Свидетели сме на такъв огромен по мащаб национален и държавен упадък, че само последиците от удар от метеорит в центъра на България може да сравнява със случващото се в страната!

Свидетели сме на такъв огромен по мащаб национален и държавен упадък, че само последиците от удар от метеорит в центъра на България може да сравнява със случващото се в страната!

Бившият комунистически диктатор Тодор Живков беше с обвинение и със заплаха от затвор за направен външен дълг на страната в размер на 8 милиарда. Днешното престъпно мафиотско управление, признавано от ЕС като напълно демократично, увеличава със замах външния дълг на страната с 8 милиарда всяка година, без никакви наказателни процедури. Просто ей така, защото България се била развивала икономически без нито един гражданин да усеща подобен процес. Нещо повече, усещаме точно обратното - катастрофа.
----------------------------------------------------------------------------------
Такова трупане на всякакви дългове за стотици години напред освен престъпно е и напълно целенасочено. Поставянето на България на колене за цял век напред обрича страната на гибел и създава предпоставки за трансформацията й в неузнаваем вид. Аз напълно разбирам причините и целите на тази необратима трансформация, но съм длъжен да кажа днес, че това не са естествени процеси и възраждат нов етнически модел. На този модел е посветена днешната престъпна политика и обслужва при всички случаи небългарски интереси чрез сложна система от корупционни практики и други престъпни зависимости.

-------------------------------------------------------------------------------
Чисто исторически сме преминали през огън и вода и никой не е успял в най-пъклените си дела срещу българския гений. Точно в определено време вредителят се е сблъсквал с неща, които дори не е вярвал, че съществуват под краката му. Днес отчаянието е разбираемо за мен, както и бягството на хиляди хора от създадената престъпна и опасна среда за живеене, но утрешния ден не е днес. Ще се пречупи и поредния гръбнак на онези сили, които дръзват да бъдат търговци в нашия храм. Ще загубят и тази поредна игра на смърт. И ще загинат!

Не всичко на земята е в ръцете на вероломните.

Николай Марков

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!