Човек до президента: Г-жо Сачева, не управлявате, а наблюдавате кризата

Сачева в Панорама заяви, че управлявали кризата и противоепидемиологичните мерки. Как, само тя си знае! Днес пък Томислав Дончев заяви, че в науката имало спор до колко една криза може да се управлява. Самата криза според него е състояние на непълна управляемост. Правилният термин бил ”полагат ли се всички усилия да се смекчат ударите на кризата”.

Последно - управлява ли правителството кризата или само смекчават ударите? Ако смекчават ударите на кризата, както заяви вицепремиерът Дончев, то това означава, че вървят след събитията т.е. следват кризата и не я управляват. Това пък от своя страна опровергава казаното от изключително разбиращата от управление на кризи г-жа Сачева, твърдяща, че я управляват и то успешно, адекватно. Управлявали, но трудно защото пандемията била "трудна за прогнозиране колко ще продължи, колко човека ще обхване". "пандемията се развивала по начин който не е познат и не може да се предположи накъде върви тя". А трябва г-жо Сачева, инак не управлявате, а наблюдавате. Това го умеете и то много успешно.

Г-жа Сачева вероятно не знае, че когато планираш решаването на една криза, без значение от какъв характер, информацията никога не е достатъчна и пълна, макар че цяло лято правителството можеше точно това да прави - да събере необходимата му информация и по-отговорното, явно и невъзможно за някои, ДА Я АНАЛИЗИРА. И тук идва ред на най-трудното - да направиш правилните допускания на база на наличната информация - как ще се развие кризата, какъв обхват ще има, каква продължителност, какво се очаква на изхода от кризата и др. 

Управлението на кризи изисква и многовариантност на предлаганите решения - най-вероятното, най-рисково развитие на кризата и т.н. Само, че това предложение трябва да се представи пред някой. Не се знае кой е този някой, а би трябвало да е вицепремиер в най-лошия случай. Той ще трябва да носи отговорност за всичко, което се случва до приключване на самата криза. В България обаче никой не иска да носи отговорност. Хвърлиха го на министъра на здравеопазването, който има невероятни компетенции в социалната, икономическата или финансовата сфера. Така криза не се управлява. 

Показването на таблици не значи, че има план за справяне с кризата и аз съм убеден, че такъв няма. Вероятно ще има след края на кризата, все пак е нещо.
Кризите, че се управляват е ясно. Че няма план е ясно. Че няма структура, която е отговорна за управлението на кризата е ясно. Ясно е, че се върви след събитията.
Ако управляващите не бяха погледнали надменно и бяха участвали в проведеното във Военна академия учение "Съвместни усилия" 2018 щяха да знаят и как се прави. Тогава бе тестван разработения план на Столична община за защита при бедствия. Няма смисъл сега да попълват липсващите им знания, няма за кога. 

Главният секретар на президента Димитър Стоянов, Фейсбук

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...