Органи се изваждат на живо в китайски концлагер

Нов свидетел потвърди, че не само съществува концлагер за добиване на човешки органи в Китай, но и че органите се изваждат на живо. "Хората печелещи от това са не само управниците на болницата и служителите от Здравното Министерство на Китайската Комунистическа Партия (ККП). Това е престъпление, разпространено в цялата нация. От държавни служители, до доктори и търговци на органи, всички са въвлечени в това и печелят много."

Бивша служителка от Областната Тромбозна Болница за Интегрирана Китайска и Западна Медицина в Шенянг, Китай – болницата, с която работи концлагера за добиване на човешки органи от практикуващи Фалун Гонг. (Epoch Times)

Бивша служителка от Областната Тромбозна Болница за Интегрирана Китайска и Западна Медицина в Шенянг (провинция Ляониниг) потвърди, че концлагерът Суджиатун  в Китай  съществува, и че е част от болницата, в която тя работила. Този таен концлагер взима органи на живо от незаконно затворени там 6 000 практикуващи Фалун Гонг (практика за медитация) и продава органите. След отстраняване на органа, хората биват изгаряни и пепелта им се изхвърля заедно с пепелта от изгорелите дървени въглища на концлагера.  

Ето какво сподели служителката от тази болница в интервю пред Epoch Times:

Медицинският персонал в концлагера знае ли за тези неща?

Малък брой служители и няколко доктори от болницата са тайно въвлечени в операцията за събиране на органи. Някои от персонала на болницата знаят за това, но то е абсолютно табу. Всички се страхуват за живота си или да не си навлекат беда, затова избягват този въпрос. Само най-доверените доктори се избират за хирурзи на операции за събиране на органи.  

Живи ли са практикуващите Фалун Гонг когато органите им биват изваждани? Техните семейства знаят ли за това?

Затворените там Фалун Гонг практикуващи са главно от затвора в Дабей и трудовия лагер Масанджа, но има и такива от други затвори в Шенянг, както и просто задържани от парковете или от домовете им. Тъй като не искат да се откажат от Фалун Гонг, те биват задържани без законни пълномощия и семействата им не знаят за тяхното положение. Имената на много дори не фигурират никъде. В допълнение на това, тъй като китайската управа прилага политика на "не носеща отговорност" за убийствата на практикуващите Фалун Гонг, на смъртта на практикуващите Фалун Гонг не се придава голяма важност в затворите. ККП преследва Фалун Гонг, [но] на тези медицински служители се казва, че практикуващите Фалун Гонг ги чака смърт, защото били убили хора, или защото били осъдени на смърт за извършени престъпления, или защото са загубили ума си от практикуването на Фалун Гонг.

Тези, чиито органи биват изваждани, спадат към няколко групи.

Органи, събирани от живи тела, струват много повече от тези, извадени от трупове. Много практикуващи Фалун Гонг са все още живи, когато техните органи се взимат. След като органите им биват изрязани от телата, някои от тези хора биват хвърлени направо в крематориума за изгаряне, така заличавайки всякакво доказателство. При други, след като органите биват откраднати, докторът зашива разреза и иска семейството или някой представител на семейството да се подпише за кремацията. Членовете на семейството дори и не подозират, че органите на умрелия са извадени.

Освен това, има практикуващи Фалун Гонг в затвори в други области, които в пълно здраве биват инжектирани - без тяхно знание - с психотропни лекарства, които помрачават съзнанието им. Тогава те биват прехвърлени в концентрационния лагер Суджиатун            за по-нататъшни мъчения, докато накрая техните органи се изваждат и телата им се кремират в тайна.

От практикуващите Фалун Гонг, чиито органи се събират, някои са слаби, други са здрави. Тъй като повечето от тях са задържани нелегално, няма заповеди за арести или карти за идентификация. След като техните органи биват извадени на живо, никой не идва да потърси телата им; или [понякога] телата им биват изисквани от личности, използващи фалшива идентичност.

Никой от тези хора не излиза [от концентрационния лагер] жив; три-четвърти от задържаните там 6 000 души умряха с отстранени сърца, бъбреци, ретини и кожа, като техните трупове бяха унищожени. Мисля, че около 2 000 практикуващи Фалун Гонг са все още в тази болница и се опасявам, че властите ще унищожат всички доказателства и ще ги убият.

Как разбрахте Вие за тези неща? Вие самата бяхте ли от докторите, въвлечени в събирането на органи?

Аз работех в Областната Тромбозна Болница за Интегрирана Китайска и Западна Медицина в Шенянг. Това е точно (мястото) където този концентрационен лагер се намира. Един от членовете на моето семейство беше въвлечен в операцията за събиране на органи от практикуващи Фалун Гонг. Това донесе големи страдания на семейството ни.

Бихте ли ни разказали какво знаете за това?

През 2001г. нашата болница започна да задържа практикуващи Фалун Гонг. Първоначално тези хора бяха държани в едноетажни къщи в задния двор на болницата. По-късно управлението на болницата разруши къщите и не се знаеше къде в болницата бяха прехвърлени практикуващите Фалун Гонг. Много от персонала на болницата говореше в тесен кръг, че те са тайно прехвърлени в подземните помещения на болницата. Според някои от персонала, болницата има огромна система от тайни помещения под земята.

Когато започнах работа там, домакинът на болницата каза, че количеството на стерилни ръкавици за еднократна употреба при операции, както и ежедневните доставки, за които управлението на болницата прави заявки, са се увеличили значително. Хората от домакинството изчислиха, че на базата на количеството на тези покупки, по това време е имало поне 6 000 практикуващи Фалун Гонг, задържани в тази болница.

Тези практикуващи не бяха държани в 4-етажната сграда под болничното отделение и администрацията пред болницата, за да не ги вижда персонала на болницата. По случайност можеше да видим само как практикуващи Фалун Гонг биват закарвани на подвижно легло към първия етаж за преглед. Тези хора бяха много слаби. Никой не знаеше къде крият мнозинството от практикуващите Фалун Гонг. Не знаейки къде държаха тези хора, някои от персонала попитаха управлението на болницата защо се закупуват толкова много храна, стерилни ръкавици и всекидневни запаси. Управата на болницата отговори: "Гледайте си вашата работа. Няма нужда да задавате други въпроси.".

Член на моето семейство участва в операции за събиране на органи от 2001г.. Първоначално този член на семейство ми се опита да ме предпази от научаването на този факт. За потайните операции управлението на болницата избираше доктори, на които се доверяваше в различни аспекти. След време разбрах, че моят близък е в голямо страдание, често има кошмари и изпада в паника. След многократни мои запитвания ми бе разказана истината в 2003г.. Началникът на болницата помолил този член на моето семейство да участва в операции за събиране на органи от практикуващи Фалун Гонг още през 2001г.. Няколко години след разкриване на истината пред мен, страданието на този мой близък от участието си във въпросната афера стана толкова голямо, че беше невъзможно повече да продължава с това злосторничество и за да се отърве от тези неща, реши да избяга извън страната.

Моят близък казваше: "Ти не разбираш моето страдание; тези Фалун Гонг практикуващи бяха живи. Може би щеше да ми бъде по-лесно ако бяха мъртви, но те бяха живи…".

Имаше ли други доктори в болницата, участващи в операциите за изрязване  органите на практикуващите Фалун Гонг?

Знам, че имаше някои. Но всички тези неща бяха осъществявани тайно. Много от въвлечените са стажуващи лекари, прехвърлени от други болници. Тъй като правителството не иска да бъде отговорно за живота на практикуващите Фалун Гонг, техният живот се третира като смет от режима, и техните тела се използват в експерименти от новите доктори, правещи своя стаж там.

Много лекари идваха и си отиваха от болницата, защото не можеха да понесат това, в което ги въвличаха. Или изискваха да бъдат прехвърлени на други места, или променяха имената си. Някои може да са били убивани за да се заличат доказателствата, като техните файлове за идентичност биваха изваждани от системата на болницата, или имената им биваха променяни. Никой не знаеше къде изчезваха докторите.

Целият персонал на болницата знаеше, че задната част на болницата е забранена [зона]. Беше под постоянно наблюдение. Персоналът избягваше да говори за това място.

Беше съобщено, че болницата е снабдена с крематориум и след като органите бъдат премахнати, човекът бива изгарян още жив. Истина ли е това?

Персоналът на нашата болница нарича това място "пещта". Всъщност, то е стая с казан. Няколко бедни фермери от близки места бяха наети да работят в стаята с казана. Те бяха безпарични в началото когато дойдоха. Но успяваха да приберат по някой друг часовник, пръстен, гердан, и т.н.. Количеството не е малко. Служителите в болницата казваха, че тези бижута и часовници са от практикуващите Фалун Гонг, които биват закарвани там за изгаряне след като извадят органите им. Персоналът говореше също така, че някои са били все още живи преди да бъдат хвърлени в казана.

Слага ли се упойка на тези хора преди хирургическата операция (за изваждане на органите)?

Да. Но в болниците на Китай има лимит за количеството анестетик, което може да се използува. Обикновено снабдяването с анестетик се определя според акомодацията на болницата. За обществеността броят на пациентите, за които се грижехме, изглеждаше много малък и докладваното количество хирургически процедури на ден е доста ниско. Но екипировката и инструментите, използувани в хирургията, са в изобилие. Тъй като количеството на анестетика е ограничено, те не могат да използуват нормалните дози за тези тайни операции. За да пестят анестетик, те икономисват от операциите на практикуващите Фалун Гонг. Използваното за тази цел количество упойка е много малко. Така че много от тези, чиито органи се изваждат, не са под упойка. Можете да си представите болката, на която са подложени тези практикуващи Фалун Гонг, чиито органи биват изрязвани.

Има ли някои оцелели от 6 000-те души, затворени от 2001г. насам?

Никой не е излязъл жив. Тяхното количество непрекъснато намалява. Практикуващите Фалун Гонг задържани в Суджиатун са доста по-малко от преди. Но смятам, че грехът на изваждане органите на практикуващи Фалун Гонг, все още продължава.

Къде биват продадени тези органи обикновено? Знаят ли висшите нива на правителството за това?

Те биват продавани главно в Тайланд, но съм убедена, че се продават и в други райони на света. Има много пациенти днес в Китай, които имат нужда от трансплантация на кожа, роговица и бъбреци. Много от тях трябва да чакат в списък за да си купят органи. В момента един бъбрек може да бъде продаден за цена от 30 000 до 100 000 юана [средната месечна заплата в Китай е около 500 юана, б.р.]. Печалбата от продаване на органи е просто твърде голяма. Хората, печелещи от това, са не само управниците на болницата и служителите от Здравното Министерство на Китайската Комунистическа Партия. Това е престъпление, разпространено в цялата нация. От държавни служители, до доктори и търговци на органи, всички са въвлечени в това и печелят много.

Защо точно практикуващите Фалун Гонг бяха избрани за източник на органи?

Защото близките на много практикуващи Фалун Гонг дори не знаят, че членове на техните семейства са задържани. Така че, ако практикуващите Фалун Гонг бъдат убити, никой няма да потърси телата им.

Защо искахте да разкриете това? То може да Ви подложи на голяма опасност?

Знам, че има много практикуващи Фалун Гонг, които са задържани в болницата и в момента. Бих искала да разкрия това пред международната общност, така че тези, които все още не са убити, да могат да бъдат спасени. Също така, бих искала да разкрия това като изкупление за моето семейство.

Аз не съм практикуващ Фалун Гонг. Но като бивш член на персонала на болницата смятам, че имам задължението да разкрия истината и с това да помогна на света да спаси останалите живи Фалун Гонг практикуващи. Органите на някои практикуващи Фалун Гонг живеят все още в телата на пациентите. Бих искала да призова цялата общественост да обърне внимание на този въпрос и да спре това ужасно престъпление.

WOIPFG: Доклад за разследване на добиването на човешки органи на живо от отвлечени практикуващи Фалун Гонг в концентрационния лагер Суджиатун (Фаза 1)

Обществената тайна за кражба на органи от затворници

Органи се изваждат на живо в китайски концлагер

Присаденият орган носи от личността на донора

Китай: Човешки органи от таен концентрационен лагер

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!