WOIPFG: Доклад за разследване на добиването на човешки органи на живо от отвлечени практикуващи Фалун Гонг в концентрационния лагер Суджиатун (Фаза 1)

Световната Организация за Разследване Преследването на Фалун Гонг (WOIPFG) инициира спешен процес за проучване инцидента за добиване на човешки органи на живо от отвлечени Фалун Гонг практикуващи в концентрационния лагер Суджиатун. Поради текущата природа на разследването, резултатът ще бъде публикуван в няколко фази. Това е фаза 1 от систематичния доклад на това разследване.

В предварителното проучване беше установено, че действително съществува голям "пазар" на човешки органи в областта Суджиатун, град Шенянг, провинция Ляонинг. Установена е и функционира цялостна и последователна система, започваща от концентрационния лагер, където биват отвличани затворниците "донори на органи", преминаваща през тестването на тъканите за съвместимост, отстраняване на органите и унищожаване на труповете, и завършваща с болниците, където се намират клиентите за органи (не непременно в Суджиатун).

Тази система е различна от известната вече контрабандна мрежа в Китай, която бе докладвана от много световни организации по правата за човека, и при която органите се събират от осъдени на смърт затворници и начинът на изпълнение на смъртната присъда може да се определи от органа, който ще бъдат взет от затворника.

Практикуващите Фалун Гонг, чиито органи се отстраняват, биват отвличани и задържани без какъвто и да е надлежен юридически процес, биват изолирани напълно от обществото, никой не знае за тяхното местонахождение и разположение, и за това, че за заличаване на следите техните тела биват незабавно кремирани след като органите им се отстранят.

Този процес в концентрационния лагер Суджиатун започва през 2001г. и достига своята кулминация през 2002г.. Концентрационният лагер се намира близо до специфична болница в Суджиатун. Цялото оборудване на този концентрационен лагер е под земята, и е приспособено като такова от първоначално съществуващи там укрития за "гражданска въздушна отбрана" (подземно скривалище за защита от въздушни нападения) и други спомагателни подземни помещения. Поне един от неговите входове се намира в задната част на споменатата болница. Мястото на повърхността над него не се различава по нищо от останалата околност. Това скривалище е строго секретно и напълно изолирано. То има своя собствена система за снабдяване, включително и подземни магазини.

Голям брой практикуващи Фалун Гонг са били тайно отвлечени и задържани в това място. Свидетел описва положението там като "презряно и отвращаващо, което човешки думи не могат да опишат". Тъй като няма определени дати за екзекуции, отстраняването на органи се определя изцяло от поръчките на крайната болница, където е клиента. Събирането на органи се осъществява на живо. Поради фактът ,че цялата процедура е извънредно жестока и груба, висок процент от въвлечените в това доктори и медицински персонал се разболяват от сериозни психически разстройства. Много страдат от безсъние и кошмари. Някои се опитват да облекчат този психически стрес посредством проституция. Има дори случаи на самоубийства вследствие на тези сериозни психически разстройства.

Системата за събиране на органи от живи затворници в този концентрационен лагер включва приемащите органите пациенти, военните и обикновени местни болници, които осъществяват процедурата на трансплантация, свързаната с това верига за доставки и запаси и т.н.. Въпреки, че организациите и индивидите, които участват в това, биват принудени да се закълнат да пазят всичко в строга секретност, има достатъчно хора, които научават частично какво става там. Много държавни служители от висшия ешелон в град Шенянг и провинция Ляонинг, и всички които работят в администрациите на здравните заведения, са добре осведомени участници и съучастници в това. Но инициирането, контролирането и администрирането на тази операция е под директното нареждане на централното управление на ККП и правителството.

Поради текущата природа на разследването и за да се предпазят източниците на информация, както и методите на придобиване на тази информация, референциите бяха оттеглени от този доклад.

Световна Организация за Разследване Преследването на Фалун Гонг
World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG)
Telephone: (01)-617-325-3481
Fax: (01)-617-325-8729
North America Toll-free phone number: 1-866-RECTIFT (732-8439)
Web Site:  http://upholdjustice.org, or http://zhuichaguoji.org

Източник/ци: WOIPFG

Обществената тайна за кражба на органи от затворници

Органи се изваждат на живо в китайски концлагер

Присаденият орган носи от личността на донора

Китай: Човешки органи от таен концентрационен лагер

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!