Невъоръжени убити от полицейски шеф

Официалнатаверсия на събитията при неотдавнашенслучай, когато високопоставен полицейскислужител уби двама жители от провинция Гуиджоу (Guizhou),Китай, е обект на разгорещени дискусииот свидетели на престъплението. Според властите дваматамъже нападнали полицейския служител исе опитали да вземат оръжието му, носвидетели твърдят, че инцидентът епоредният случай на неоправданополицейско насилие.

Заместник-директорътна полицейското управление в Гуиджоу,Джанг Лей (Zhang Lei), убилбратята Гуо Йонгхуа (Guo Yonghua)и Гуо Йонгджи (Guo Yongzhi) отс. Яошанг, провинция Гуиджоу, на 12 януаритази година, докато двамата братяпазарували в гр. Гонгпай (Gongpai).

Убити,докато заставали на колене

Според ХуашиДуши (Huaxi Dushi) и други цитирани в медийнирепортажи свидетели, събитията серазвили в общи линии по следния начин:

Зам.-директорът Джанг ебил видян в цивилно облекло, сочещ къмГуо Йонгхуа с лявата си ръка, докатопосягал за пистолета си с дясната. Подумите на свидетеля, Джанг изкрещял:„На колене или ще те убия”.

Гуому отвърнал с думите: „Не съм нарушилзакона, не бихте се осмелили да мезастреляте”. Тогава друг полицай, УангДаошенг (Wang Daosheng), повалилна земята Гуо Йонгхуа,нанасяйки му удари с електрически палки.Джанг взел пистолета си, стреляйки двапъти в небето, два пъти в земята и веднъжв главата на Гуо Йонгхуа, убивайки гона място.

Гуо Йонгджинастоял за обяснение защо брат му е билзастрелян. Джанг отговорил, като гопрострелял в кръста. Гуо се опитал дасе изправи, опирайки се на улична лампа,но Джанг се изправил отгоре му и гозастрелял в тила.

Споредсвидетел, цитиран в репортажа, точнопреди Джанг да простреля Гуо Йонгджипървия път, някой в тълпата казал: „Тозичовек все още може да бъде спасен, некаго закараме в болницата.” Джанг насочилоръжието си към присъстващите наоколои заявил: „Ще застрелям всеки, койтопосмее да го заведе в болницата.”

Другжител на селото, Чен Шянгронг (ChenXiangrong), който планирал да сеприбере заедно с двамата братя, също сеозовал с пистолет, насочен към гърдитему. „Когато Джанг насочи пистолета сикъм гърдите ми, внезапно чух звук, нонищо не се случи. … Най-вероятно са мусвършили патроните, иначе аз също щяхда бъда убит”, е казал Шянгронг, цитиранот свидетеля Хуаши Души.

Наследващата вечер градските власти наАншу провели пресконференция, но далиоскъдни подробности за случая. Споредтях полицейските служители изпълнявалиобичайните си служебни задължения,когато двамата братя ги нападнали.

Тази версия е отреченаот свидетел, цитиран в китайската преса,и от изказвания в Интернет на хора,твърдящи, че са свидетели на инцидента.По думите им жертвите не са били в никакъвконфликт с полицията. Сред цитатите сакоментари като: „Те не се биеха! Нямашеабсолютно никаква борба! Ръцете им дорине се докоснаха!”

Новинатабеше публикувана в много Интернет форумив Китай, отприщвайки вълна на възмущение.„Живот за живот; екзекутирайте ДжангЛек” и „На колене или ще те убия” бързосе превърнаха в нови ключови фрази.

Скептицизъмотносно правителствени компенсации

За броенидни местните власти постигнахаспоразумение със семейството на жертвитеза 350 000 юана (50 000 щ.д.) като компенсацияза всяка жертва. Споразумението беподписано от градския управник, спартийния секретар вкачеството на свидетел.

Човек,представил се като правен експерт, пишев Интернет, че компенсацията би трябвалода дойде от полицейското управление, ане от местните власти. Авторът е объркан,че това ще бъде извършено от местнотоправителство.

В другипубликации в Интернет хората се оплакват,че парите на данъкоплатците не битрябвало да бъдат използвани закомпенсация и че замесеното полицейскобюро би трябвало да бъде държано личноотговорно.

Членоветена семейството на жертвите са биливъзмутени при научаване на официалнотостановище и са отложили погребенията,докато правителството не проведеразследване. Те очакват и официалноизвинение и са заявили, че ще носятковчезите публично като призив засправедливост, ако се наложи.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!