Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Инж. Илия Димитров, топлоенергетик: Родното парно е заговор срещу гражданите

Спецовете от “Топлофикация” винаги са знаели, че топлинното счетоводство е измама Люба Кулезич

- Г-н Димитров, от кога започнахте да водите сражения с "Топлофикация" като дружество, което системно ограбва гражданите, както твърдите в свои публикации?
- Първото ми влизане, ако не във война, то в протиноречие с "Топлофикация" е, когато разгледах различните системи за отопление в европейските страни. И никъде не открих това, което у нас се нарича топлофикация.

Каква е тая топлофикация, в която всички хора от един град са обвързани в един режим, в един график? Такова нещо по Европа няма. И там хората се отопляват с природен газ, но той стига директно до домовете им и всеки се топли колкото сам пожелае. Това е т.нар. домашна енергетика. И като се замислих накъде отиваме с нашата система на топлофикация, написах първата си статия, която излезе в "24 часа" преди 11 години. Заглавието беше "Колективно ни мамят с топломерите". То беше провокирано от въвеждането на топломерите, които да измерват енергията колективно, за всички. По това време 1996-1997 г. започнаха игрите на "Топлофикация".

- Как бихте ги формулирали тези игри?
- Те се разиграваха по върховете на "Топлофикация". Още тогава започнаха да се създават условия за фалшиви сметки и за измами. Защото при възприетата система няма начин, по който справедливо да се разпределят разходите. Първо, "Топлофикация" започна да изчислява отоплението по отпляем обем.

Обаче такова понятие в топлотехниката няма: еди колко си кубика на тебе, еди колко си на мен, без да се интересуват какви радиатори имаш. Т.е. още тогава липсваше съответствие между инсталираната мощност, която използа гражданинът и неговата сметка.

- Според вас това съзнателно "недоглеждане" ли беше, за да стане предпоставка за надуване на сметките?
- Тогава беше създадена и системата за пломбиране на радиаторите. Това си е чисто мошеничество - който пожелае, да си плати, за да му сложат пломби уж, че ги е спрял. Така се смята, но кранът на радиатора стои. Пломбата е една капачка, която може да се скъса, както и стана. Самата "Топлофикация" няма интерес да контролира състоянието на пломбите, защото долу в абонатната станция топломерът си работи, никой не го пломбира, доходите на дружеството се отчитат по общия топломер. Колкото повече е изразходвано, толкова по-добре за тях.

- Възможността да се пломбират радиаторите е било един вид стимулиране на кражбите на топло и на омразата между съседите?
- Тогава се скараха съседите, защото се появиха хората, които не плащаха, а се топлеха. Сметките започнаха да набъбват и се чуха първите протести. Затова и тръгна акцията с въвеждането на топлоразпределителите и регулиращите вентили. Но това всъщност беше организирана кражба. Сега се говори, че само от принудителната продажба на топлоразпределите на гражданите печалбата е била над 60 млн. лева. Хората бяха задължени със закон да ги купуват от определени фирми, които бяха наречени фирми за топлинно счетоводство и избрани от "Топлофикация". И нтересното беше, че тези фирми сключиха договор с "Топлофикация" да правят сметките за нейното разпределение на топлинна енергия, а се издържат от гражданите, които им плащат такса за всеки радиатор. Но фирмите за топлинно счетоводство използваха уреди, които не могат да вършат работа.

- Как така не могат да вършат работа?
- Не могат и никога не са могли. Има две технически условия, за да отчитат правилно разпределението на енергията. Едното е радиаторите да имат температура 55 градуса на повърхността си, което не се случва. Другото е, че най-малко 90% от тях в един блок да работят. Ако тези условия не се спазят, настъпва хаос в отчитането. Защото при този тип централно отопление елементите му са свързани като в кръвоносна система. Всички радиатори предварително са регулирани чрез изчисления така, че да създават необходимата топлина за всяко помещение. Когато някой от радиаторите в блока спре, топлината започва да върви - по законите на термодинамиката - от топлото към по-студеното помещение, а стените са по норматив дебели 12 см. , значи не чак толкова дебели, за да я задържат. И излиза, че работещите в блока радиатори трябва да затоплят много по-голямо пространство, отколкото могат. Затова и уредите, наречени индивидуални топлоразпределители не измерват коректно.

- Чакайте малко, от самото начало на акциите по поставянето им ли се е знаело, че те ще дават грешни резултати?
- Естествено. Техните деления не показват количеството на топлоенергията. Те трябва да показват дяловете на всички работили през съответния месец радиатори. Затова хората питат: "Колко точки имам и колко киловата отговарят на една точка?" Но такава мярка няма. Министър Овчаров веднъж беше направил едно изявление, че за една точка никога не трябва да бъдат повече от 5 киловата. Но това е произволно изчисление. Всъщност, фирмите за топлинно счетоводство са длъжни да дадат на всеки клиент не само неговата изравнителна сметка през годината, а и на всичките му съседи. За да се сравни кой, колко и за какво плаща. Но те не го правят. Това само по себе си е условие за корупция. Ако ти дадеш 100 лв. на служителя на фирмата, дошъл да отчита топломерите, той може да разхвърля твоите точки на съседите. Знам за такива случаи. Те са възможни, защото с въведената система за разпределение, освен че бяха осигурени огромните печалби от продажбата на регулиращите вентили, отоплението на всички сгради беше умишлено разстроено.

- Т.е. как така умишлено разстроено?
- Да, да, да. Наричам това техническо престъпление. Защото на няколко души от ръководния елит на "Топлофикация" от самото начало бе извесгтно, че никой не трябва да пипа вентилите на радиаторите. По-рано, когато предавахме една сграда със завършена отоплителна инсталация, събирахме "въртоците" на радиаторите и никой не можеше да си върти крановете. Защото отоплението беше така регулирано като система, че всеки радиатор да си има определена мощност. Но когато хората бяха излъгани и си сложиха терморегулиращите вентили, тъкмо с тази регулирана система беше свършено. Произволното въртене на вентилите я разстрои. Защото долу в абонатната, както й казват, има една помпа. Тя има определен дебит - например 6 кубика вода на час. Ако радиаторите в блока са 90, тази вода преминава през всички тях по щранговете. Когато обаче съседът отгоре или отдолу си затвори радиатора чрез съответния вентил, водата не може да мине и отива в останалите работещи в този момент радиатори. Така се увеличава, без ние да го искаме, делът на нашата топлина. Но не и самата топлина. С разстройството на проектната регулация се стигна до там, че хората плащат и мръзнат.

- Сегашни топлофикационни шефове и експерти казват, че като се подменяли и компютъризирали абонатните станции, измерването на постъпващата топлинна енергия ставало с голяма точност? Всъщност, проблемът бил само в кражбите на енергия. Така ли е?
- Вече съм описвал шашмите, които стават в абонатните. Там енергията, след като се измери общо от един топломер, се разделя на две части. Едната отива в подгревателя за топла вода, и другата - за отоплението. Тези две части никой не ги мери точно въпреки, че ги пише в сметката до деветия десетичен знак. Всъщност, правят така: измерват през лятото постъпилата енергия, когато радиаторите не работят и пресмятат колко е отишла за подгряване на водата. А през зимата изваждат от общото количество, измерено от топломера, онова, което е било измерено през лятото само за топлата вода. И тук вече са възможни всякакви машинации и невероятно надписани сметки, някои от които съм описал в публикациите в "Монитор". Съветвам хората да си купят още един малък топломер, който да се сложи на тръбата за топлата вода. И да поставят водомер за водата още преди тя да влезе за подгряване в топлообменника. Така ще знаят колко куб. м. вода е била загрята през месеца, а с топломера си ще отчитат колко киловата са отишли за тяхната топла вода.

- Когато още през 1998 г. в тогавашния Закон за енергетиката е било постановено дяловото разпределение и отчитането му с индивидуални уреди на радиаторите, знаело ли се е, че това ще се превърне в система за ограбване на хората?
- Върхушката в енергетиката и в "Топлофикация" не може да не е знаела. Иначе на някои "прословути" специалисти трябва да им се отнемат дипломите. Арестуваният Рогачев, например, не може да не е знаел, че двата потока в подгревателите се мерят на око. Проверките на прокуратерата всъщност трябва да станат в самата система и в нейния замисъл, включително с въведените уреди. Защото те не са подходящи за нея. Тя е изкуствено създадена, за да функционира в мътна вода и да ограбва. Чуйте, централизираната топлофикация изчезна в Полша, в Чехия, защото това е чисто съветска система. Поляците дори се съгласиха три години да мръзнат докато се газифицират, само и само да се отърват от тази тирания. Нашата "Топлофикация" обаче търси всякакви варианти, за да се защитава и да оцелее. Тя е същински заговор срещу хората. Тя е равносилна на колективизацията, на текезесето.

- Беше ли въпрос на политическа воля тази система да бъде ликвидирана още в началото на прехода?
- Беше, разбира се. Но политиците явно са се предоверявали на специалистите, които са вътре в системата. Те правят законите и правилата, министрите се сменят и са некомпетентни по правило. Изходът е "Топлофикация" да се ликвидира, защото тя е същинска лудост и не може да бъде спасена. Трябва да се пристъпи спешно към газификация. Нека се построят газопроводите и хората сами да избират между двете системи. Тогава на пазарен принцип ще се докаже коя е за предпочитане.

Визитка: Илия Димитров е роден в Ямбол, където е завършил средно образование. Завършил е ВМЕИ по специалността топлотехника. Като проектант в областта климатична техника и топлофикация е работил около 30 години. Създал е ТЕЦ "Единство" в Ямбол в края на 60-те години. Работил е lДържавен технически контрол и в Държавен технически надзор, в институт за проектиране "Химметалургпроект". Един от създателите на предприятието "Техноклима". От 1990 г. прави частна фирма за изграждане и доставка на отоплителни инсталации. Като един от добрите ни специалисти по битова газификация става консултант на "Овергаз".

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: Big.bg

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!