем водата ни помага и да разберем материята, духа и живота.

Интервю с д-р Ли Чунбинг

Репортер: Кое според Вас е най-важното послание от експериментите?

Д-р Ли: Най-поразителната част е, че водният кристал може да отразява „мисъл” с образуването си. Тоест фраза, образ или музикално произведение могат да доведат до определени форми на водния кристал. Иначе казано, водата реагира на думи, образи и звук с различни образувания на водни кристали. От фотографиите на различните образувания на водни кристали лесно можем да видим, че съзнание и материя са едно. Изглежда, че има съзнание в материята.

Например думата носи мисъл, която се проявява във формирането на водния кристал при експериментите с водни кристали. Това доказва, че материята притежава свой собствен живот и мисъл и че мисълта има свое осезаемо проявление. Материята и съзнанието са едно тяло с два типа проявления на една и съща субстанция.

Във всеки експеримент водата е подлагана на различни послания. Въпреки че всеки воден кристал все още споделя същата химическа структура, в действителност те се различават един от друг по мисълта и духа, които носят. Тези експерименти доказват, че водата е форма на живот, и това важи и за всяка дума, всяка форма на предметите и всеки един звук, тъй като всичко притежава съзнание. Може би някой ден дори ще можем да ги поздравим, щом придобием по-висши способности за наблюдение.

Репортер: Много снимки на водни кристали от експериментите бяха публикувани. Коя снимка харесвате най-много?

Д-р Ли: Снимките с цветята са вдъхновяващи. Можете да видите, че след като са били изложени на снимки на лайка и копър, образуванията на водните кристали напълно наподобяват съответните форми на двете цветя. Това, че водният кристал наподобява формата на посланието, на което е изложен, е солидно доказателство, че всяка частица носи целия образ на материята.

Тази холограмна гледка е видима само на микроскопично ниво. Не можем да видим „мисълта” с нашите очи от плът, защото „мисълта” съществува на микроскопично ниво, а очите ни – не. Ако намерим начин да наблюдаваме неща на микроскопично ниво, ще сме способни да видим „мисълта”.

Репортер: Този експеримент се различава от други сложни научни експерименти по това, че в него участваха много малко специалисти, но резултатите получиха световно внимание. Какво влияние мислите, че ще имат тези резултати върху обществото?

Д-р Ли: От експеримента с водните кристали можем ясно да видим, че добрата мисъл прави нещата красиви, а лошата ги поврежда. По-голямата част от човешкото тяло и всичко друго в света е съставено от вода. Следователно нашите добри мисли ще подобрят средата около нас, както и нас самите.

Ако винаги поддържаме доброжелателни мисли, ще пречистим собственото си тяло и така ще станем красиви и здрави. Ако винаги поддържаме доброжелателни мисли, ще пречистим и средата и хората около нас. Доброжелателните ни мисли могат да подобрят всичко в този свят. Смайващо е да се види тази философия ясно в експериментите с водни кристали. Най-директният начин да се пречисти светът е да се поддържат доброжелателни мисли. Би имало огромно влияние върху света, ако обществото можеше да види това.

Репортер: Д-р Масару Емото вече е извършил експеримент, при който група хора изпращат доброжелателни мисли като „благодаря” и „любов” към бутилка силно замърсена вода. Водата беше бързо пречистена. В допълнение, д-р Емото наскоро покани целия свят да изпраща доброжелателни мисли към водата по света регулярно, в определени часове. Какъв е коментарът Ви за тези експерименти?

Д-р Ли: Действително, д-р Емото е провеждал много експерименти, при които група хора изпращат доброжелателни мисли към водата заедно.

В 2:00 ч. на 2 февруари 1997 г. 500 души от цяла Япония, по покана на д-р Емото, отправиха доброжелателни мисли към бутилка чешмяна вода в Токио, на бюрото в офиса на д-р Емото. Всеки бе помолен да мисли едно и също: „Сега водата е пречистена. Благодаря.” Това положително послание бе изпратено по едно и също време от 500 души от цяла Япония.

Снимката по-долу бе заснета непосредствено след това.

Чешмяна вода е образувала кристала вляво. След като 500 души изпратили доброжелателни мисли към бутилка с чешмяна вода, се образувал кристалът отдясно. (С позволението на д-р Масару Емото) Тази снимка не е преминавала през абсолютно никаква човешка обработка. Въпреки че изследователският екип очаквал този резултат, всички членове на екипа били трогнати до сълзи при вида на фотографията.

Втората снимка е направена три дни след земетресение в Кобе, Япония. Това е бил деформиран воден кристал от чешмяна вода в Кобе. Изглежда водата изразява чрез деформиране чувствата на паника, скръб и ужас, преживени от местните жители по време на земетресението. Всеки, видял снимката, бил шокиран да види чувствата, изразени от водата. При все това, впоследствие хората в Кобе получили обилна загриженост и помощ от своите съграждани.

Три дни след земетресението в Кобе, Япония, деформиран воден кристал (вляво) се образува от чешмяна вода в града. Три месеца по-късно същата бутилка вода образува красив кристал (вдясно). (С позволението на д-р Масару Емото) Три месеца след земетресението изследователският екип направил друга снимка на същата бутилка вода, която тогава изразявала същата красота, като тази в благословиите и загрижеността към хората в Кобе, Япония.

Д-р Емото често разказва история за група хора, изпращащи заедно доброжелателни мисли. Когато Аполо 13 кацнал на Луната, екипажът се натъкнал на някои технически проблеми, които повредили кислородните им резервоари. Не се предполагало да успеят да се завърнат на Земята при тези обстоятелства. Но целият свят наблюдавал експедицията и се молил за тях. Накрая екипажът се завърнал благополучно на Земята.

Д-р Емото вярва, че това е бил ефектът на груповото изпращане на доброжелателни мисли. Той счита това за глобална дейност, при която светът, независимо от раса, вяра и държава, изпращал доброжелателни мисли заедно по едно и също време.

Оттук следва, че колективните доброжелателни мисли са много силни. Ако се борим с бедствие групово, с доброжелателни мисли, бедствието ще бъде накарано да изчезне. Когато става въпрос за разрушението, насилието и кръвопролитията, които бичуват този свят, ние сме способни да ги спрем, ако изпращаме доброжелателни мисли, за да ги елиминираме.

Репортер: Виждате ли някаква потенциална област за по-нататъшно проучване?

Д-р Ли: Въпреки че нямам погледа на вътрешен човек над експериментите, мисля, че умствените дейности на изследователския екип могат да повлияят на резултатите от всеки експеримент. Тъй като е установено, че водата е чувствителна към мисли, тя трябва да бъде чувствителна и към мислите на изследователите. Вярвам, че за изследователите ще е необходимо да поддържат ясно съзнание, за да избегнат моделирането на резултатите според предпочитанията си.

От друга страна, ако поддържаме съзнанията си спокойни, вярвам, че заобикалящата ни вода ще стане много чиста. Смятам, че чистотата на водата ще отразява чистотата на спокойствието ни. Ако седим в медитация в спокойствие от висока степен, би трябвало да имаме по-голямо въздействие върху водата.

Тук бих искал набързо да поясня, че има различни степени на спокойствие. Процесът на елиминиране на намесващите се мисли и на придобиване на по-висока степен спокойствие в основата си е процес на самоусъвършенстване. Обзалагам се, че резултатите от експериментите биха били удивителни, ако един истински самоусъвършенстващ се седи в медитация в близост до поток.

Бих искал и да добавя коментар за заниманията, при които група хора изпращат доброжелателни мисли заедно. Тези занимания са краткосрочни и следователно пораждат временни резултати. По-важно е да поддържаме доброжелателни мисли по всяко време, защото всяка от нашите мисли влияе на тялото ни и на всичко, което ни заобикаля.

Само когато продължаваме да елиминираме лошите мисли, да се дисциплинираме спрямо високи нравствени стандарти и се научим да водим мирен живот, ще сме способни да пречистим телата си и заобикалящата ни среда, както и да получим и да поддържаме световен мир. Това е истинският начин на живот, на който са учили светците.

Китайска поговорка гласи: „Водата е огледало на сърцето”. От експериментите на д-р Емото сега ясно разбираме, че чистата вода е продукт на чисто съзнание. Съзнание, което се съпротивлява на доброжелателните мисли, няма силата да подобри водата.

Следователно груповите мероприятия на изпращане на доброжелателни мисли могат да подобрят средата в малък мащаб – временно; средата не може да бъде променена в голям мащаб. Само ако човешкото съзнание стане доброжелателно и нравствените ценности бъдат възстановени, проблемът ще бъде фундаментално разрешен. Колкото до това, как да пречистим съзнанието, това ще е друга тема на разговор, по-обширна и по-задълбочена.

Интервютата са проведени от PureInsight.org през 2002 г.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!