Lupa.bg! Италиански и германски боклук сее хепатит в Старозагорско. 9 тона са опасните отпадъци край Луковит

Скандал в Lupa.bg! Италиански и германски боклук сее хепатит в Старозагорско

Скандал с мириз на милилиони - хиляди тонове боклук от Италия и Германия носи риск от хепатит в старозагорското с. Калитиново! Читател на Lupa.bg алармира, че на километър и половина от селото вече е заринато от бали с пластмаса, които тепърва ще влязат във вторична употреба при производството на изделия от бетон като павета и бордюри.

„От няколко месеца камиони с чужди регистрации докарват тонове пластмасови боклуци, стегнати в бали. Теренът, на който се стоварват, е 64 декара и е частен. Софийска фирма го купи от бившия Химкомбинат в Стара Загора. Тук ще се изгради бетонов център за производство на павета и бордюри. Именно в бетона за паветата ще се поставя смляната на ситно пластмаса. Бункерът на основния цех дори вече е готов”, разкри нашият читател. Общото количество, което ще се преработва тук, е рекордните 180 000 тона на година!

Бизнесът с отпадъците на Европа обаче носи сериозен риск за дравето на хората в региона, защото съществува опасност от бум на хепатит и други вирусни заболявания поради неясния произход на пластмасата, която ще се преработва край Калитиново.

Наш репортер се свърза с кмета на Калитиново Иван Костадинов, който потвърди, че на площадката има сериозно количество боклук от Италия и Германия.

Кметът на Калитиново обясни, че разрешителното идва от РОИСВ-Стара Загора

„Община Стара Загора не е издавала разрешение за складирането и преработката на отпадъците. Документът идва от Регионалната инспекция по околната среда и водите - РИОСВ. При мен в кметството има само уведомление, защото такъв е режимът”, призна управникът на Калитиново.

Историята на скандала започва на 28 юни 2018 г., когато в Община Стара Загора на основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е внесена информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както и като съставки в строителни материали и изделия“ в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с. Калитиново, община Стара Загора с възложител „АТЗ Проджект“ ЕООД, гр. София.

10 дни по-рано - на 18.06.2018 г., РИОСВ Стара Загора издава разрешение на „АТЗ Проджект“ ЕООД да извършва дейности по третиране на отпадъци, но само за 24 000 тона пластмаса, като произходът й е от физически и юридически лица.

На 23.12.2019 г. РИОСВ – Стара Загора проверява площадката. При обхода й и при проверка на представените документи са констатирали, че на площадката се съхраняват разрешени съгласно регистрационния документ отпадъци от пластмаса и каучук в бали, опаковани с метална тел; полиетиленови бали и в биг-бег чували с произход България и Италия. Няма, обаче констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Управител на ,,АТЗ проджект” ЕООД е Светлин Убчев. Той е свързан косвено с енергийния бос Христо Ковачки. Убчев е бивш съдружник на управителя на ,,Гранд Енерджи” Александър Спасов. През февруари миналата година ,,Гранд Енерджи“ ЕООД пое изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на въглища от участък „Бобов дол“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“.

Според Търговския регистър едноличен собственик на новия концесионер е Александър Спасов. До лятото на 2018 г. обаче съдружници във фирмата с капитал от 5 хил. лв. с равни дялове са били Светлин Убчев и Валентин Терзийски, бивш шеф на „Топлофикация-Плевен“.

9 тона са опасните отпадъци край Луковит

Разследване на Lupa.bg: 9 тона са опасните отпадъци край Луковит

Девет тона са опасните отпадъци, които са открити в луковитското село Торос, съобщиха пред Lupa.bg от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Назначена е експертиза за изследване на иззетите проби от намерените вещества. По случая за срок от 24 часа са били задържани двама водачи на транспортни средства, превозващи част от намерените вещества.

Служители на общината са засекли по видео наблюдението камион с великотърновска регистрация да изхвърля течности и смет с неясен произход.

По непотвърдена информация фирмата, която ги е изхвърлила нерегламентирано, е от Велико Търново, но боклукът е на дружество от Ботевград.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://lupa.bg/

https://lupa.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!