Адвокат попита по ЗДОИ Борисов за пачките в чекмеджето му, скандалните запаси и още много други неща

.
Албена Белянова

Адвокат Албена Белянова попита по ЗДОИ премиера Бойко Борисов за пачките в чекмеджето му, скандалните запаси и още много други неща. Вчера въпросите са били изпратени на министър-председателя по каналния ред. По закон той трябва да даде отговор на 8 въпроса до 14 дни. Ето и пълния текст на заявлението, с което Фрог се сдоби:

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

от адв. Албена Белянова, адрес за кореспонденция: a_belyanova@abv.bg

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Предвид големия обществен интерес по въпросите за върховенството на закона, борбата срещу корупцията, законосъобразността при разходването на публичните финанси, неразпространението на фалшиви новини, свободата на словото и правото на мирни протести в Република България и на основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена следната информация:

1.      Ползвал ли сте/ ползвате ли/ заявил ли сте ползване на законоустановен отпуск в периода 09.07.2020 г. - 02.09.2020 г.?

1.1.При положителен отговор на въпрос № 1, кой/ кои са определените с Ваша писмена заповед заместник-министър председател/ и, който/ които са определени да изпълняват правомощията на министър-председател в посочения във въпрос № 1 период?

1.2.При положителен отговор на въпрос № 1, ползвал ли сте/ ползвате ли лек автомобил, собственост/ предоставен за стопанисване и управление на Министерския съвет и/ или други държавни институции, ако да, при какви условия?

1.3.При положителен отговор на въпрос № 1, ползвал ли сте/ ползвате ли почивни бази, собственост/ предоставени за стопанисване и управление на Министерския съвет и/ или други държавни институции, ако да, при какви условия?

2.      Профилът Boyko Borissov в социалната мрежа Facebook администрира ли се лично от Вас?

2.1.При положителен отговор на въпрос № 2, какви са причините да бъда блокирана от Вас на 15.08.2020 г. и да бъде ограничена възможността ми да изразявам мнение по публикуваните от Вас постове, свързани с изпълнение на правомощията Ви на министър-председател и управлението на Република България? Декларирам, че в нито един от коментарите си не съм обиждала и/ или представяла невярна информация.

2.2.При отрицателен отговор на въпрос № 2, кое е лицето, администриращо профила Boyko Borissov, и оправомощено ли е това лице от Вас да блокира потребители на социалната мрежа Facebook, които изразяват критично отношение към Вас и към управлението на Република България?

3.      Кои са шесте лица, подготвили проекта на нова Конституция на Република България, занесен в Народното събрание от г-жа Даниела Дариткова? С какъв акт (писмена/ устна заповед/ разпореждане/ др.) е възложено на шестте лица изпълнението на задачата?

4.     Одобрявате ли действията на г-н Георги Флоров - управител на "ФЛОРОВ ДЖИ" ЕООД, който заедно с още две лица  разруши палатките пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 24.08.2020 г.?

5.      В периода 01.09.2018 г. – 25.08.2020 г. отправял ли сте искания на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за държавната финансова инспекция за извършване на финансови инспекции и, ако отговорът е положителен, за кои субекти и с какъв предмет?

6.      Кои лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в периода 27.04.2017 г. – 25.08.2020 г., назначени от Вас/ назначаването на които е съгласувано с Вас, и с какви мотиви, са предложени за заемането на публичните длъжности от субекти, различни от подписалите коалиционното споразумение между ПП ГЕРБ и Коалиция „Обединени патриоти“?

7.      Държал ли сте/ държите ли пари в брой в нощното си шкафче в спалнята? При положителен отговор, какъв е техният размер и произход?

8.      Провел ли сте телефонните разговори с г-н Томислав Дончев и с г-н Борис Велчев, публикувани в медиите през 2020 г.? При положителен отговор, не считате ли, че грубо нарушавате правовия ред в Република България?

Желая да получа исканата от мен информация,  безспорно свързана с обществения живот в Република България и даваща ми възможност да си съставя собствено мнение относно дейността Ви, под формата на писмен отговор/ писмена справка, обобщаваща съществуващата и налична информация по поставените въпроси.

Съгласно Решение № 9720/10.10.2016 г. по а.д. № 5011/2006 г. на ВАС, Петчленен състав, правото на достъп до информация може да бъде упражнено и под формата на поставяне на въпроси, когато заявителят не знае в какви документи се съдържа отговорът, каквато е и хипотезата при настоящото заявление.

Писмената справка е предвидена в Заповед № 1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите (обн. в ДВ бр. 98 от 13.12.2011 г.), с която са определени нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация. Трайна административна практика е предоставянето на достъп до обществена информация под формата на писмена справка.

С уважение към институцията,

адв. Албена Белянова

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://frognews.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!