„Освен тях тримата, останалите в залата бяха членове на Управление 610”

Liu Jinglu, Sun Lixiang and their son. (Epoch Times)

Шин Фейi, Epoch Times 

Забележителното на това дело е не само, че изобщо се провежда, но и че има четири адвоката, защитаващи обвиняемите. Трима от тях дискутират случая в интервю за EpochTimes.

На 30-и октомври случаят на двама китайски граждани, Лиу Джинглу (Liu Jinglu) и Сан Лишианг (Sun Lixiang), беше представен в съда на град Джиши (Jixi), провинция Хейлонгджианг (Heilongjiang). Те са задържани на 2-и юни в област Тайпинг, докато раздават флаери, разясняващи истината за преследването на Фалун Гонг . Семейство със 6-годишен син, те практикуват Фалун Гонг.

На много задържани практикуващи Фалун Гонг в Китай се отказва съответната съдебна  процедура и биват изпращани в лагери незаконно, без присъди. Когато някой случай мине през съдебен процес, той е основно за отбиване на номер. В много от случаите, на привържениците на Фалун Гонг не се разрешава да имат адвокат, а ако се разреши, често има проблеми да се намери лице, което да се ангажира с тяхната защита.  

На адвокати в Китай, които са се заемали със защитата на Фалун Гонг практикуващи, са им отнемали адвокатските правомощия, били са заплашвани и дори задържани и измъчвани . Поради което много от тях не са склонни да се въвличат в подобни случаи.

Делото на Лиу Джинглу и Сан Лишианг е забележително с това, че двойката има четири адвоката, които ги защитават. Трима от адвокатите – Джианг Тианйонг (Jiang Tianyong), Ли Шионгбин (Li Xiongbing) и Танг Джитиан (Tang Jitian) – дискутират случая в интервю за TheEpochTimes.

Адвокатите посочиха, че преследването на Фалун Гонг от Китайската комунистическа партия (ККП) е в противовес на основния принцип на върховенство на закона в Китай, както е и пречка за неговото развитие. Те подчертаха също така, че ККП трябва да прекрати незабавно това преследване.

Джианг Тианионг каза, че сега, когато хората в Китай започват да разбират Фалун Гонг, тяхното отношение към Фалун Гонг се е променило и това намира отражение и върху

съдебната система.

„Въпреки, че някои ‘публични дела’ всъщност се провеждат тайно, все повече дела на Фалун Гонг минават през съдебен процес... От миналата година расте и броят на адвокатите, които защитават Фалун Гонг, което особено се забелязва тази година. Това е неизбежно, тъй като осведомеността на хората става все по-голяма”, каза Джианг.

Но независимо колко може да се е подобрило положението на Фалун Гонг в съдебната система, много аспекти в тези дела разкриват главно техния пропаганден характер.

Управление 610

В следобеда на 27-и октомври, адвокати и роднини поискали позволение от съдия Танг Джингжгие (Tang Jingjie) да присъстват в залата по време на процеса. Отговорът на съдията е: „Четиридесетте пропуска бяха изискани от Управление 610, идете да питате тях. Тези случаи зависят от Управление 610; аз нямам правомощия над тях”.

Управление 610 е над-съдебна агенция, създадена от ККП специфично за преследването на Фалун Гонг. На практика правомощията на това управление са на ниво над правителствената администрация в Китай – включително съдебната система – като Управление 610 докладва директно на Политбюро на ККП.

През първия ден на процеса, въпреки факта, че има стотици поддръжници отвън, накрая на двойката биват разрешени само трима наблюдатели в съдебната зала, и то само след протест пред съдебните администратори.

„Освен тях тримата, останалите в залата бяха членове на Управление 610”, каза Джианг Тианионг, един от адвокатите на подсъдимите.

Но съдия Танг Джитиан заявява, че Управление 610 няма законна власт да се намесва в правната система, и че това е сериозно нарушение. Адвокатите протестирали срещу това и настояли тези незаконни действия да бъдат спрени.

„Несъстоятелни” обвинения

Защитаващите адвокати посочиха също така, че освен горепосоченото нарушение, в случая обвиненията срещу Фалун Гонг са несъстоятелни.

Лиу Джинглу и Сан Лишианг са обвинени в използване на „зло учение за подкопаване прилагането на закона”, затова, че са раздавали флаери публично.

Адвокатът Ли Шионгбин каза, че вярата не е престъпление. Според него случаят на Фалун Гонг попада в категорията за свобода на убежденията и че практикуващите Фалун Гонг имат право да упражняват своята практика, както и да разпространяват своите убеждения. Вярата и разпространяването на убеждения не вредят на обществото и не могат да бъдат подчинявани на закон. Т.нар. „подкопаване прилагането на закона” е несъстоятелно.

Адвокатът Джианг Тианйонг посочи, че нещата, в които обвиняват практикуващите Фалун Гонг, не само нямат нищо общо с конституцията, но те са в противовес и с универсални принципи. Той каза, че практикуващите Фалун Гонг имат право да разпространяват своите убеждения и че тяхното раздаване на флаери не е престъпление.

Джианг отбеляза, че изходът от делото е все още непредсказуем, но смята, че независимо от крайния резултат, защитата е била съдържателна.

В първия ден на процеса

Според адвоката Танг Джитиан, Сан Лишианг е разказала пред съда за изтезанията, на които е била подложена след арестуването си, които включвали електрошокове. Тя се е заклела тържествено в съда, че е невинна и не е извършила никакво престъпление.

Адвокатите са поискали от съда да проучи въпроса с изтезанията, след което прокуратурата е изискала отсрочване и съдията го е разрешил още преди обяд.

„Тъй като прокуратурата знаеше, че не е права, те поискаха отсрочване”, каза Танг Джитиан. Той обясни, че прокуратурата се опитва да извърти случая в обикновена политическа афера, при която да се освободят от отговорност като затворят практикуващите Фалун Гонг, базирайки се на прецедент.   

Танг допълни „Ние се опитахме да протестираме. Тъй като има съдебна процедура, ние настояваме, че трябва да се изключат каквито и да са политически фактори и проблемът да се реши в рамките на закона.

Преследването на Фалун Гонг донесе големи катастрофи на китайския народ и данъкоплатците са принудени да плащат много пари. Надявам се преследването на Фалун Гонг да свърши колкото се може по-скоро – колкото по-бързо стане това, толкова по-добре за китайския народ.”  

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!