Румяна Ченалова: Ето какво трябва да провери Гешев по „Барселонската афера“

ченаловаphpoi3q6n_800x

През 2013г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL , кипърска офшорка Palms Enterprises LTD и прехвърля около 2 млн евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.

Ето какво предлагам на Гешев да провери:

Като се проследят вписванията в ТР се установява следното:

През 2008г. Palms Enterprises LTD и община Приморско регистрирали „Спортни имоти Приморско“АД при участие 50/50. Общината внесла 28 дка земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка – 1 374 500 лв.

Въпрос към ДАНС, Финасово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата : Извършена ли е проверка според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственика на офшорката?

Изпиране на пари според чл.2 от закона е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото, е извършено в държава членка на ЕС или друга държава.

Очевидно никой нищо не е свършил, защото две години по късно – в края на 2010 г., – в един и същи ден „Спортни имоти Приморско“АД сключва договори за заем отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка, регистрирана в САЩ.

От кипърската офшорка получава суми в евро и лева на общо стойност 2 966 247 лв.
От американската – 196 234 лв.
От „Перла Турист“АД – 1 413 012 лв.
От ОМЗ ООД – 75 883 лв.

 Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.

Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми? Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?

Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път – аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.

Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е безкомпромисно ограбване!

През 2011г. предоставените заеми не се връщат от Спортни имоти Приморско“АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376 лв.

През 2019г. акционерите – американската и кипърска офшорка продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД – контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер „Перла турист“АД.

Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на „Спортни имоти Приморско“АД пр, а за общината остава 1%. В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.

Въпрос към прокуратурата: Няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кмета на гр. Приморско и членовете на Общинския съвет?

Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?

Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн евро на фирмата на Борислава Йовчева. Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.

В България Palms Enterprises LTD е превела 3 966 247 лв.

Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия, за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение няма как да купи без сериозен обществен скандал.

Какво ще направи българската прокуратура?

Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?

Румяна Ченалова, Фейсбук

Източник/ци: http://onovini.eu/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...